Fotovoltaika Třemošnice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Třemošnice

Fotovoltaika se výrazně rozvíjí v Třemošnici, Pardubický kraj, kde se nachází naše renomovaná firma MOBIS. Jsme na trhu s vysoce efektivními solárními panely a příslušenstvím již přes tři dekády a poskytujeme all-in-one služby od návrhů, přes realizace až po servis.

Naše vlastní realizační tým sestává z odborníků jako jsou projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici. Tito odborníci jsou připraveni splnit očekávání našich zákazníků a zajistit, že instalace a provoz fotovoltaického systému proběhne hladce a efektivně.

Jednou z klíčových výhod naší společnosti je skutečnost, že na realizaci solární elektrárny nevybíráme žádnou zálohu a garantujeme instalaci do 60 dnů. Abychom mohli klientům co nejlépe pomoci, vyzýváme návštěvníky, kteří mají zájem o fotovoltaiku, aby nám zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. V Třemošnici, v srdci Pardubického kraje, se snažíme přinášet světlu budoucnosti.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a velikost střechy: Na velikost a kvalitu instalovaného systému má zásadní vliv poloha a velikost vaší střechy. Je důležité zvolit správný směr a sklon střechy, který zajistí maximální využití slunečního záření. Třemošnice Pardubický kraj má příhodné klimatické podmínky pro instalaci fotovoltaických panelů.

Finanční aspekt: Návratnost investice je klíčovým faktorem při zvažování investice do fotovoltaiky. Vyplatí se prohlédnout veškeré možnosti financování, ať už se jedná o bankovní úvěr, nebo státní dotace a podpory. Třemošnice Pardubický kraj nabízí několik možností financování, včetně dotací ze strany regionálního úřadu.Technické aspekty a mantinence: Napojení fotovoltaického systému na elektrickou síť je technicky náročné a je potřeba zajistit odpovídající péči a údržbu systému. Při uvažování o investicích do fotovoltaiky by měla být brána v úvahu i délka životnosti komponentů a náklady na jejich možnou výměnu. Třemošnice Pardubický kraj je domovem několika společností specializujících se na instalaci a údržbu solárních panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud je vaším cílem instalovat solární panely na střechu vašeho domu v obci Třemošnice Pardubický kraj, je důležité zvážit několik klíčových aspektů. Ne všechny střechy jsou vhodné pro instalaci těchto inovativních technologií a některé mohou vyžadovat jisté úpravy nebo opravy před instalací.

Prvním kritériem pro rozhodnutí je velikost střechy. Ne všechny střechy mají dostatek prostoru k instalaci fotovoltaických panelů a měli byste si být jisti, že máte dostatečně velký prostor, aniž byste museli obětovat další funkce střechy. Orientace střechy je dalším důležitím faktorem, který může ovlivnit efektivitu solárních panelů a měl by být přítomný jihovýchodní nebo jihozápadní směr.

Materiál střechy také hraje roli. Některé materiály, jako například eternit, mohou být náchylné k problémům s těsněním po instalaci panelů. Z tohoto důvodu většina instalačních firem preferuje instalaci na plechové nebo betonové střechy. Statická zátěž střechy je dalším klíčovým faktorem, který je nutno zohlednit při plánování instalace, aby nedošlo k poškození konstrukce střechy. K ověření vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů v obci Třemošnice Pardubický kraj můžete využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Třemošnice v Pardubickém kraji je jednou z mnoha obcí, kde majitelé nemovitostí mohou dosáhnout na dotační podporu na solární elektrárnu. Investice do solární elektrárny se tak stává atraktivnější díky možnosti čerpat dotace z různých dotačních programů. Dotační podpora umožňuje rychlejší návratnost investice a rozvoj obnovitelných zdrojů.

Nová zelená úsporám, který je určený pro rodinné a bytové domy, je jedním z dotačních programů na podporu výstavby solárních elektráren a od 1.9.2024 se mění. Cílem programu je podpořit investice do obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných opatření, které přispívají ke snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Je důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace, aby byl proces vyřízení dotace co nejemnodušší.

Třemošnice v Pardubickém kraji je příkladem obce, která podporuje trvale udržitelný rozvoj a podporuje majitele nemovitostí, kteří se rozhodli pro investici do solárního systému. Detailed review of the terms and conditions of the grants can make the process of applying for a grant as easy as possible. Informovat se o možnostech dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů je klíčové pro úspěšnou investici.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Kompletní proces návrhu, povolení a realizace fotovoltaické elektrárny je poměrně složitý. Pokud jste v oblasti Třemošnice Pardubický kraj a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité vědět, zda vaše lokalita umožňuje připojení tohoto zařízení k distribuční síti.

Distribuce energie do Hlavní distribuční sítě je kritickým faktorem pro úspěch celého projektu. Pro zajištění připojení je dobré využívat nástrojů jako je mapa připojitelnosti, který poskytuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

K definitivečnímu rozhodnutí, zda je vaše lokalita v Třemošnice Pardubický kraj vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny, je vždy potřeba podat žádost o připojení. Tento proces většinou zajišťujeme my pro naše zákazníky, aby jim ušetřili čas a snížili komplikace spojené s administrativou.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Třemošnice v Pardubickém kraji nabízí obyvatelům i podnikatelům spoustu možností pro investici do solárních elektráren. Tato forma obnovitelné energie nabízí kromě ekologického přínosu také šanci na solidní ekonomický zisk.

Je ale důležité uvědomit si, že investice do solární elektrárny vyžaduje detailní rozhodování a důkladnou přípravu. Pro všechny zájemce z Třemošnice v Pardubickém kraji nabízíme zdarma vypracování detailní ekonomické analýzy, která zohlední všechny důležité aspekty.

Výsledky této analýzy, ač více informační než garanční, mohou dát zájemcům jasnější obrázek o potenciálních výhodách a rizicích investice do solární elektrárny. Přestože se jedná pouze o odhad, je toto hodnocení zásadní pro důkladné vyhodnocení investice do solární elektrárny v Třemošnice v Pardubickém kraji.

Závěr

Třemošnice v Pardubickém kraji je obklopena přirozenou krásou a proto je vhodným místem pro alternativní zdroje energie jako je fotovoltaická energie. Před investicí do fotovoltaické elektrárny je nutné vzít v úvahu několik faktorů.

Rozhodněte se pro lokalitu s optimálním počtem slunečních hodin. Třemošnice leží ve Pardubickém kraji, kde je slunečního záření dostatek pro efektivní provoz fotovoltaické elektrárny. Zvažujte také zakoupení kvalitního zařízení a zjistěte, jaká je účinnost jednotlivých typů panelů.

Nezapomeňte také na nutnost získání povolení a licencí nejenom od města Třemošnice v Pardubickém kraji, ale i od energetických regulátorů. Investice do fotovoltaické elektrárny vyžaduje své plánování a představu o budoucím vývoji trhu energií.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému v Třemošnice?

  Instalace fotovoltaického systému v Třemošnici může mít mnoho výhod. Kromě snižování energetických nákladů a zvyšování nezávislosti na dodavatelích energie, také přispíváte k ochraně životního prostředí. Rodinná firma MOBIS,, silný hráč v oblasti fotovoltaiky v Třemošnici, Vám poskytne profesionální služby, od projektu až po instalaci.

 • Jakých technických aspektů bych měl být vědom při rozhodování o fotovoltaických systémech v Třemošnici?

  Před instalací solárních panelů je důležité zvážit technickou vhodnost Vaší střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. MOBIS poskytuje komplexní konzultační služby a pomůže vám se správným rozhodnutím v oblasti fotovoltaiky pro Třemošnici.

 • Jaké jsou finanční výhody a možnosti dotací pro fotovoltaiku v Třemošnici?

  Investice do fotovoltaiky může přinést významné úspory na nákladech za energii a dotace mohou tuto investici výrazně zkrátit. Specializovaný tým MOBIS má bohaté zkušenosti s fotovoltaikou v Třemošnici a je připraven vám poskytnout poradenství v oblasti možných dotačních programů.

Další lokality: