Fotovoltaika Loštice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Loštice

Fotovoltaika Loštice se stala prioritou pro mnoho domácností v oblasti Olomoucký kraj, neboť přináší řadu ekonomických a ekologických výhod. Investice do solárních panelů je aktuální trend, který se očekává, že se v následujících letech ještě posílí.

Naše rodinná firma MOBIS, se zkušeností na trhu s fotovoltaikou v oblasti Loštice a Olomoucký kraj po dobu 30 let, nabízí kvalitní služby od projekce až po instalaci. Při práci nepožadujeme žádné zálohy a záruční doba na naše solární panely je 25 let. Zákaznický servis je pro nás prioritou, proto máme na starosti vše od začátku až do konce.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Lošticích, neváhejte nás kontaktovat. Zanechte nám své telefonní číslo a náš tým vás bude co nejdříve kontaktovat za účelem bezplatné konzultace. Tato služba je zcela zdarma a bez závazku, poskytne vám ale představu o možnostech, které souvisejí s instalací solárních panelů v regionu Loštice Olomoucký kraj.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Umístění a orientace fotovoltaické elektrárny jsou klíčové faktory ovlivňující ekonomickou návratnost investice. Zvláště poloha města, jako je Loštice Olomoucký kraj, který je kulturně a historicky známý, ale také má optimální klimatické podmínky pro instalaci fotovoltaických elektráren, hraje důležitou roli.

Technická a ekonomická proveditelnost je dalším důležitým faktorem. To zahrnuje analýzu cenových relací, hodnocení kvality systému, vypočítání očekávaného výnosu a porovnání s alternativními investicemi. Loštice Olomoucký kraj je také ideálním místem, kde lze dodavat fotovoltaické panely od místních dodavatelů, čímž se snižují náklady a zrychluje proces instalace.

Legislativní prostředí a státní podpory jsou také důležité. Loštice Olomoucký kraj je v tomto směru velmi podporující a nabízí řadu státních i regionálních dotací, které mohou výrazně snížit počáteční investici a zrychlit dobu návratnosti investice do solárních panelů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Loštice v Olomouckém kraji se těší neustálému rozmachu také díky využívání solární energie. To však vyžaduje správnou instalaci solárních panelů na domovních střechách.

Velikost střechy je jednou z nejpřednějších vlastností, které musí být vzaty v úvahu. Příliš malá střecha v městě Loštice v Olomouckém kraji se nevleze dostatek solárních panelů, čímž je narušena efektivita výroby energie.

Orientace střechy je rovněž klíčová pro optimální výrobu energie. Pokud je střecha špatně orientovaná, může to v Lošticích v Olomouckém kraji utrpět potenciální výrobu fotovoltaiky. Dále materiál střechy, zejména pokud je vyroben z eternitu, může představovat problém pro instalaci, protože může způsobit úniky vody po instalaci.

Poslední, ale neméně důležitá je statická stabilita vaší střechy. V Lošticích v Olomouckém kraji je nutné zohlednit statiku vaší střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí střechu nedeformovalo. Nejjednodušší je využít bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které poskytujeme my.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat dotace až do výše 370 000 Kč na instalaci solární elektrárny. Záleží na velikosti instalace a celkových nákladech. Nutností je provést energetický audit před podáním žádosti.

Jedním z kritérií pro přidělení dotace je nachází-li se nemovitost v okrese, kde je nadprůměrný výskyt imisí. Loštice Olomoucký kraj splňuje tuto podmínku a proto je na dotace nárok. A tak pokud jste z Loštice Olomoucký kraj, pak je to pro vás skvělá příležitost investovat do solární energetiky.

Při kompletním zpracování žádosti o dotaci je potřeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Proto je vhodné obrátit se na odborníky, kteří mají s přípravou žádostí zkušenosti a dokáží správně vyhodnotit všechny důležité aspekty.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

  • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
  • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
  • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
  • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o fotovoltaické elektrárně, měli byste se zaměřit na důležitý aspekt - jestli bude vaše elektrárna připojena k distribuční síti provozovatele. Bez této spojky by fungovala vaše elektrárna jen v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nebudete moci využívat přebytky energie pro prodej.

Výrazným faktorem je kapacita distribuční sítě, která se liší dle místa. Pro zjištění dostupnosti kapacity existuje mapa připojitelnosti od EGD, pomocí které můžete zjistit, zda je v Lošticích v Olomouckém kraji ještě volná kapacita. Na mapě modrá barva indikuje, kde je kapacita sítě již vyčerpaná.

Nicméně plnou jistotu ohledně možnosti připojení dostanete až poté, co podáte žádost o připojení. Tento proces nezřídka vyřizujeme za naše zákazníky my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Loštice Olomoucký kraj je obzvláště příznivou oblastí pro investice do solárních elektráren. Díky své výhodné geografické poloze a relativně slunnému klimatu, lze zde dosáhnout efektivních výsledků v podobě ekonomické úspory a přínosu pro životní prostředí. Je důležité, aby potenciální investoři byli obeznámeni s všemi aspekty provozování solární elektrárny.

Odhadovaná návratnost investice do solární elektrárny v Lošticích Olomoucký kraj se pohybuje v rozmezí několika let. Záleží na mnoha faktorech - například na velikosti zařízení, dostupných dotačních programech, ceně zakoupené elektřiny a aktuálním stavu trhu s energií. Z tohoto důvodu je klíčové provést důkladnou předběžnou analýzu tak, aby se z investice do solární elektrárny stalo udržitelné řešení pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Samotné město Loštice Olomoucký kraj, jeho občané i podniky se mohou těšit z řady přínosů spojených s instalací solárních elektráren. Výroba elektrické energie ze slunce minimalizuje naši závislost na fosilních palivech, snižuje emise skleníkových plynů a tím přispívá k ochraně životního prostředí. Elektrárny navíc vytvářejí nová pracovní místa a podněcují místní ekonomiku.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny může být značně lukrativní, ale je důležité si předem prostudovat všechny aspekty. Některé klíčové faktory zahrnují dostupnost slunce, velikost pozemku, finanční náklady a legislativní regulační mechanismy.

Pokud máte nemovitost v Lošticích v Olomouckém kraji, bude pro Vás relevantní znát místní předpisy a podmínky pro provoz fotovoltaické elektrárny. Důležitá je také možnost připojení elektrárny do sítě a potenciální podpora ze strany státu nebo Evropské unie.

Je také nutné zvážit technické požadavky na instalaci a provoz fotovoltaické elektrárny. To zahrnuje volbu vhodného typu panelů, správné zaměření a sklon, jakož i údržbu a životnost systému. V neposlední řadě je důležité zvážit způsob financování a zhodnotit celkovou návratnost investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Další lokality: