Fotovoltaika Prostějov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Prostějov

Fotovoltaika Prostějov se v posledních letech stává stále atraktivnějším segmentem trhu s obnovitelnou energií, díky čemuž se naše rodinná firma MOBIS, specializující se na tuto oblast, může pochlubit třicetiletou historií. Máme k dispozici vlastní realizační tým, jehož součástí jsou zkušení projektanti, profesionální elektrikáři a technici pro pravidelnou revizi a servis.

Důležitým faktorem pro nás je nabídnutí komfortu a jistoty našim zákazníkům. Proto u nás na výstavbu solární elektrárny nevybíráme žádné zálohy a zároveň garantujeme její instalaci do 60 dnů od objednání.

Pokud máte o fotovoltaiku v Prostějově zájem, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo. Náš tým se Vám ozve co nejdříve a pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, rádi vám je vysvětlíme během bezplatné konzultace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Zalidnění a poloha je první věcí, kterou je třeba zvážit. Ve městě jako je Prostějov, kde je hustota obyvatel velká, mohou být někdy problémy s umístěním solárních panelů tak, aby nedocházelo ke stínu městskými budovami. Důležitý je také směr, kterým jsou panely otočené - největší výkon panely dávají, když jsou otočené na jih.

Typ budovy, na které chceme solární panely nainstalovat, také hraje roli. V rovinatém Prostějově například rodinné domy poskytují lepší možnosti než bytové domy z důvodu větší plochy střechy určené na instalaci panelů.

Nakonec je důležité zvážit také náklady a dotace. Je nutné zohlednit náklady na nákup a instalaci panelů, případně na jejich údržbu. V Prostějově můžete také získat dotace na pořízení fotovoltaických panelů prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Technické aspekty instalace solárních panelů jsou často opomíjené, a to zejména pokud se jedná o střechu vašeho domu v Prostějově. Přestože se často zdá, že výběr solárních panelů je tím nejdůležitějším aspektem, technická vhodnost vaší střechy je zásadní.

Ne všechny střechy jsou vhodné pro instalaci solárních panelů. Tvar, velikost a orientace střechy, materiál jejího povrchu a statiky jsou důležité aspekty, které by měly být zohledněny. Pokud je střecha v Prostějově příliš malá, může to znamenat nedostatek místa pro optimalizaci výroby energie. Špatná orientace může snížit efektivitu panelů, zatímco nevhodný materiál - jako například eternit - může způsobit problémy s instalací a údržbou.

Chápeme, že se v těchto aspektech můžete ztratit, proto v Prostějově nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky. Náš odborník posoudí vhodnost vaší střechy a poskytne vám potřebné informace k dalším krokům.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ve městě Prostějov se dá dosáhnout až na 0,8 milionu korun podpory na investici do solární elektrárny. Nová zelená úsporám je určená právě pro obyvatele města Prostějov a nabízí vysokou dotační podporu pro instalaci solárních panelů na střechy rodinných a bytových domů. Důležité je splnit všechny požadavky pro získání dotace.

Podpořené jsou i systémy solárních panelů, které jsou nainstalovány na zemědělských a průmyslových budovách. Prostějovské podniky tak mají možnost získat dotační podporu na výstavbu vlastní solární elektrárny a snížit tak své náklady na energie. Přečtěte si více o podmínkách pro získání dotace na stránce Nová zelená úsporám.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny v Prostějově, je zásadní ověřit možnost jejího připojení k distribuční síti. Bez tohoto připojení je možné použít elektrárnu pouze v tzv. ostrovním režimu, což vylučuje prodej nadbytečné energie zpět do sítě.

Kapacitu distribuční sítě v Prostějově, stejně jako kdekoli jinde, lze zjistit pomocí nástroje mapa připojitelnosti, který poskytuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Modře označené území na této mapě signalizuje plnou kapacitu sítě. Je ale důležité si uvědomit, že plnou jistotu o možnosti připojení získáte pouze prostřednictvím žádosti o připojení.

Tento důležitý krok v procesu instalace fotovoltaické elektrárny v Prostějově můžeme pro naše zákazníky zajistit my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Prostějov je jedním z měst, kterým investice do solární elektrárny může přinést značné ekonomické výhody. Udržitelná energie je ve městech, jako je Prostějov, klíčem k ekologické stabilitě a ekonomickému růstu.

Průměrná návratnost investice do solárních panelů v České republice je cca 10 let, v závislosti na výkonu panelů a jejich umístění. Prostějov je, díky své poloze, jedním z míst s vyššími hodinami slunečního svitu v roce, což výrazně zkracuje dobu návratnosti investice.

Prostějov má tak velký potenciál pro rozvoj solární energie. Při správném plánování a realizaci vaší investice jste schopni nejen snížit své energetické náklady, ale také přispět ke zlepšení životního prostředí ve vašem městě. Prostějov a solární energie - to je investice, která se vyplatí.

Závěr

Jeden z klíčových faktorů, které je třeba zvážit, je geografická poloha Vaší nemovitosti. Prostějov je ve srovnání s jinými částmi České republiky výhodný pro instalaci fotovoltaických elektráren, avšak je třeba vzít v úvahu i ostatní proměnné. Dalším faktorem je stínění. Pokud je Vaše nemovitost v Prostějově obklopena vysokými budovami nebo stromy, může to výrazně omezit efektivitu elektrárny. Konečně, je důležité zvážit finanční aspekty. I když instalace fotovoltaických elektráren v Prostějově může vyžadovat počáteční investici, na dlouhodobý horizont můžete očekávat výraznou návratnost investice díky úspoře na energetických nákladech.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky od firmy Mobis v Prostějově?

  Firma Mobis je rodinná společnost s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti fotovoltaiky. Nabízíme komplexní služby, od návrhu projektu po jeho instalaci. Fotovoltaické systémy jsou v Prostějově stále žádanější, nejen kvůli rostoucím cenám energie, ale také díky nestabilitě dodávek a hledání ekologických řešení. Investice do fotovoltaiky je tedy smysluplným krokem, který se navíc může stát finančně výhodným díky možným dotacím.

 • Jaké jsou technické požadavky pro instalaci fotovoltaického systému od Mobis v Prostějově?

  Naše firma přistupuje k instalaci fotovoltaických systému individualizovaně. V první řadě zohledňujeme technickou vhodnost střechy - musí být dostatečně pevná a mít vhodný sklon a orientaci. Kromě toho zjišťujeme možnosti připojení do distribuční sítě. Samotné práce poté probíhají podle konkrétního projektu, který zohledňuje jak ekonomické, tak technické parametry.

 • Jaké jsou ekonomické výhody investice do fotovoltaiky od Mobis v Prostějově?

  Výhody investice do fotovoltaických systému od Mobis jsou mnohostranné. Na jedné straně jde o úsporu nákladů za elektřinu, na druhé straně jste méně závislí na konkrétním dodavateli energie. Díky fotovoltaice se navíc můžete stát producentem vlastní energie a přebytečnou energii prodávat zpět do sítě. To vše může výrazně snížit dobu návratnosti investice, zejména pokud využijete možné dotační podpory.

Další lokality: