Fotovoltaika Velké Losiny: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Velké Losiny

Fotovoltaika se stává stále populárnějším řešením pro domácnosti a podniky hledající ekologické a účinné zdroje energie. Město Velké Losiny v Olomouckém kraji se rovněž zapojuje do této zelené revoluce a my, rodinná firma MOBIS, jsme zde, abychom vám pomohli přeorientovat se na solární energii.

Pracujeme na trhu s fotovoltaikou již 30 let a máme vlastní realizační tým, který zahrnujeme projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Naše služby v oblasti fotovoltaiky v Velkých Losinách v Olomouckém kraji jsou kompletní a zahrnují instalaci solárních elektráren do 60 dnů bez vybírání záloh.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Velkých Losinách v Olomouckém kraji, zanechte nám prosím vaše telefonní číslo a my se vám co nejdříve ozveme pro bezplatnou konzultaci. S naší pomocí můžete přejít na čistou a účinnou solární energii jednoduše a snadno.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a geografická orientace
Rozhodujícím faktorem při instalaci solárních panelů je jejich poloha a geografická orientace. Pro maximalizaci výkonu by měla být solární elektrárna orientována na jih a mít sklon 30 až 45 stupňů. Velké Losiny v Olomouckém kraji se mohou pyšnit velmi příznivými podmínkami pro instalaci fotovoltaických panelů.

Zdroje financování a ekonomická návratnostEkonomická návratnost investice do fotovoltaické elektrárny v Velkých Losinách v Olomouckém kraji je důležitá. Investoři by měli bedlivě zvážit dostupné zdroje financování, možné dotace a dotované úvěry, ale i další související náklady, jako jsou údržba a provoz elektrárny nebo možné daně a poplatky.

Povolení a legislativaPosledním, ale neméně důležitým aspektem jsou povolení a legislativa. V městě Velké Losiny a celkově v Olomouckém kraji je pro instalaci a provoz fotovoltaických elektráren nutné získat několik povolení a dodržovat mnohé legislativní požadavky.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V rámci rostoucího zájmu o obnovitelné zdroje energie se mnoho vlastníků domů v Velkých Losinách v Olomouckém kraji ptá, zda je jejich střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Jsou zde několik faktorů, které je nutné zvážit při rozhodování o této možnosti.

Velikost a orientace střechy jsou klíčové proměnné. Střecha musí být dostatečně velká, aby na ní bylo možné umístit dostatečné množství panelů a musí být orientovaná tak, aby slunce na panely dopadalo v optimálním úhlu.

Materiál střechy a její statická zatížitelnost jsou dalšími důležitými faktory. Některé materiály, jako je eternit, mohou ztížit instalaci a potencionálně vést k problémům s těsněním. Zároveň střecha musí být schopna nést váhu solárních panelů a případných konstrukčních prvků. Pro Velké Losiny v Olomouckém kraji doporučujeme nechat provést technické zhodnocení stávající střechy před rozhodnutím o instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Do nových podmínek byl přidán Velké Losiny Olomoucký kraj jako region se zvýšenou podporou pro obnovitelné zdroje energie. Tím se pro obyvatele města Velké Losiny stává solární elektrárna atraktivním způsobem jak snížit náklady na energie.

I přes vysoké počáteční náklady se díky dotacím v regionu Velké Losiny Olomoucký kraj stává investice do solární elektrárny efektivní a konkurenceschopnou alternativou k tradičním způsobům výroby energie. Před začátkem jakékoliv stavby je ale důležité se poradit s odborníkem.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V obci Velké Losiny v Olomouckém kraji se stále více lidí rozhoduje pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Zásadní je zjistit, zda bude možné elektrárnu připojit do distribuční sítě, což může ovlivnit nejen její provoz, ale také možnost prodeje přebytků energie zpět do sítě.

Faktor, který může ovlivnit připojitelnost, je kapacita distribuční sítě, která se liší nejen region od regionu, ale i v rámci jednotlivých obcí a měst. V Velkých Losinách v Olomouckém kraji je možné využít nástroj EGD, zvaný mapa připojitelnosti, pro zjištění, jestli kapacita sítě ve vašem místě není již plná.

Nicméně, pro 100% přesnost informací o možnosti připojení vaší elektrárny je nutné podat žádost o připojení. V případě zájmu o instalaci fotovoltaické elektrárny v Velkých Losinách v Olomouckém kraji je doporučeno obrátit se na odborníky, kteří dokážou tuto žádost efektivně vyřídit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solárních panelů se v dnešní době stává stále populárnější volbou pro mnohé lidi v celé České Republice, včetně města Velké Losiny v Olomouckém kraji. Důvodem je stále rostoucína cena za elektřinu i ekologická povědomí obyvatelstva.

Ekonomická návratnost je jednou z hlavních otázek, které si lidé před investicí kladou. Při tomto hodnocení je nutné vzít v potaz náklady na pořízení a instalaci fotovoltaické elektrárny, její očekávanou životnost a množství generované elektřiny.

Pokud se rozhodnete pro investici do solárních panelů v městě Velké Losiny v Olomouckém kraji, doporučujeme vám obrátit se na odborníky, kteří vám provedou detailní ekonomickou analýzu investice. Konečné rozhodnutí je pak na vás, je důležité pamatovat, že i přes všechny ekonomické ukazatele, investice do fotovoltaických panelů je také investicí do udržitelnosti naší planety.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny mohou být skvělou investicí pro ty, kteří se nacházejí v oblastech s vysokou úrovní slunečního záření, jako je například Velké Losiny v Olomouckém kraji. Před tím, než se však rozhodnete pro tuto formu obnovitelné energie, je důležité vzít v úvahu několik faktorů.

Za prvé, je nutné pečlivě zkoumat místo, jehož se tato rozhodnutí týkají. Příkladem může být Velké Losiny v Olomouckém kraji, kde je potřeba brát v úvahu jak úroveň slunečního záření, tak omezení místa. Také je potřeba pečlivě zhodnotit finanční a technické aspekty - počáteční náklady na instalaci včetně přípravy místa a technické vybavení, údržbu a potenciální výnosy elektrárny.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat také právním a regulačním aspektům. Regulace se liší v závislosti na místě, proto je potřeba se v těchto otázkách individuálně poradit s odborníky. Velké Losiny v Olomouckém kraji mohou mít své vlastní specifické požadavky, které je nutné vzít v úvahu při plánování investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jakou roli hraje MOBIS ve vývoji solární energie v Velké Losiny Olomoucký kraj?

  Rodinná firma MOBIS neušla pozornosti obyvatel velkolosinského regionu svým silným zaměřením na vývoj fotovoltaických systémů. Na návrhu, inženýrství a instalaci slunečních panelů se podílí jako důležitý hráč na trhu obnovitelné energie v Velkých Losinách.

 • Je investice do fotovoltaických systémů v Velkých Losinách hodná peněz?

  Vzhledem k rostoucím cenám elektřiny a nestabilitě dodávek se mnoho obyvatel Velké Losiny rozhodne pro investici do fotovoltaiky jako způsob, jak zajistit stabilní a ekonomicky efektivní dodávky energie. MOBIS jim poskytuje úplné řešení od návrhu po instalaci včetně rady na dotace, které mohou investici ještě urychlit.

 • Jak se vyrovnává MOBIS s technickými výzvami při instalaci solárních panelů v Velkých Losinách?

  MOBIS je známá svou schopností přizpůsobit se technickým výzvám, které přicházejí s instalací solárních panelů v Velkých Losinách. Firma hodnotí každou střechu individuálně a zajišťuje, že je možné panel zavěsit a připojit do distribuční sítě.

Další lokality: