Fotovoltaika Heřmanův Městec: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Heřmanův Městec

Článek na téma Fotovoltaika Heřmanův Městec v roce 2024. MOBIS, rodinná firma s 30 letou historií na trhu s fotovoltaikou, přináší odborné služby v oblasti solárních elektráren v Heřmanově Městci.

MOBIS v Heřmanově Městci nabízí vlastní realizační tým, jenž zahrnuje odborníky jako projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Firma se distancuje od použití záloh na solární elekrtrárny a garantuje instalaci do 60 dnů.

Pokud máte o fotovoltaiku v Heřmanově Městci zájem, doporučujeme vám zanechat své telefonní číslo pro co nejrychlejší spojení a bezplatnou konzultaci. Společnost MOBIS se k vám co nejdříve ozve a zajistí veškeré potřebné informace a asistenci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním a základním faktorem, který je třeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny je poloha a orientace vašeho domu. Solární panely by měly být pokud možno instalovány na jižní straně střechy s mírným sklonem, aby byly co možná nejvíce vystaveny slunci.

Dále je důležitá velikost a plocha střechy, na kterou budete solární panely instalovat. Ne všechny střechy jsou vhodné pro instalaci fotovoltaických panelů z důvodu jejich velikosti, sklonu, přítomnosti stínů nebo jiných omezení. Také je potřeba zvážit stability a konstrukci střechy, zda je schopna nést zátěž solárních panelů. Změny konstrukce střechy mohou znamenat značné náklady.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je ekonomický aspekt investice. Tedy, zda se vám investice do fotovoltaiky vrátí v rozumném čase a zda je pro vás taková investice vůbec finančně výhodná. Při výpočtu návratnosti nezapomeňte zahrnout náklady na údržbu a provoz, ale také případné dotace nebo zvýhodněné úvěry, které můžete získat.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Heřmanův Městec je ideálním místem pro instalaci solárních panelů kvůli své poloze a podnebí, avšak je důležité zkontrolovat, zda je technický stav střechy vhodný. Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaických panelů a může představovat určitá omezení vzhledem k její velikosti, orientaci, typu materiálu či statické zátěži.

Jestliže je střecha příliš malá, nemůže pojmout dostatečný počet solárních panelů, což může ovlivnit jejich účinnost. Kromě toho, špatná orientace střechy může snížit potenciální výrobu energie. Střechy vyrobené z nevhodných materiálů, jako je eternit, mohou být problematické pro instalaci, protože mohou vést k problémům s prosakováním vody.

Rozhodně je důležité vzít v úvahu i statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukce nedošlo k její deformaci. Nejjednodušší způsob, jak prověřit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, je využití bezplatných služeb technického zhodnocení Vašeho domu v Heřmanův Městec.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Pro obě tyto skupiny se investice do solární elektrárny se dotací dostane do návratnosti již za 6 - 10 let. Pro bytové domy je to následně 10 - 12 let a často i méně, pokud jsou náklady na realizaci nižší než průměr.

Je nutné splnit pro přidělení dotace několik základních kritérií. Jedním z nich je například to, že objekt musí být starší než 2 roky nebo musí splňovat konkrétní energetické požadavky. Dalším kritériem pro získání dotace v rámci programu Nová zelená úsporám je, že objekt musí být napojen na veřejnou elektrickou síť. Tato podmínka omezuje využití programu pro chaty a chalupy, které nejsou napojeny na distribuční síť.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V Heřmanově Městci a přilehlých oblastech se můžete obrátit na pozoruhodnou firmu, která pomáhá zajistit připojení k distribuční síti pro majitele fotovoltaických elektráren. Hlavní rolí společnosti je pomoct vám zjistit, jestli bude vaše fotovoltaická elektrárna připojena do sítě, což je klíčové pro její efektivní využití.

Tato firma ve Heřmanově Městci ví, že bez připojení k síti je možné spustit fotovoltaickou elektrárnu jen v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nepůjde prodat přebytek energie zpět do sítě. Taková elektrárna by byla "odříznutá" od sítě, což by byla škoda.

Kapacita sítě se liší v různých místech, a to i v oblasti Heřmanův Městec. Tato firma proto používá nástroj EGD nazývaný mapa připojitelnosti, díky kterému lze relativně přesně zjistit, zda je kapacita sítě ve vaší lokalitě již vyčerpána. Avšak 100% jistotu o možnosti připojení získáte až po podání žádosti - a tuto službu vám firma z Heřmanova Městce ochotně poskytne.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být ekonomicky výhodná, avšak je nutné zohlednit různé faktory. K těm patří mimo jiné celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny a dostupnost dotačních programů. Velikost a typ instalace také hrají klíčovou roli v návratnosti investice.

Některé instalační firmy slibují rychlou návratnost investice, ale je důležité si uvědomit, že výstupy z analýz nákladů a návratnosti jsou často pouze orientační. Proto je vhodné nechat si vypracovat ekonomickou analýzu na základě nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Nicméně i takový odhad je důležitý při zhodnocení, zda se investice do fotovoltaiky ve Vašem případě vyplatí.

Závěr

Heřmanův Městec je ideální lokalitou pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky své výhodné polohy a počtu slunečných dnů. Nicméně, předtím než se rozhodnete pro investici do fotovoltaické technologie, je potřeba zvážit několik důležitých faktorů.

První z nich je výběr správného míst. Je důležité zjistit, zda je střecha Vaše nemovitosti ve Heřmanově Městci dostatečně velká a má správný sklon pro efektivní využití sluneční energie. Dalším faktorem je návratnost investice, která se liší v závislosti na místě instalace a velikosti systému.

V neposlední řadě je nutné vyhodnotit technické a právní aspekty instalace. To zahrnuje získání všech potřebných stavebních povolení a splnění technických kritérií pro připojení k elektrické síti ve městě Heřmanův Městec. Pro tento účel je vhodné obrátit se na odborníka, který vám poskytne potřebnou konzultaci a pomůže s celým procesem.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Je Fotovoltaika vhodná pro oblast Heřmanův Městec?

  Určitě ano. V Heřmanův Městec naše firma MOBIS instaluje fotovoltaické systémy již řadu let. Slunečná energie je zde dobře využitelná, navíc stavba fotovoltaických systémů je podporována také městem. Pro vyhodnocení technické proveditelnosti a ekonomické výhodnosti však doporučujeme individuální konzultaci, kterou můžeme uspořádat v příjemném prostředí naší společnosti nebo přímo v místě Vaší nemovitosti.

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických panelů od firmy MOBIS?

  Nabízíme komplexní služby při instalaci solárních panelů - od přípravy projektu, přes instalaci až po provozní zkušební dobu. Máme dlouholeté zkušenosti, které nám umožňují vyhodnotit technickou proveditelnost i ekonomickou výhodnost varianty umístění fotovoltaických panelů na Vaší střeše. V případě zájmu můžeme provést také energetický audit a posoudit možnost připojení do distribuční sítě. Samozřejmostí je i pomoc při projednávání dotačních podpor.

 • Jaké jsou možnosti dotací na fotovoltaiku v Heřmanův Městec?

  V Heřmanův Městec jsou možnosti dotací na fotovoltaické systémy velmi široké. Město podporuje obnovitelné zdroje a chápe jejich potenciál pro zlepšení životního prostředí a snížení energetické závislosti. Pro detaily a podmínky získání dotace Vám rádi poskytneme veškeré informace. Naše společnost MOBIS má v této oblasti široké zkušenosti a odborné znalosti, díky kterým Vám maximálně usnadníme celý proces žádosti o dotaci.

Další lokality: