Fotovoltaika Šumperk: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Šumperk

Fotovoltaika Šumperk se stále více profiluje jako vedoucí oblast zelené energie v Moravskoslezském kraji. Lokální firma MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již 30 let, zaznamenala významné úspěchy a růst v posledních několika letech.

Jednou z jejích největších výhod je silný realizační tým, který zahrnujeme projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. MOBIS klade velký důraz na snadnou dostupnost a rychlé zprovoznění solárních elektráren - pro jejich instalaci si nepotrpí na zálohy a zvládne je dokončit do 60 dnů.

Firma MOBIS tak nabízí komplexní balíček pro ty, kdo mají zájem o fotovoltaiku v Šumperku. Klíčem k takovéto spolupráci je poskytnout firmě telefonní číslo pro rychlou a bezplatnou konzultaci. Ta může být prvním krokem k závazku pro ekologicky šetrnou energii, který vám přinese úspory na výdajích za elektrickou energii.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Financování a návratnost: Budete-li investovat do fotovoltaické elektrárny v Šumperku, je důležité zvážit náklady na financování, provoz a údržbu. I přes vysokou počáteční investici může být fotovoltaická elektrárna velmi výnosná, ovšem je třeba vzít v úvahu také dobu její amortizace.

Poloha a orientace: Místo, kde se nachází váš objekt v Šumperku, rozhoduje o rentabilitě vaší investice. Výhodou jsou jihovýchodní až jihozápadní svahy s minimem stínu. Při výběru lokality je nutné zohlednit také dostupnost připojení k elektrické síti a další technické parametry vaší plochy.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při rozhodování o instalaci solárních panelů na střechu domu v Šumperku je důležité vzít v úvahu několik kritérií. Prvním je velikost střechy, která musí být dostatečně velká, aby pojmula potřebné množství panelů k dosažení optimální energie.

Také orientace střechy hraje klíčovou roli v efektivitě fotovoltaiky. Správná orientace zajistí, že solární panely budou mít dostatek slunečního svitu pro efektivní výrobu energie. Další důležitou otázkou je materiál střechy, který musí být kompatibilní s instalací, jelikož některé materiály jako eternit mohou způsobit potíže a po instalaci může dojít k zatékání.

Posledním, ale neméně důležitým prvkem k zvážení je statika střechy. Zatížení panelů a konstrukcí by nemělo deformovat střechu. Chcete-li se ujistit, že vaše střecha v Šumperku je vhodná pro instalaci solárních panelů, doporučujeme využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci tohoto programu může Šumperk získat dotace až do výše 200 000 Kč na krytí nákladů na instalaci solárních panelů. Tento limit je určen pro rodinné domy, bytové domy pak mohou žádat o dotace až do výše 10 milionů Kč.

Šumperk může využít i dalších výhod, které jsou spojené s instalací solárních panelů. Využití solární energie nejen zvyšuje energetickou nezávislost, ale také napomáhá snižování emisí skleníkových plynů.

Pokud máte zájem o instalaci solárních panelů v Šumperku a chtěli byste využít výhod finanční podpory, je důležité nechat si poradit od odborníků. Ti Vám pomohou s celým procesem od žádosti o dotaci až po samotnou instalaci.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Šumperk je jedním z měst, které je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny, pokud jde o dostupnost kapacity distribuční sítě. Místní distributor zde má obvykle dostatečný prostor pro připojení nových solárních projektů.

Je důležité vědět, že přestože geografická poloha a sluneční intenzita jsou klíčové faktory úspěchu jakékoliv fotovoltaické elektrárny, důležitou roli hraje také možnost připojení k distribuční síti. Pro Šumperk jsou indikátory v tomto směru velmi příznivé.

Pokud jste majitelem nemovitosti v Šumperku a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, doporučujeme vám nejdříve zkontrolovat možnosti připojení k distribučnímu systému pomocí mapy připojitelnosti EGD. Kompletní řešení včetně žádosti o připojení pro vás rádi zajistíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Šumperk se začíná stávat oblastí s vysokým potenciálem pro solární energii a mnoho domácností i podniků se zvažuje investici do fotovoltaických elektráren. Všeobecně platí, že ekonomickou návratnost této investice lze považovat za vysoce příznivou, zejména s ohledem na stále rostoucí ceny elektřiny a neustálé zlepšování technologie.

Při vyhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny je však nezbytné zohlednit celou řadu faktorů, včetně celkové spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny a dostupnosti dotační podpory. Také velikost a typ navrženého systému jsou kritickými faktory pro výpočet návratnosti. Kromě toho může být reálná návratnost investice do solární elektrárny v Šumperku ovlivněna řadou dalších faktorů, včetně regionálních zvláštností a specifických podmínek místního trhu.

Je důležité si uvědomit, že i když některé instalační firmy v Šumperku mohou slibovat krátkou dobu návratnosti investice, výstupy z těchto analýz jsou často pouze orientační. I v těchto případech je však předpověď návratnosti investice důležitá pro rozhodování o potenciální investici. Důležité je mít na paměti, že i odhady návratnosti, které jsou vytvořeny na základě nejpřesnějších dat a předpovědí, jsou stále jen odhady.

Závěr

V Šumperku se stále více lidí zajímá o možnosti investic do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny. Investice do takových projektů však vyžaduje pečlivé zvážení několika faktorů, jako je například poloha, orientace a úhel střechy, dostatečnost slunečního světla a možnosti připojení k elektrické síti.

Uvažujete-li o instalaci fotovoltaické elektrárny ve Šumperku, měli byste určitě zvážit také lokální podmínky a regulační rámec. Regulace a podpory pro solární energii se mohou lišit v závislosti na konkrétním městě nebo regionu. Je důležité také vzít v úvahu možnost reklamací ze strany okolních nemovitostí v důsledku estetického dopadu instalace.

Pokud si nejste jisti, zda je investice do fotovoltaické elektrárny ve Šumperku pro vás správná volba, je nejlepší se obrátit na odborníka v oblasti fotovoltaiky. Poradenství od odborníka vám může pomoci vyhnout se možným nástrahám a ujistit se, že vaše investice bude úspěšná a přinese vám očekávaný výnos.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaického systému v Šumperk?

  Šumperk se nachází v oblasti s vysokou mírou insolace, což dělá z fotovoltaických systémů skvělou investici. Naše firma MOBIS vám nabízí kompletní řešení od návrhu, přes instalaci až po údržbu systému. Díky naší dlouholeté zkušenosti a znalostech místních podmínek vám přinášíme nejlepší možnou hodnotu za vaše peníze.

 • Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky v Šumperku?

  Ve Šumperku se doba návratnosti investice do fotovoltaiky obvykle pohybuje mezi 8-12 lety, v závislosti na konkrétních podmínkách(Dotace, střecha, orientace aj.). Díky stále rostoucím cenám energie a podpoře obnovitelných zdrojů se však tato doba může stále zkracovat. Odhad návratnosti pro váš konkrétní případ vám rádi poskytneme v rámci naší konzultace.

 • Co je potřeba zvážit před instalací solární elektrárny v Šumperk?

  Před instalací fotovoltaického systému je důležité zvážit technickou vhodnost střechy, orientaci budovy vůči slunci, spotřebu elektrické energie a možnost připojení do distribuční sítě. Jaderný tým naší firmy MOBIS vám rád poskytne předem přesný audit a expertní návod pro maximální využití fotovoltaiky pro váš dům či podnik ve Šumperku.

Další lokality: