Fotovoltaika Holice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Holice

V roce 2024 se Holice stává centrem fotovoltaických technologií v České republice. MOBIS, rodinná firma působící v oblasti fotovoltaiky již 30 let, je nyní hlavní dodavatelý těchto technologií pro městskou a okolní oblast.

Firma MOBIS disponuje vlastním realizačním týmem, což zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, to vše v rámci slíbené instalace do 60 dnů bez jakýchkoliv záloh. I toto průzumučné jednání posouvá Holice na přední příčky v oblasti fotovoltaiky.

Holice a jejich občané tak mají jedinečnou příležitost vstoupit do světa udržitelné energie. MOBIS startuje bezplatnou konzultační službu pro potenciální zákazníky, kdy stačí zanechat telefonní číslo a poradcům dojít k podrobné konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha vašeho domu nebo střechy je velmi důležitým faktorem. Slunce musí dopadat na fotovoltaické panely přímým úhlem, aby vytvářely co nejvíc energie. Neméně důležitý je také sklon střechy, orientace a absence stínících objektů.

Další kritickou rovnicí je ekonomická efektivita. Konečné náklady a návratnost investice závisí na výši pořizovacích nákladů, režijních nákladech, výkonu elektrárny, a rovněž na výši dotace, kterou je možné získat. Je důležité kalkulovat a porovnat, jak dlouho bude trvat, než se investice vrátí.

Navíc, výběr jako takový je nesmírně důležitý. Zkuste se rozhodnout, zda se chcete spojit s konkrétní firmou, která má zkušenosti a dobré recenze. Na trhu existuje mnoho dodavatelů a je důležité si vybrat ten správný. Při výběru poskytovatele je důležitá transparentnost a odpovědnost. Před každou investicí je důležité udělat si domácí úkol. Je také důležité zhodnotit, jak dodavatel reaguje na vaše potřeby a jaké mají záruky a servisní podmínky.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Holice mohou optimalizovat využití svého prostoru a energie instalací solárních panelů. Důležitým faktorem při rozhodování je technická vybavenost střechy.

V první řadě je nutné zhodnotit velikost střechy. Příliš malá plocha nemusí poskytnout dostatek místa pro instalaci potřebného počtu panelů. Dalším klíčovým faktorem je orientace střechy. Špatně orientovaná střecha může významně omezit produkci energie z fotovoltaických panelů.

Materiál střechy je neméně důležitý. Střechy z některých materiálů, například eternitu, mohou komplikovat instalaci a způsobit následné problémy, jako je zatékání. Kromě toho, je důležité posoudit statiku střechy, aby bylo zajištěno, že střecha může unést váhu panelů a konstrukcí. Občané Holic mohou využít našich bezplatných služeb pro technické zhodnocení jejich domů z hlediska vhodnosti instalace solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Holice má pro své obyvatele k dispozici také informace o dotačních programech pro solární elektrárny. Úřad města Holice nabízí poradenství a podporu při získávání dotací, tak aby proces nebyl složitý a náročný pro obyvatele.

Existují klienti, kteří již v minulosti získali dotace na solární elektrárny v Holicích a mohou tak přispět zkušenostmi a rady pro další zájemce. Zájem o solární elektrárny je v Holicích vysoký a město tak podporuje jak individuální investice, tak celkové zlepšování ekologické stopu.

Holice se tím stává místem s příznivými podmínkami pro investici do solárních elektráren. Město nabízí podporu při získávání dotací a její obyvatelé jsou již zkušení v oblasti solární energetiky. Jeho obyvatelé se tak mohou těšit na ekologicky udržitelnější budoucnost.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V oblasti obnovitelných zdrojů energie je jedním z nejdůležitějších aspektů při realizaci projektu fotovoltaické elektrárny její připojení do distribuční sítě. Pokud provozovatel distribuční soustavy neumožní takové připojení, nemůže mít projekt úspěch, protože nebude možné prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Mapa připojitelnosti od EGD je užitečným nástrojem k orientaci v kapacitě distribuční sítě v různých oblastech, například v městě Holice. Modře označené území na mapě však značí, že kapacita sítě v těchto oblastech je již vyčerpaná. Konečnou jistotu o možnosti připojení k síti však získáte až podáním žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny může přinést řadu ekonomických výhod, ale zároveň je důležité pečlivě přemyšlet všechny aspekty, než se rozhodneme udělat tento krok. Jako rozhodující faktory při posouzení ekonomické výhodnosti solárních panelů mohou sloužit například celková spotřeba elektrické energie, aktuální a očekávaná cena elektřiny, výše dotační podpory a také velikost a typ navrhovaného systému.

Instalační firmy často slibují rychlou návratnost investice do solární elektrárny, ale je třeba mít na paměti, že takové odhady jsou často orientační a je třeba je brát s rezervou. Realizace fotovoltaických projektů je také často podporována různými dotačními programy, které mohou výrazně napomoci k urychlení návratnosti investice.

Je důležité konzultovat své plány s odborníky, kteří jsou schopni udělat přesnou ekonomickou analýzu výhodnosti vašeho projektu. Ačkoli se jedná o pouhý odhad, je to důležitá informace, bez které byste se neměli rozhodnout k investici do fotovoltaiky. Jedná se o velké rozhodnutí, které si žádá dostatek času a informací.

Závěr

Holice je jedním z měst, které vidí rostoucí zájem o instalaci fotovoltaických elektráren. Pro místní obyvatele je důležité mít představu o faktorech, které jsou klíčové pro efektivní fungování fotovoltaického systému. Tento článek se zaměří na některé z těchto aspektů.

Dobrá geografická lokalizace a optimální orientace směrem k slunci jsou naprosto zásadní pro efektivní fungování fotovoltaických elektráren. Je důležité provést detailní studii sluneční radiace pro konkrétní lokalitu, což je v případě města Holice velice příznivé.

Dalším důležitým faktorem je technický stav nemovitosti. Prověřte, zda je střecha vašeho domu v Holicích schopna nést dodatečné zatížení související s instalací fotovoltaických panelů. Před instalací je nutné také zvážit možný vliv na estetiku nemovitosti.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaického systému od firmy Mobis v Holicích?

  Vybrat si pro svou investici do fotovoltaiky firmu MOBIS znamená důvěřovat dlouholetému hráči na trhu s dokonalou znalostí lokálních podmínek v Holicích. S námi získáte komplexní služby od návrhu po instalaci, abychom vám pomohli řešit vše spojené s rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek. Navíc, naše dlouholetá zkušenost nám umožňuje poradit vám s dotacemi - jak je získat a jak je co nejlépe využít pro zkrácení doby návratnosti vaší investice.

 • Jaká je technická vhodnost střech v Holicích pro instalaci solární elektrárny?

  Ve městě Holice máme širokou zkušenost s různými druhy střech a víme, jak efektivně posoudit jejich technickou vhodnost pro instalaci solární elektrárny. Podepřené naším local know-how, přihlížíme k orientaci střechy, její sklon, přístupnost slunce, stínování a další faktory, abychom zajistili, že váš fotovoltaický systém bude co nejúčinnější.

 • Jaká je ekonomická výhodnost investice do fotovoltaického systému v Holicích?

  V Holicích může být investice do fotovoltaiky velmi výhodná, zejména při využití možných dotací. Firma MOBIS vám pomůže vyhodnotit všechny faktory, které ovlivňují ekonomickou výhodnost - od vaší současné a očekávané spotřeby elektrické energie, přes ceny elektřiny až po možné dotační podpory. Spoléhat se na naši lokalitu a dlouholeté zkušenosti znamená učinit takovou investici, která se postupem času vrátí a přinese vám udržitelné výhody.

Další lokality: