Fotovoltaika Chrast: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Pardubický kraj > Chrast

Fotovoltaický průmysl v České republice zaznamenává rapidní růst a město Chrast nezůstává stranou. Lokalita středních Čech nabízí ideální podmínky pro instalaci fotovoltaických systémů. K tomu přispívají také státní dotace na obnovitelné zdroje energie, díky nimž je instalace těchto systémů stále atraktivnější pro majitele domů a firem.

Město Chrast se může pochlubit úspěšnými projekty v oblasti fotovoltaiky. Jedním z nich je například solární park, který produkuje čistou energii pro řadu domácností a podniků v oblasti. I přestože je fotovoltaika ve Chrastu celkem novým fenoménem, roste počet lidí a podniků, kteří se rozhodují pro tuto ekologicky šetrnou formu získávání energie.

V průběhu dalšího roku se očekává další rozvoj fotovoltaiky v Chrastu. Nové projekty, včetně stále většího počtu domácností s fotovoltaickými panely na střechách, by měly přispět k dalšímu snížení emisí skleníkových plynů a k zlepšení energetické nezávislosti regionu. Chrast se tak stal symbolem zelené revoluce v energetice a předzvěstí budoucnosti, kde bude většina energie získávána z obnovitelných zdrojů.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

V první řadě je důležité vzít v úvahu polohu vaší nemovitosti. Poloha, orientace a sklon střechy a absence stínů jsou klíčové pro efektivitu fotovoltaické elektrárny a následně návratnost investice. Poloha může mít zásadní vliv na efektivitu výrobny, například pro obyvatele města Chrast může být dopad polohy i jiný než pro obyvatele města Brno, které se nachází v jiném klimatickém pásmu.

Dalším nezbytným faktorem ke zvážení jsou technické parametry dané nemovitosti. Před instalací fotovoltaického systému je nutné posoudit nosnost střechy, orientaci střechy vůči světovým stranám, sklon střechy a volný prostor pro montáž panelů. Například pro investory z města Chrast může být relevantní zjistit, zda jejich střecha je dostatečně silná na montáž panelů a zda střecha není velmi strmá.

Posledním kritickým faktorem k zvážení jsou ekonomické aspekty investice do fotovoltaiky. Zahrnuje to počáteční náklady na pořízení a instalaci, provozní náklady, náklady na údržbu a potenciální příjmy z prodeje přebytečné elektrické energie. Například pro občany Chrastu může být velmi výhodné zjistit, zda je možné získat nějaké dotace na instalaci solárních panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Chrast je jednou z lokalit, kde má vybrání ideální střechy pro instalaci solárních panelů svá specifika. Je důležité podotknout, že ne všechny střechy jsou vhodné pro fotovoltaickou technologii: velikost, orientace a materiál střechy jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit.

Pokud je střecha v Chrasti příliš malá, mohou být instalovány pouze omezené množství solárních panelů. Naopak, špatně orientovaná střecha může výrazně omezit potenciální výrobu fotovoltaiky. Pokud je střecha tvořena nevhodným materiálem, jako je například eternit, může po instalaci začít pršet do domu.

Dalším klíčovým faktorem je statika střechy. Není na škodu se ujistit, že zatížení solárními panely a jejich konstrukcí neovlivní integritu střechy. Nejjednodušší možnosti, jak tuto situaci řešit, je provést technické zhodnocení domu v Chrasti pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Chrast je jedním z měst, které se aktivně snaží o využití obnovitelných zdrojů energie. V tomto městě je možné získat dotace na fotovoltaiku z dotačních programů, jako je Nová zelená úsporám.

Pokud jste vlastníkem nemovitosti v Chrasti a uvažujete o instalaci solární elektrárny, je důležité se seznámit s podmínkami jednotlivých programů. K tomu vám může pomoci specializovaná poradenská firma nebo samotné město Chrast.

Po získání dotace na fotovoltaiku je dalším křížovnickým úkolem zajistit kvalitní instalaci. V městě Chrast je několik firem, které se specializují na instalaci solárních elektráren a mají zkušenosti s realizací projektů financovaných z dotačních programů.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Instalace fotovoltaické elektrárny je skvělý krok k využívání obnovitelných zdrojů, nicméně je důležité zjistit, zda provozovatel distribuční soustavy připojí vaši energetickou stanici do své sítě. Bez tohoto připojení byste byli schopni provozovat elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že by nebylo možné prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě není všude stejná, tedy místo, kde se nachází vaše nemovitost, může ovlivnit připojení k síti. Například, v městě Chrast mohou být kapacity již naplněné, což by vám zabránilo v připojení fotovoltaické elektrárny.

Pro zjištění dostupnosti kapacity distribuční sítě v místě vašeho zájmu, včetně města Chrast, můžete využít nástroje nazývající se mapa připojitelnosti. Nicméně, jediný způsob, jak zjistit s absolutní jistotou, je podání žádosti o připojení fotovoltaické elektrárny k síti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V městě Chrast stále vzrůstá zájem o instalaci solárních elektráren jako alternativního zdroje energie. Ekonomický přínos těchto investic je důležitým faktorem k jejich realizaci. Při rozhodování o investici do solárního systému je důležité brát v úvahu celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dostupné dotační podpory.

Analýza ekonomického přínosu by měla zohlednit typ a velikost navrhovaného systému. Přestože mnohé instalatérské firmy v Chrasti mohou slíbit rychlou návratnost investice, je důležité si uvědomit, že tyto odhady mohou být orientační. Proto je důležité při zhodnocení výhodnosti investice takové odhady bereme v úvahu.

Chrast nabízí potenciál pro využití solární energie a místní firmy mohou poskytnout podrobnou analýzu ekonomických aspektů instalace solární elektrárny. Taková analýza by měla zahrnovat nejpřesnější dostupná data a predikce cen, což velmi pomáhá při rozhodování o této investici.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny je rozhodnutí, které vyžaduje pečlivé zvážení a předem stanovenou strategii. Především je důležité zhodnotit, zda je Vaše nemovitost vhodná pro instalaci takového systému a zda taková investice ekonomicky dává smysl vzhledem k Vašim potřebám a spotřebě energie.

Rovněž je důležité získat aktuální informace a mít vhodné technické znalosti. To Vám pomůže porozumět všem aspektům spojeným s fotovoltaikou - od technických specifikací systémů po otázky provozu a údržby. Uživatelé z Chrastu mohou sledovat vývoj nových technologií a trendů v oboru fotovoltaiky, aby byli informováni o nejnovějších novinkách a výhodách těchto systémů.

Pokud nejste stále rozhodnutí, můžete využít naší bezplatné konzultace. Stačí nám zanechat telefonní číslo a my se Vám ozveme co nejdříve to bude možné. Tato služba je k dispozici pro všechny zájemce z Chrastu a okolí; vždy jsme připraveni pomoci Vám s nerozhodnosti a úvahami o instalaci fotovoltaických systémů.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaických systémů v Chrast?

  Rodinná firma MOBIS je dlouhodobým hráčem na trhu fotovoltaiky. Díky naší komplexní nabídce služeb, která zahrnuje vše od návrhu projektu po jeho realizaci, se vám nemusíte stresovat s technickými detaily. Jsme tu pro vás, abychom se ujistili, že vaše investice do fotovoltaiky je optimální a bezproblémová.

 • Jaká je výhodnost investice do fotovoltaiky v Chrast v roce 2024?

  Investování do fotovoltaiky je v současnosti velmi populární výběr, který se stále více vyznačuje rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek. Navíc, v regionu Chrast mohou majitelé domů využít dotační programy, které významně snižují dobu návratnosti investice. Naše firma MOBIS vám pomůže jak s technickými podrobnostmi, tak s výběrem nejvhodnějšího financování.

 • Jaké jsou hlavní aspekty, na které bych měl myslet před instalací solární elektrárny v Chrast v roce 2024?

  Před instalací solárního systému je důležité zvážit několik faktorů. Technická vhodnost střechy a možnost připojení do distribuční sítě jsou zásadní. Dalším důležitým faktorem je vaše spotřeba elektrické energie. Přemýšlet budete muset také o ekonomické stránce investice, která závisí na ceny elektřiny a možné dotační podpoře. MOBIS je tady, aby vám pomohl s těmito rozhodnutími a zajistil, že vaše investice bude co nejvíce výhodná.

Další lokality: