Fotovoltaika Ústí Nad Orlicí: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Ústí Nad Orlicí

Fotovoltaika Ústí Nad Orlicí se stala klíčovým tématem pro rodinnou firmu MOBIS, která v tomto segmentu úspěšně působí již 30 let. Tato firma se může pochlubit vlastním realizačním týmem, který zahrnuje špičkové projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

Investice do solární elektrárny s firmou MOBIS je jednoduchá a rychlá - nevybírají żádné zálohy a instalace je dokončena do 60 dnů. Pro zájemce o fotovoltaiku v Ústí nad Orlicí je potřeba pouze zanechat telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci a firma se obratem ozve.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Ústí nad Orlicí je ideální lokací pro fotovoltaické instalace díky svému nadprůměrnému počtu slunečních dní. Lokalita, kde plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu, může výrazně ovlivnit její výkonnost; proto je třeba zvážit klimatické podmínky, jaké jsou v oblasti, kde hodláte elektrárnu postavit.

Následujícím faktorem, který je nutno zvážit, je orientace a sklon střechy. Pro maximální výkon by měla být střecha orientována na jih a mít sklon cca 30-35 stupňů. To platí pro většinu lokalit v ČR, tedy i pro Ústí nad Orlicí.

Dalším důležitým faktorem je velikost a pozemek či střecha, na které hodláte elektrárnu instalovat. Pro optimální výkon je důležité, aby byla plocha dostatečně velká a nebyla stíněna okolními stromy či budovami.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ústí Nad Orlicí je skvělým místem pro instalaci solárních panelů, ale nemusí to být pro všechny. Předtím, než se rozhodnete pro instalaci, je důležité zvážit, zda bude vaše střecha schopna takový projekt zvládnout.

V první řadě je nutné vzít v úvahu velikost střechy, orientaci domu a vhodný materiál střešního krytí. Pokud je váš dům v Ústí Nad Orlicí na malé ploše, nebo směřuje špatným směrem, zisky z fotovoltaiky se mohou výrazně snížit. Stejně tak střecha z nevyhovujícího materiálu, jako je například eternit, může být pro instalatérské firmy obtížná.

Poslední, ale zdaleka ne méně důležitý faktor, který je třeba zvážit při rozhodování o instalaci solárních panelů na Vaší střeše v Ústí Nad Orlicí, je statika střechy. Je nutné zajistit, aby konstrukce střechy byla dost silná na to, aby unesla dodatečné zatížení od solárních panelů. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná, je využití našich zdarma služeb technického zhodnocení Vaší střechy. Využijte této možnosti a ujistěte se, že vše bude fungovat, jak má.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ústí Nad Orlicí má nyní unikátní příležitost získat dotace na solární elektrárny. Tyto dotační podpory poskytují možnost pro domácnosti a firmy investovat do obnovitelných zdrojů s menším finančním zatížením.

Jakékoli změny v těchto dotačních programech by mohly mít vliv na rezidenty Ústí Nad Orlicí. Je důležité být informovaný a připravený na tuto příležitost. Čím dříve se budete schopni přihlásit, tím více peněz na dotace můžete získat.

V rámci dotací na solární panely mohou obyvatelé Ústí Nad Orlicí získat až 1 milion korun na jednu domácnost. Tuto šanci byste rozhodně neměli zmeškat.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu v Ústí nad Orlicí, je zapotřebí zaměřit se na několik klíčových aspektů. Prvním a zásadním je fakt, zda vám lokální distributor elektrické energie umožní připojit vaši elektrárnu do sítě. Neméně důležitou otázkou je, zdali je kapacita sítě ve vašem místě již vyčerpaná.

Hlavní informační zdroje pro zjišťování těchto informací jsou různé mapy připojitelnosti, jako například ta od firmy EGD. V případě, že se nacházíte v Ústí nad Orlicí, můžete se na ně podívat a zjistit, zda již není kapacita v místní síti vyčerpaná. Nemějte však strach, pokud nejste na situaci technicky připraveni. Naše společnost je připravena vám s tímto procesem pomoci, od podání žádosti o připojení, až po samotnou realizaci.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Začínající podnikatelé v Ústí Nad Orlicí se možná ptají, zda investice do solární elektrárny je opravdu ekonomicky výhodná. Je důležité poznamenat, že ekonomická návratnost investice je základním faktorem při rozhodování o investici do takového projektu.

V případě že zvažujete takovou investici, je třeba zvážit několik faktorů: celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dotační podporu v kombinaci s velikostí a typem navrženého systému. Velkým přínosem může být také možnost konzultace s odborníky, kteří vám poskytnou detailní ekonomickou analýzu a odhad návratnosti investice.

I přes to, že tento odhad je orientační, poskytuje podnikatelům v Ústí Nad Orlicí užitečný náhled na možnosti a výhody investic do solárních elektráren. Je rovněž důležité si uvědomit, že tyto analýzy mohou být klíčové při hodnocení potenciálních výhod a rizik investice.

Závěr

Při plánování investice do fotovoltaických panelů v Ústí Nad Orlicí je třeba pečlivě zvážit několik faktorů. Patří sem například kvalita slunečního záření, úhel a orientace střechy, a také vybavenost nemovitosti elektrickou sítí.

Také je důležité zohlednit regulace platné v regionu Ústí Nad Orlicí a možnosti financování projektu. Potenciální návratnost investice je také klíčovou součástí rozhodování o budoucí instalaci fotovoltaických panelů.

K získání podrobných informací o specifických podmínkách pro instalaci fotovoltaických panelů v městě Ústí Nad Orlicí, je třeba konzultovat odborníky na obnovitelnou energii. Ti jsou schopni poskytnout relevantní a aktuální informace, které usnadní rozhodnutí o investici.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je přednost instalace fotovoltaických systémů firmou Mobis v Ústí Nad Orlicí?

  Firma Mobis je rodinný podnik se silnými kořeny v Ústí Nad Orlicí.X S dlouholetou tradicí a uznáním v oblasti fotovoltaických systémů může naše klienty ujistit, že dostávají kvalitní službu. Naše odborníky můžete najít přímo v městě, připravené poradit s nejlepším řešením pro vaše potřeby. Důraz klademe na individualizovaný přístup, přičemž výsledný design je optimalizován pro specifické podmínky dané nemovitosti a energetické potřeby.

 • Jsou dostupné nějaké dotace na fotovoltaiku v Ústí Nad Orlicí?

  Ano, dotace na fotovoltaické systémy jsou k dispozici i pro obyvatele Ústí Nad Orlicí. Firma Mobis má s tímto procesem značné zkušenosti a může vám pomoci dotaci získat. Dotace může významně snížit počáteční investici a zkrátit dobu návratnosti. Vyzýváme vás, abyste se s námi spojili, abychom mohli společně prozkoumat vaše možnosti dotací.

 • Jaké jsou trendy fotovoltaiky v Ústí Nad Orlicí pro rok 2024?

  V roce 2024 očekáváme další nárůst popularitě fotovoltaických systémů v Ústí Nad Orlicí. Tento trend je podpořen rychle rostoucími cenami energie a vědomím o významu obnovitelných zdrojů. Firma Mobis je připravena vstoupit do tohoto rostoucího trhu a přináší nejmodernější technologie a řešení pro solární energii, včetně vysoko účinných modulů a inteligentních řešení pro řízení energie. S námi máte jistotu, že jste v přední linii pokroku v oblasti solární energie.

Další lokality: