Fotovoltaika Dolní Dobrouč: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Dolní Dobrouč

Dolní Dobrouč v Pardubickém kraji je domovem rodinné firmy MOBIS, která je předním hráčem v oblasti fotovoltaiky. S více než 30 lety působení na trhu, je považována za významný balvan v tomto sektoru v České republice.

MOBIS se pyšní vlastním realizačním týmem, složeným z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, kteří jsou k dispozici v Dolní Dobrouč. Zajímavostí firmy je fakt, že na solární elektrárnu MOBIS nevybírá žádné zálohy a instalaci zajišťuje do 60 dnů od zadání objednávky.

V případě, že má návštěvník webových stránek firmy MOBIS zájem o fotovoltaiku, je nutné nechat na stránce své telefonní číslo. Tímto způsobem mohou odborníci z Dolní Dobrouč nabídnout potenciálním zákazníkům bezplatnou konzultaci a rychlou realizaci projektu.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním klíčovým faktorem, který by si měli uvažující o investici do fotovoltaické elektrárny uvědomit, je poloha objektu. Hodí se pro instalaci fotovoltaické elektrárny vaše střecha, pozemek, nebo průmyslové haly? Například v Dolní Dobrouči, Pardubický kraj, bude poloha střechy a její rozměry klíčovými faktory ovlivňujícími výhodnost investice do fotovoltaiky.

Ekonomika a výnosnost projektu je dalším zásadním aspektem, který je nutné zvážit. V této oblasti je velmi důležité pečlivě zvážit investici z hlediska návratnosti investice, ziskovosti, ale také v případě, kdy bude provádět výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu. Toto je důležité zvláště v oblastech jako je Dolní Dobrouč, Pardubický kraj.

Konečně, ale neméně důležitě, je třeba vzít v úvahu legislativní prostředí. Zákony a legislativa v oblasti obnovitelných zdrojů energie se mohou často měnit a nepředvídatelně ovlivňovat výhodnost investice do fotovoltaiky, takže je důležité sledovat nejen současný stav, ale také očekávání budoucího vývoje. Pro obyvatele Dolní Dobrouče, Pardubický kraj, je zde zejména potřeba sledovat změny na úrovni krajských a celostátních regulací.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Dolní Dobrouč je místo, kde potenciál pro instalaci solárních panelů na střechách domů je velký, ale předtím je nutné se ujistit, že je technicky vaše střecha vhodná. Existují různé faktory ovlivňující schopnost střechy nést fotovoltaickou elektrárnu.

V případě, že je střecha příliš malá, není možné umístit dostatečné množství solárních panelů pro optimální výrobu energie. Rovněž orientace střechy hraje klíčovou roli, špatně orientovaná střecha může značně snížit potenciální výrobu energie ze solárních panelů.

Materiál střechy také ovlivňuje možnost instalace, pokud je střecha vyrobená z nevyhovujícího materiálu, jako je eternit, může to vést ke komplikacím. A nakonec statika střechy je klíčovým faktorem určujícím, zda je možné na střeše umístit solární panely bez rizika deformace střechy. V Dolní Dobrouč nabízíme bezplatné technické zhodnocení vaší střechy pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dolní Dobrouč v Pardubickém kraji je oblastí s vysokým potenciálem pro využití solární energie. Dotace na solární elektrárnu je dostupná nejen pro podnikatelský sektor, ale i pro obyvatele Dolní Dobrouče a tím pomáhá podpořit přechod na čistou energii.

Podmínky pro získání dotace se, ale liší podle typu projektu a místa realizace. Proto je důležité si před podáním žádosti ověřit všechny podrobnosti a případně požádat o konzultaci s odborníkem. Obyvatelé Dolní Dobrouče si tak mohou být jisti, že jejich investice do solární elektrárny se co nejdříve vrátí.

Informace o dostupných dotačních programech naleznete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu, nebo přímo na stránkách jednotlivých programů. Příkladem takových programů je Nová zelená úsporám, který je určen konkrétně pro rodinné a bytové domy a jehož podmínky se od září 2024 mění. Každý, kdo má zájem o instalaci solárních panelů v Dolní Dobrouči, by měl tyto zdroje pečlivě sledovat.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při výstavbě fotovoltaické elektrárny je nutností zvážení možnosti připojení do distribuční sítě provozovatelem této soustavy. Bez tohoto kroku je možné provozovat elektrárnu pouze v takzvaném ostrovním režimu, což znamená neexistenci příležitosti pro prodej přebytečné energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se mění podle lokality. V našem případě je důležitá kapacita ve městě Dolní Dobrouč, Pardubický kraj. Pro orientační zjištění kapacity sítě je k dispozici nástroj zvaný mapa připojitelnosti poskytovaný EGD. Pozor, plná kapacita daného místa je na mapě označena modrou barvou.

Avšak, pro získání absolutní jistoty o možnosti připojení elektrárny do sítě je nezbytné podat žádost o připojení, kterou pro zákazníky ve Dolní Dobrouč, Pardubický kraj vyřizujeme v rámci našich služeb.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektárny je významným krokem, jehož výhodnost je třeba vážit z mnoha hledisek, mimo jiné z ekonomického. Dolní Dobrouč v Pardubickém kraji, stejně jako mnoho dalších měst, si klade otázku, zda se mu takováto investice vyplatí.

Různé instalační firmy často nabízí krátkou dobu návratnosti investice. Ale je důležité mít na paměti, že všechny tyto analýzy jsou často orientační. Důležitým faktorem je proto vždy zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dotační podporu v Dolní Dobrouč v Pardubickém kraji.

Ekonomickou analýzu výhodnosti investice vám můžeme poskytnout pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Přesto je důležité mít na paměti, že to je stále jen odhad. Přesto je i takový odhad důležitý při rozhodování o investicích do solárních elektráren v Dolní Dobrouč v Pardubickém kraji.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny se stávají v dnešní době stále oblíbenějším řešením pro snížení spotřeby energie a udržitelný rozvoj. Před investicí do instalace je však důležité zvážit několik faktorů.

Dolní Dobrouč v Pardubickém kraji je jedním z ideálních měst pro instalaci fotovoltaických elektráren, díky své geografické poloze a hojnosti slunečního světla. Klíčové body, které je třeba zvážit před investicí, zahrnují dostatečné množství slunečního světla, správné umístění a orientaci panelů, výkon a účinnost systému a návratnost investice.

V důsledku toho vám Dolní Dobrouč v Pardubickém kraji nabízí vynikající příležitost pro investici do fotovoltaických elektráren. Váš směr by měl vždy odpovídat směru slunce a výkon a účinnost systému by měli být co nejvyšší, aby se dosáhlo nejlepší návratnosti investice. Město poskytuje také vynikající podporu a prostředky pro ty, kdo chtějí investovat do udržitelných technologií jako je fotovoltaika.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky s firmou MOBIS v Dolní Dobrouč?

  MOBIS je rodinná firma s dlouholetou tradicí v oblasti fotovoltaiky. Do fotovoltaiky investují stále více lidí z Dolní Dobrouč z důvodu rostoucích cen energie, nestability dodávek a podpory obnovitelných zdrojů. Firma nabízí komplexní služby, od návrhu projektu až po instalaci.

 • Jaké jsou hlavní faktory, které bych měl zvážit před instalací solární elektrárny v Dolní Dobrouč?

  Je nutné zvážit technickou vhodnost střechy a možnost připojení k distribuční síti. Dále je důležitá ekonomická výhodnost, která závisí na spotřebě elektrické energie, ceny elektřiny a možné dotační podpory.

 • Je možné získat dotace na fotovoltaické systémy v Dolní Dobrouč?

  Ano, dotace mohou výrazně zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky. Je však důležité důkladně se seznámit s podmínkami pro získání podpory v Dolní Dobrouč.

Další lokality: