Fotovoltaika Litomyšl: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Litomyšl

Litomyšl se stává jedním z předních měst v České republice v oblasti využívání fotovoltaiky. Díky snaze o udržitelný rozvoj a zlepšení životního prostředí se firma MOBIS ve městě Litomyšl specializuje na instalaci fotovoltaických systémů.

Litomyšl je domovem MOBIS, rodinné firmy s třicetiletou zkušeností v oblasti fotovoltaiky. Firma disponuje vlastními profesionály, jako jsou projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici, zajišťující vysokou kvalitu a rychlou instalaci fotovoltaických systémů. MOBIS je známá tím, že nevybírá žádné zálohy a zajišťuje instalaci do 60 dnů.

Je důležité, aby občané z Litomyšle, kteří mají zájem o fotovoltaiku, kontaktovali firmu MOBIS a zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Firma se pak zaváže, že se potenciálnímu zákazníkovi co nejdříve ozve a poskytne mu veškeré informace o možnostech instalace fotovoltaického systému.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografické umístění je jedním z nejvýznamnějších faktorů při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny.

Konkrétně město Litomyšl má podle statistik dobré podmínky pro výrobu elektrické energie z fotovoltaiky, a proto je tato volba zde velice perspektivní.Legislativní podmínky také hrají důležitou roli při vašem rozhodnutí. V České republice, konkrétně v městě Litomyšl, je legislativa pro obnovitelné zdroje energie velmi příznivá a podporuje tento typ investice. Posledním, ale neméně důležitým faktorem je finanční náročnost takové investice. I přesto, že investice do fotovoltaické elektrárny může být na první pohled značně náročná, dlouhodobě se jedná o velmi výhodnou a udržitelnou investici, která má v městě Litomyšl také velký potenciál pro budoucí rozvoj.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ve městě Litomyšl se stále častěji setkáváme s využitím solárních panelů jako alternativního zdroje energie. Nicméně, není každá střecha vhodná pro instalaci solárních panelů a ne všechna ta, která jsou, poskytují optimální výkon.

Pokud orientace střechy není správná nebo je střecha příliš malá, nevyužije se potenciál tohoto obnovitelného zdroje na maximum. Materiál střechy, zejména pokud je z eternitu, může být dalším faktorem omezujícím instalaci panelů, protože mnoho instalatérských firem se zdráhá takové střechy upravovat z obavy z možných úniků vody. Statika střechy je také důležitá, protože váha panelů a konstrukce může střechu deformovat.

V Litomyšli jsme připraveni poskytnout bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Naše technická inspekce vám pomůže zjistit, zda je váš dům vhodný pro instalaci solárních panelů, a poskytnout vám odborné poradenství na základě výsledků.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Cílem programu Nová zelená úsporám je podpora úspor tepla a elektrické energie v bytech a rodinných domech. Jejich hlavním úkolem je zlepšení energetické náročnosti budov a podpora využití obnovitelných zdrojů energie.

Zajišťuje příspěvek až 200 tisíc na instalaci solárního systému na ohřev vody a vytápění. K dispozici je také nově otevřená a navýšená podpora pro držitele Kolektivního slunečního systému, také známá jako "sluneční komunita", která umožňuje sdílení fotovoltaických panelů a baterií mezi skupinou lidí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu ve městě Litomyšl, je nezbytné se informovat o možnosti připojení do distribuční sítě u provozovatele. Bez tohoto připojení by bylo možné elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim, což nenabízí možnost prodat přebytky zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, včetně města Litomyšl. Přesný nástroj pro zjistění kapacity nabízí EGD, který se nazývá mapa připojitelnosti. Ale nejvíc přesné informace zjistíte až žádostí o připojení, kterou za vás může vyřídit i zaměstnanec provozovatele.

Podle mapy připojitelnosti můžete zjistit, zdali již není kapacita sítě ve vašem místě plná. Modře označené území na mapě znamená, že je kapacita již vyčerpaná. To je klíčová informace pro všechny, kteří se chystají investovat do fotovoltaické elektrárny v Litomyšli.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická efektivita investice do solární elektrárny je těsně spojena s mnoha faktory, mezi které patří spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dotační politika a specifikace navrženého systému. Při hodnocení návratnosti investice je důležité tyto faktory pečlivě zvážit.

Instalační firmy mohou nabízet sliby o krátké době návratnosti investice, ale vygenerované údaje z takových analýz jsou často pouze orientační. Je důležité si uvědomit, že řada faktorů ovlivňujících návratnost investice se může v průběhu času měnit.

Nicméně, ekonomickou analýzu návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny vám můžeme sestavit zdarma, s využitím nejpřesnějších dat a předpovědí cen. I přes veškerou snahu o přesnost se vždy jedná pouze o odhad, tento odhad je ale důležitý pro zhodnocení výhodnosti investice.

Závěr

Společnost FotoVolta Litomyšl se zabývá instalací fotovoltaických elektráren a přináší na trh kompletní služby pro potenciální zákazníky. Zkušený tým se postará o analýzu a zhodnocení vhodnosti vaší nemovitosti pro instalaci solárního systému.

Klíčovými aspekty jsou orientace střechy, roční počet slunečních hodin a případné stínění. Rovněž je důležité zohlednit regulační omezení a ekonomickou návratnost investice do fotovoltaické technologie.

Proto FotoVolta Litomyšl nabízí bezplatnou konzultaci a vyhodnocení, zda se vám instalace solárního systému vyplatí. Nezávazně poskytnou cenovou nabídku a asistují v celém procesu od technických rozběrů po zahájení provozu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaických systémů v Litomyšli?

  Investování do fotovoltaických systémů v Litomyšli přináší několik výhod. Díky našemu geografickému umístění máme hodně slunečních dní, což optimalizuje výkonnost vašeho solárního systému. Navíc, jako lokální firma MOBIS, máme hluboké porozumění místním podmínkám a regulačnímu prostředí, což nám umožňuje navrhnout a nainstalovat systém na klíč, který vám přinese optimální výsledky a úsporu energie.

 • Co MOBIS nabízí v porovnání s ostatními dodavateli fotovoltaických systémů v Litomyšli?

  MOBIS se odlišuje od ostatních dodavatelů hlubokými znalostmi lokálního trhu a dlouholetými zkušenostmi v oblasti solární energie. Nabízíme komplexní služby od návrhu systému, přes jeho instalaci až po servis a údržbu. Kromě toho, jako rodinná firma, jsme zavázáni k osobnímu přístupu a excelentní zákaznické péči. Zajistíme, aby váš projekt byl realizován hladce a efektivně, přičemž věnujeme maximální pozornost detailům.

 • Jaký je proces instalace fotovoltaického systému s MOBIS v Litomyšli?

  Proces instalace fotovoltaického systému s MOBIS je jednoduchý a bezproblémový. Začneme obhlídkou vaší nemovitosti, abychom zhodnotili technickou proveditelnost a navrhli optimální řešení. Následně připravíme projekt, a po jeho schválení začneme se samotnou instalací. Během celého procesu vám budeme k dispozici pro jakékoliv dotazy a zajistíme vše od administrativních požadavků po technické provedení.

Další lokality: