Fotovoltaika Sezemice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Sezemice

Sezemice se stává hlavním hráčem na poli fotovoltaík v roce 2024. To je výsledek snah místní rodinné firmy MOBIS, která na trhu fotovoltaiky působí již více než 30 let.

Kromě rozsáhlého portfolia odborných pracovníků, mezi které patří projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici, MOBIS vyniká především svou schopností rychlé realizace - instalaci fotovoltaických systémů provádí do 60 dnů, aniž by vyžadovala jakékoliv zálohy.

Sezemická firma nabízí také bezplatné konzultace pro všechny zájemce o fotovoltaiku. Dostatečné je pouze zanechat telefonní číslo a odborníci z MOBIS se co nejdříve ozvou.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Sezemice je jedním z míst, kde začínají být populární investice do fotovoltaiky. Tento trend je dán řadou faktorů, mezi něž patří rostoucí cena elektrické energie, nestabilita dodávek během konfliktů, jako je ten na Ukrajině, a také podpora ze strany Evropské unie v rámci Green Dealu.

Volba dodavatele a instalatéra je jedním z klíčových faktorů, který by měl být zvážen před investicí do solární elektrárny, nejen v Sezemici. Při tomto výběru je nutné sledovat nejen cenu, ale také kvalitu a záruky poskytované danou firmou. Kromě toho je důležité zvážit také dostupnost slunečního svitu v oblasti, kde má být fotovoltaická elektrárna umístěna.

Ve městě Sezemice a jeho okolí se rozhodně vyplatí zvážit investice do fotovoltaické energie. Je to moderní a ekologický způsob výroby energie, který je podporován jak na národní, tak i na evropské úrovni. Důležité je však dobře zvážit všechny faktory, které by mohly ovlivnit výhodnost takové investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Sezemice, malá obec na východě České republiky, se staví do čela ohledně obnovitelných zdrojů, konkrétně využití solární energie. Ne všechny střechy však splňují technické požadavky pro instalaci solárních panelů. Je důležité brát v úvahu rozměry střechy, orientaci vůči Slunci, typ stavebního materiálu a také její statické zatížení.

Pokud je střecha menší či špatně orientovaná, může výroba elektrické energie z fotovoltaických panelů být nízká. Problém může nastat také při instalaci na střechy z nevyhovujících materiálů, například z eternitu, které mohou po instalaci začít zatékat.

U obyvatelů Sezemice přitom nejsnazší cestou k vyřešení těchto otázek je využití nabízených bezplatných služeb technického zhodnocení domů pro účely instalace fotovoltaiky, kdy specialisté zaujmou o stav jejich střechy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Sezemice, stejně jako ostatní obce a města, má možnost využít výhod dotačních programů Spojených s výstavbou solárních elektráren. Například program Nová zelená úsporám je určen pro podporu obnovitelných zdrojů energie a zateplení rodinných a bytových domů, včetně nízkoenergetických budov.

Zajímavostí je změna předpisů tohoto programu. Od 1.9.2024 budou platit nové podmínky, které je potřeba se důkladně informovat, aby bylo možné čerpat dotace co nejefektivněji. Pro obyvatele Sezemic je tedy důležité být v obraze ohledně aktuálního vývoje tohoto programu.

Investice do solárních elektráren se díky těmto dotacím může stát mnohem více dostupnou a návratnou. Díky podpoře obnovitelných zdrojů je tak tato alternativa energie přístupnější pro širokou veřejnost, včetně obyvatel Sezemic.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste z Sezemice a přemýšlíte o instalaci fotovoltaické elektrárny, je naprosto nezbytné vědět, jestli Vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení byste mohli svou elektrárnu provozovat pouze v takzvaném "ostrovním režimu", což vám neumožní prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Důležité je také vědět, že kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, včetně Sezemice. Pomocným nástrojem pro zjištění této kapacity je takzvaná mapa připojitelnosti od EGD. Avšak jen žádostí o připojení budete moci s absolutní přesností zjistit, zda je připojení ve vašem místě možné.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny mohou přinést významné ekonomické výhody, ale je třeba brát v úvahu několik důležitých faktorů. Činitelé, jako je celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dostupná dotační podpora v kombinaci s velikostí a typem navrhovaného systému, jsou klíčové pro určení návratnosti a výhodnosti takové investice.

Nesmíme zapomenout, že výsledky ekonomických analýz vztahující se na návratnost investice do fotovoltaiky, které poskytují instalační firmy, jsou často pouze orientační. Proto je důležité provést vlastní vyhodnocení pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen, i když vždy jde pouze o odhad.

Přesto je takový odhad nezbytný pro ospravedlnění investice do solární elektrárny jako takové. Dokáže poskytnout cenné informace při rozhodování, zda se investice vyplatí, a napomoci tak ke snížení nákladů na energie a zvýšení udržitelnosti.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny vyžaduje značné množství předběžného průzkumu a analýzy, ochranou investice se tak stává důkladný výběr lokality, v našem případě města Sezemice. Klíčové proměnné, které je třeba vzít v úvahu, jsou geografická poloha, dostupnost slunečního svitu a místní předpisy týkající se fotovoltaických instalací.

Další důležitý aspekt je ekonomický výhled investice v Sezemici, který zahrnuje náklady na počáteční instalaci, údržbu, provoz a očekávaný návratnost. Zákony a regulace mohou mít také významný dopad na náklady a návratnost investice.

V Sezemici jsou k dispozici odborníci, kteří vám mohou poskytnout podporu a poradenství při rozhodování a implementaci projektu fotovoltaické elektrárny. Díky spojení technického know-how a místní znalosti mohou investorům pomoci maximizovat výnosy a minimalizovat jakékoliv potenciální riziko.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je fotovoltaický systém od firmy MOBIS dobrou volbou pro obyvatele Sezemice?

  Nabízíme dlouhodobou zkušenost a komplexní služby v oblasti fotovoltaiky. Jako rodinná firma se našimi klienty v Sezemice zabýváme osobně a poskytujeme kompletní péči - od designu až po instalaci. Díky naší pomoci získáte nejen stabilní zdroj energie, ale také finanční úsporu v důsledku rostoucích cen jiných zdrojů energie.

 • Jakou roli hraje geografická poloha v Sezemice u instalace fotovoltaických systémů?

  Geografická poloha Sezemice je výhodná pro instalaci fotovoltaických systémů. Poloha obce a její klimatické podmínky poskytují dostatek slunečního záření pro efektivní provoz solárních panelů. Důležitým aspektem je také naše znalost lokálních podmínek, což nám umožňuje optimalizovat systém tak, aby co nejefektivněji využíval dostupné sluneční záření.

 • Jak firma MOBIS v Sezemice pomáhá klientům se získáním dotací na fotovoltaické systémy?

  Naše firma má bohaté zkušenosti s navigací našimi klienty procesem žádání o dotace na fotovoltaické systémy. Známe všechna úskalí a požadavky, které jsou spojeny s žádostmi o dotace. Díky tomuto znalostem a zkušenostem vám můžeme pomoci nejen s instalací systému, ale také s vyplněním potřebných formulářů a dokumentů, abyste získali co nejvíce z dostupných prostředků na podporu obnovitelné energie.

Další lokality: