Fotovoltaika Moravský Beroun: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Moravský Beroun

Fotovoltaika v Moravském Berounu bude v roce 2024 hrát klíčovou roli ve strategii udržitelné energie města. Zde se nachází sídlo rodinné firmy MOBIS, která má na trhu s fotovoltaikou již 30 let historie a zkušeností.

Firma MOBIS, dominuje na trhu rozvoje fotovoltaických systémů v Moravském Berounu, vlastní plně vybavený realizační tým včetně odborných projektantů, kvalifikovaných elektrikářů, revizních a servisních techniků. Díky jejich profesionalitě a komplexní nabídce služeb nabízejí instalaci solární elektrárny do 60 dnů bez požadavku na zálohy.

MOBIS, jako expert na fotovoltaiku v Moravském Berounu, také nabízí bezplatnou konzultaci pro potenciální zákazníky. Každý, kdo má o fotovoltaiku zájem, by měl nechat svůj telefonní kontakt a firma se obratem ozve pro domluvu konzultace. Tento osobní přístup podtrhuje vysokou úroveň zákaznického servisu společnosti MOBIS.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Moravský Beroun Olomoucký kraj se může jevit jako ideální místo pro instalaci fotovoltaických panelů díky své geografické poloze a dostatečnému množství slunečního světla. Prvním krokem před rozhodnutím o investici by měl být důkladný výzkum a analýza konkrétního místa, kde má být fotovoltaický systém instalován.

Investor by měl také pečlivě posoudit finanční aspekty před finalizací takové investice. Výnosnost investice do fotovoltaických panelů je závislá na několika faktorech jako jsou náklady na instalaci, údržbu, doba návratnosti investice, výše dotací a možnost prodeje přebytečné energie do sítě.

Dalším nezastupitelným aspektem je povědomí o právních a regulačních požadavcích týkajících se obnovitelných zdrojů energie v regionu, jako je Moravský Beroun Olomoucký kraj. Bez řádného právního poradenství se může stát, že právní překážky nebo chybějící povolení mohou celou investici zkomplikovat nebo dokonce znemožnit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Moravský Beroun v Olomouckém kraji se stává vyhledáváným místem pro instalaci solárních panelů. Avšak, jak poznat, zda je vaše střecha vhodná pro takový projekt? Zde jsou klíčové aspekty, na které byste měli dbát.

Velikost střechy je zásadní faktor. Pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatek solárních panelů. Následně je potřeba zvážit orientaci střechy. Pokud je střecha špatně orientovaná, může to negativně ovlivnit potenciální výrobu elektřiny.

Dále je nutné zkontrolovat materiál střechy. Eternitové střechy bývají pro instalaci problematické, jelikož často zatékají. Nezbytné je také zhodnocení statiky střechy, aby zajištění panelů a konstrukcí nestrukturálně poškodilo střechu. V Moravském Berounu nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace solárních panelů. Tuto službu provádí náš zkušený technik, který dokáže přesně určit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Moravský Beroun Olomoucký kraj připravuje podrobné informace a poradenství pro občany, kteří mají zájem o využití solární energie a získání dotací na fotovoltaické panely. Důležité je znát nejen podrobnosti o jednotlivých dotačních programech, ale také pochopit, jaký potenciál má solární energie na území Moravský Beroun Olomoucký kraj.

Budoucí majitelé solárních elektráren by měli vědět, že proces žádosti o dotaci může být komplikovaný a vyžaduje pečlivou přípravu dokumentů. I na tomto poli je Moravský Beroun Olomoucký kraj připraven pomoci svým občanům a zprostředkovat jim kontakty na odborníky v oblasti solární energie a dotací.

Moravský Beroun Olomoucký kraj také zdůrazňuje, že získání dotace na solární elektrárnu je jednou z cest, jak přispět k ochraně životního prostředí a využívat energetické zdroje na základě udržitelných principů. Solární energie je nevyčerpatelným zdrojem, který je k dispozici všem obyvatelům Moravský Beroun Olomoucký kraj.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny v Moravském Berouně v Olomouckém kraji, je nezbytné, aby vás distributor připojil do energetické sítě. To umožní fungování elektrárny i při chybějícím sluníčku a prodej přebytečné energie zpět do sítě.

Nicméně, nikoliv všechny regiony mají stejnou kapacitu pro připojení fotovoltaických elektráren. I zde vyniká Moravský Beroun v Olomouckém kraji, kde je tato možnost velmi pravděpodobná. Pro potvrzení toho, zdali je v Moravském Berouně v Olomouckém kraji dostatek kapacity pro vaši fotovoltaickou elektrárnu, je nutné se obrátit na provozovatele distribuční soustavy.

Informace o kapacitě místní sítě lze získat například prostřednictvím mapy připojitelnosti EGD. Tato mapa připojitelnosti zobrazuje místa, kde je kapacita již plně využita (označená modře). Pro zajištění 100% přesnosti je však potřeba podat žádost o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Moravský Beroun v Olomouckém kraji je oblastí ideální pro investování do solárních elektráren. Díky svému umístění a výhodným podmínkám je tato oblast předurčena k využití solární energie, což z ní dělá skvělou příležitost pro ty, kteří chtějí investovat do zelené energie.

Při uvažování o investici do fotovoltaiky v Moravském Berounu v Olomouckém kraji je důležité zohlednit několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří cena elektřiny, dotační podporu, celkovou spotřebu elektrické energie a také velikost a typ navrhovaného systému. Je třeba být opatrný, protože některé instalační firmy mohou slibovat nereálně krátkou návratnost investice.

Rádi Vám poskytneme ekonomickou analýzu výhodnosti instalace fotovoltaické elektrárny v Moravském Berounu v Olomouckém kraji. Tato analýza se provede pomocí nejpřesnějších dostupných dat a cenových předpovědí. Mějte však na paměti, že všechny takové předpovědi jsou pouze odhady, které vám pomohou na cestě k rozhodnutí o investici.

Závěr

Moravský Beroun v Olomouckém kraji patří mezi ideální místa pro instalaci fotovoltaických elektráren. Důvodem je vynikající sluneční záření v tomto regionu, což je předpoklád pro dosažení optimálního výkonu vaší elektrárny.

Před každou investicí je však nutné pečlivě zhodnotit veškeré faktory. Mimo geografických podmínek a polohy je důležitá technická proveditelnost projektu a také ekonomická návratnost. Je rovněž důležité sledovat legislativní změny, které mohou investici do fotovoltaiky v Moravský Beroun v Olomouckém kraji ovlivnit.

Buďte připraveni také na zodpovězení různých formalit a splnění byrokratických procedur spojených s instalací fotovoltaické elektrárny. Nicméně, s podrobným plánem a správným přístupem se instalace může ukázat jako velmi výhodná dlouhodobá investice na nemovitosti v Moravský Beroun v Olomouckém kraji.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaký je potenciál fotovoltaiky v Moravský Beroun?

  Díky své geografické poloze, Moravský Beroun poskytuje ideální podmínky pro využití solární energie. Jako dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky, firma MOBIS nabízí komplexní služby v oblasti solární energie a dokáže realizovat fotovoltaické systémy v této oblasti na klíč.

 • Jaká jsou hlavní omezení při instalaci fotovoltaických systémů v Moravský Beroun?

  Kromě technických aspektů, jako jsou vhodnost střechy pro instalaci, musíte také zvážit možnosti připojení do distribuční sítě. Firma MOBIS poskytuje profesionální poradenství v obou těchto oblastech.

 • Jaká jsou možná dotační podpora pro fotovoltaické systémy v Moravský Beroun v roce 2024?

  Dotace na fotovoltaiku může výrazně ovlivnit ekonomickou výhodnost projektu. Moravský Beroun nabízí řadu podpůrných programů, jak na komunální, tak na krajské úrovni. Firma MOBIS je připravena vás provést celým procesem žádosti o dotace.

Další lokality: