Fotovoltaika Náměšť Na Hané: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Náměšť Na Hané

Náměšť Na Hané na Olomouckém kraji se stává jasným lídrem v oblasti fotovoltaiky díky práci rodinné firmy MOBIS. Tato firma považuje za svou misi poskytovat špičkové řešení pro solární elektrárny již 30 let.

Tento úspěch nelze odmyslit od jejich profesionálního realizačního týmu. Tým MOBIS se skládá z projektantů, elektrikářů, revizních i servisních techniků, díky nimž je solární elektrárna postavena a instalována během 60 dnů bez nutnosti zálohy.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku a bydlíte v Náměšti Na Hané nebo v okolí Olomouckého kraje, neváhejte kontaktovat MOBIS. Stačí zanechat telefonní číslo a profesionální tým firmy se vám co nejdříve ozve pro bezplatnou konzultaci. Dobrým rozhodnutím, je počet světla využít pro čistou energii s pomocí rodinné firmy MOBIS.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace objektu: V první řadě je potřeba zvážit polohu a orientaci objektu k instalaci solárních panelů. Ideální je jihozápadní až jihovýchodní směr s minimem stínů. U města Náměšť Na Hané Olomoucký kraj by se muselo zvláště zohlednit blízkost lesa, který by mohl zastiňovat panely.

Energetická náročnost domácnosti: Dalším důležitým faktorem je, kolik energie domácnost spotřebuje. Využití solární energie je totiž efektivní pouze pokud ji lze spotřebovat přímo, neboť její prodej do sítě je o hodně méně výhodný. V případě, že ze solárních panelů nevyužijeme veškerou energii, je možné ji uskladnit do bateriového systému a využít ji v době, kdy slunce nesvítí. Při rozhodování o investici do fotovoltaiky bychom měli zvážit, zda se investice na základě našeho spotřebního profilu vyplatí.

Financování a dotace: Než se rozhodneme investovat do fotovoltaiky, musíme zvážit, jak budeme projekt financovat. Je možné využít úvěr nebo leasing, ale také různé dotace. Například v rámci Programu Nová zelená úsporám je možné získat na instalaci fotovoltaických panelů dotaci. Tyto faktory bychom měli zohlednit při plánování investice do fotovoltaické elektrárny v Náměšť Na Hané Olomoucký kraj.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Máte doma v Náměšťi Na Hané v Olomouckém kraji a chcete instalovat solární panely? Ne všechny střechy jsou pro solární panely vhodné, je proto důležité předem zjistit, zda je vaše střecha vyhovující.

Velikost střechy hraje zásadní roli - pokud je příliš malá, nevleznou se na ni dostatečné množství solárních panelů. Dále je důležitá orientace střechy - špatně orientovaná střecha sníží potenciální výrobu fotovoltaiky. Materiál střechy také hraje důležitou roli - například eternitové střechy jsou pro instalaci solárních panelů méně vhodné, jelikož po instalaci do nich často zatéká.

Konečně je nutné vzít v úvahu i statickou zátěž střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. K ověření všech těchto faktorů můžete využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu v Náměšť Na Hané v Olomouckém kraji pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Náměšť Na Hané Olomoucký kraj je místem, kde se stále více lidí rozhoduje pro instalaci solární elektrárny. S tímto rozhodnutím často přichází i otázka dotační podpory na takový projekt. V našem případě je důležité vědět, že existují různé dotační programy pro podporu obnovitelných zdrojů energie.

Mezi ty nejznámější patří například RES+ a OP TAK, ale pro vlastníky rodinných a bytových domů v Náměšť na Hané Olomoucký kraj je nejdůležitější program Nová zelená úsporám. Je nutno podotknout, že tento program se od 1. září 2024 mění, což je významná informace pro všechny, kteří zvažují instalaci solární elektrárny u sebe doma.

Díky těmto dotacím se návratnost investice do solární elektrárny výrazně zkrátí. Proto je důležité detailně prostudovat podmínky pro získání dotace a učinit tak před instalací solárních panelů. Díky tomuto přístupu můžete ušetřit významnou část počáteční investice a rychleji tak dosáhnout na zisk z provozu solární elektrárny.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna je stále více oblíbeným způsobem, jak snížit energetickou náročnost domácnosti a v případě přebytku energie vydělávat na jejím prodeji zpět do sítě. Je ale nutné si uvědomit, že bez připojení do distribuční sítě by byla elektrárna omezena na ostrovní režim, což znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě.

Pro zjistění dostupnosti připojení na vaší lokalitě je vhodné využít nástroje mapa připojitelnosti, kterou nabízí EGD. Tato mapa vám může pomoci zjistit, zda už není kapacita sítě pro fotovoltaickou elektrárnu na vaší lokalitě vyčerpaná. Přesto je ale nezbytné získat stoprocentní jistotu o možnosti připojení od distributora, což pro naše zákazníky zajišťujeme my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Náměšť na Hané Olomoucký kraj se nedávno stal místem, kde roste zájem o investice do obnovitelných zdrojů, především solárních panelů. Místní samospráva a obyvatelé si uvědomují ekologický i ekonomický přínos těchto technologií, například ve formě menší závislosti na dodavateli elektrické energie a snížených nákladů na energie.

Výpočet ekonomické návratnosti investice do fotovoltaických panelů v Náměšti na Hané Olomoucký kraj závisí na řadě faktorů. Jedná se zejména o velikost domácnosti, její spotřebu energie a předpokládanou výrobu energie ze solárních panelů. Četnost slunečního svitu v dané lokalitě je také jedním z rozhodujících faktorů.

Investice do solárních panelů v Náměšti na Hané Olomoucký kraj se může ukázat jako ekonomicky výhodná volba, pokud jsou správně zohledněny všechny faktory. Řádná příprava a kvalitní informace představují klíč k úspěšné investici. Mějte na paměti, že výsledky výpočtů jsou pouze orientační, ale vždy je lepší mít alespoň nějaký odhad než žádný.

Závěr

Náměšť Na Hané, Olomoucký kraj, je ideálním místem pro výstavbu fotovoltaických elektráren zajišťujících ekologickou a ekonomickou efektivitu. Klimatické podmínky v tomto regionu jsou velmi příznivé pro maximální využití sluneční energie.

Při rozhodování o investici do fotovoltaického zařízení je v první řadě třeba provést důkladnou analýzu možnosti umístění elektrárny. Kritickým bodem je počet slunečních hodin, stupňovité uspořádání, konstrukce střechy a dostatečné množství volné plochy.

Náměšť Na Hané Olomoucký kraj, je oblastí, která nabízí investiční příležitost pro budoucí majitele fotovoltaických elektráren. Vzhledem k rostoucí poptávce po čisté energii a vládním programům podporujícím obnovitelné zdroje, je investice do fotovoltaické elektrárny v Náměšť Na Hané dlouhodobě udržitelným a ziskovým řešením.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je Náměšť Na Hané vhodné místo pro instalaci fotovoltaických systémů?

  Náměšť Na Hané je oblast s vysokým počtem slunečních hodin, což činí z tohoto města ideální místo pro instalaci fotovoltaických systémů. Navíc, naše rodinná firma MOBIS poskytuje komplexní služby v oblasti solární energie, což zahrnuje projektování a instalaci solárních elektráren.

 • Jak MOBIS může pomoci při získávání dotací na fotovoltaiku v Náměšť Na Hané?

  Společnost MOBIS má bohaté zkušenosti s procesem získání dotací na fotovoltaiku v Náměšť Na Hané. Naše firma Vám pomůže prostudovat podmínky pro získání podpory a zajistí, že Váš projekt bude splňovat všechny požadavky pro regulativní a finanční podporu.

 • Jaké jsou ekonomické benefity instalace fotovoltaického systému v Náměšť Na Hané?

  Instalace fotovoltaického systému v Náměšť Na Hané může přinést značné úspory na nákladech za elektřinu. Díky rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek může být investice do solární energie velmi atraktivní. Naše společnost MOBIS Vám poskytne detailní ekonomický výpočet s ohledem na Vaše konkrétní podmínky a spotřebu.

Další lokality: