Fotovoltaika Hlinsko: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Hlinsko

V roce 2024 dojde k dalšímu výraznému rozvoji oblasti fotovoltaiky v městě Hlinsko. Tento trend souvisí s rostoucím zájmem občanů města Hlinsko o ekologickou a ekonomicky efektivní energii, kterou mohou získat pomocí solárních panelů.

V Hlinsku působí renomovaná rodinná firma MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let. Disponuje vlastním realizačním týmem, mezi které patří projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici. Odlišuje je od konkurence také fakt, že na instalaci solární elektrárny nevybírá firma MOBIS žádné zálohy a instalaci provede do 60 dnů.

Pro zájemce o fotovoltaiku je důležité, aby kontaktovali firmu MOBIS s uvedením svého telefonního čísla. Tento krok jim umožní přímou a individuální komunikaci s odborníky firmy, kteří zájemcům poskytnou bezplatnou konzultaci. Tato služba firmě MOBIS v Hlinsku zajišťuje významnou konkurenční výhodu a přitahuje nové potenciální zákazníky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním a základním faktorem je poloha vašeho domu nebo stavebního pozemku. Optimální je jižní orientace střechy a úhel sklonu střechy 30-45 stupňů. Důležitý je také faktor stínu, tedy, zda na střechu nevrhají stín okolní budovy či stromy.

Druhým důležitým faktorem je, jakou kvalitu elektrických rozvodů máte v domě. Je dobré zvážit, zda je potřeba elektrické rozvody rekonstruovat či upravit pro připojení solárního systému.

Třetím důležitým kritériem je hodnotit ekonomickou návratnost investice do solárního systému. Je potřeba zvážit, zda budete elektrickou energii ukládat do baterie či ji prodávat do sítě, což ovlivní velikost investice i rychlost její návratnosti. Začáteční investice je relativně vysoká, ale déle fungující systém se postupně začne vyplácet. Je rovněž důležité sledovat aktuální ceny za připojení a provoz fotovoltaického systému v lokálním okolí, tedy například v Hlinsku.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V dnešní době se čím dál více lidí rozhoduje pro instalaci solárních panelů na svých střechách. Nicméně, ne každá střecha je vhodná pro jejich instalaci a je důležité vzít v úvahu pár klíčových faktorů.

Prvně, velikost střechy může představovat omezení. Střechy, které jsou příliš malé, mohou nespustit dostatek solárních panelů, což by mohlo negativně ovlivnit efektivitu celého systému. Dále, orientace střechy je také nezbytná - střechy, které nejsou správně orientované, nemusí produkovat dostatečné množství energie.

Dalším významným faktorem je materiál střechy. Některé typy střech, například eternitové, mohou vést k tomu, že některé instalační firmy odmítnou takové projekty, zejména kvůli riziku zatékání. Také je důležité zvážit statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. Průzkum a technické zhodnocení střechy je proto klíčové před rozhodnutím o instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Hlinsko má širokou škálu možností pro solární energii a státní a místní vláda nabízí řadu programů na podporu obnovitelných zdrojů, včetně solárních elektráren. Tyto dotační programy nabízí finanční podporu pro instalaci solárních panelů na domácnosti a podniky v Hlinsku.

50% nákladů na instalaci mohou být pokryty dotací, zbylých 50% je možné proplácet po dobu až 15 let v rámci programu, je smysluplné prověřit podmínky a může se vyplatit konzultovat odborníka pro zajištění nejlepších možných podmínek.

Závěrem, fotovoltaická energie a podpůrné programy mohou být výhodné pro domácnosti a podniky v Hlinsku, je tedy důležité prověřit dostupnost a vhodnost různých programů pro vaši danou situaci.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, jedním z kritických aspektů je, zda vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do sítě. Bez tohoto připojení může být váš provoz omezen na tzv. ostrovní režim, což znamená, že není možné prodat přebytky zpět do sítě - a vaše elektrárna by byla prakticky "odříznutá" od okolního světa.

Narazit můžete na problém, pokud je kapacita distribuční sítě na vašem místě již plně obsazena. Pro zjištění dostupnosti sítí má Energetický regulační úřad k dispozici nástroj zvaný mapa připojitelnosti EGD. Obvody označené modře signalizují, že kapacita je již naplněna.

Nicméně, konečnou certitu o připojení získáte až po podání žádosti o připojení. My pro naše zákazníky celý proces řízení zajistíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V malém městě Hlinsko se začínají objevovat první solární panely na střechách domů. Místní obyvatelé jsou stále více zaujati možností produkce vlastní elektrické energie a snížení svých měsíčních nákladů.

Při investici do fotovoltaických elektráren je důležité zohlednit řadu faktorů. Jaký je Celkový roční odběr elektrické energie, aktuální cena elektřiny, dotační podmínky i typ a velikost systému, který plánujete instalovat. Firmy provádějící instalace často slibují krátkou dobu návratnosti, avšak jejich tvrzení je třeba brát s rezervou.

Občané města Hlinsko mohou využít služeb nezávislých odborníků, kteří vyhotoví ekonomickou analýzu výhodnosti investice do solární elektrárny. Je třeba vzít v potaz, že i tato analýza je pouze odhad, ale může poskytnout cenné informace pro rozhodování o investici. I malá investice může přinést výrazné úspory v budoucnosti.

Závěr

Fotovoltaická elektrárna se stává stále populárnější volbou pro ty, kdo chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie a snížit tak svou energetickou stopu. To platí i pro obyvatele Hlinska, kteří hledají způsoby, jak využívat sluneční energii co nejefektivněji.

Před tím, než se rozhodnete pro instalaci solárních panelů ve Hlinsku, je důležité zvážit několik klíčových faktorů. Tyto faktory zahrnují optimální orientaci a úhel instalace, dostatečné množství slunečního světla a potenciální překážky, jako jsou stromy nebo stavby, které by mohly zastínit panely.

Rovněž byste měli zvážit finanční návratnost investice do fotovoltaiky. I když počáteční náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny mohou být ve Hlinsku vysoké, dlouhodobé úspory na nákladech za elektřinu a možnost prodeje přebytečné energie do sítě činí tuto investici lákavou. Je tedy důležité přistupovat k tomuto rozhodnutí s odbornou pomocí a podrobnými informacemi.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Hlinsko?

  Dlouholeté zkušenosti rodinné firmy MOBIS na trhu s fotovoltaikou v Hlinsko zaručují kvalitu a profesionální přístup. Nabízíme kompletní řešení – od návrhu projektu, přes instalaci až po servis. Díky našemu detailnímu znalosti regionu jsme schopni optimalizovat instalaci solární elektrárny tak, abyste z ní získali maximum. Navíc se jedná o ekologickou a udržitelnou investici, která dokáže z dlouhodobého hlediska výrazně snížit vaše náklady na energie.

 • Je investice do fotovoltaiky v oblasti Hlinsko ekonomicky výhodná?

  Díky stoupajícím cenám energií a podpoře obnovitelných zdrojů je investice do fotovoltaiky v Hlinsko více než ekonomicky výhodná. Čím dříve do svého solárního systému investujete, tím více můžete ušetřit na nákladech na elektřinu. Navíc, existují různé dotační programy, které mohou značně zkrátit dobu návratnosti investice. Společnost MOBIS vám poskytne veškeré potřebné informace a poradí s optimalizací nákladů.

 • Jaké služby nabízí společnost MOBIS v oblasti fotovoltaiky v Hlinsko?

  Společnost MOBIS nabízí v Hlinsko kompletní portfolio služeb v oblasti fotovoltaiky. Od počátečních konzultací, přes projektování a instalaci až po servis a údržbu vašeho solárního systému. Navíc, díky naší bohaté zkušenosti a odbornosti v této oblasti Vám můžeme nabídnout komplexní poradenství v oblasti optimalizace nákladů a návratnosti Vaší investice do solární energie.

Další lokality: