Fotovoltaika Konice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Konice

Konice, malé město v Olomouckém kraji, si v posledních letech získává pozornost díky rozvoji fotovoltaiky. Toto je důležitý krok k dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a udržitelnosti.

Rodinná firma MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou už 30 let, hraje klíčovou roli v tomto procesu. Tým specialistů této firmy, skládající se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, nabízí kompletní řešení pro konkrétní potřeby zákazníků v oblasti solární energie. Na všechny instalace solárních elektráren firmou MOBIS v Konici v Olomouckém kraji nejsou vybírány žádné zálohy, a zároveň jsou provedeny do 60 dnů od objednání.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, je důležité zanechat telefonní číslo a odborníci z MOBIS se vám co nejdříve ozvou pro bezplatnou konzultaci. Tato služba poskytuje potenciálním kupcům v Konici v Olomouckém kraji možnost se dozvědět více o přínosech solární energie a její instalace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

V kategorii geografických faktorů je potřeba brát v úvahu polohu střechy, expozici slunci, délku a intenzitu slunečního svitu ve vaší lokalitě a v neposlední řadě i místo, ve kterém žijete. Například pro město Konice Olomoucký kraj jsou tyto parametry velmi příznivé pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

Legislativní faktory jsou neoddělitelnou součástí rozhodování o investicí do fotovoltaiky. Je velmi důležité sledovat aktuální stav legislativy týkající se dotací na fotovoltaiku a omezení pro připojování do sítí. Například v oblasti Konice Olomoucký kraj je dostatek příležitostí pro instalace fotovoltaických systémů díky podpůrným programům.

Ekonomické a technické faktory jsou dalším důležitým aspektem, který je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaiky. Je nezbytné porovnat náklady na pořízení a instalaci fotovoltaického systému, náklady na provoz a údržbu a očekávaný výnos z prodeje elektřiny. Díky masovému rozšíření fotovoltaiky se cena panelů výrazně snižuje, což z fotovoltaických elektráren dělá stále atraktivnější investici. Ve městě Konice Olomoucký kraj najdete řadu odborníků a společností, které vám pomohou s realizací vašeho projektu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Konice Olomoucký kraj se může pochlubit řadou moderních domů, které mají na svých střechách instalované solární panely. Kvalita této instalace však záleží na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější je, zda je střecha domu vhodná pro takovou instalaci.

Není každá střecha ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Pokud je například střecha příliš malá, počet solárních panelů, které se na ni vejdou, může být omezen, což ovlivňuje potenciální výrobu fotovoltaiky. Stejně tak, pokud je střecha špatně orientovaná k slunci nebo je vyrobena z nevyhovujících materiálů, může to vést ke komplikacím při instalaci nebo následně i k problémům s netěsností.

Jednou z nejjednodušších možností, jak ověřit, zda je střecha ve Konice Olomoucký kraj vhodná pro instalaci solárních panelů, je využít našich bezplatných služeb. Technik následně provede technické zhodnocení vaší střechy a zjistí, zda splňuje všechny nezbytné požadavky pro zajištění efektivní a bezpečné instalace solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Konice Olomoucký kraj má velký potenciál pro využití solární energie, a tak je zde velká šance získat finanční podporu na instalaci solárních elektráren. Před žádostí o dotace je důležité si připravit kompletní dokumentaci, včetně projektové dokumentace a energetického auditu budovy.

Dotační programy, jako je Nová zelená úsporám, nabízí nejen finanční podporu na instalaci solárních elektráren, ale také na energetické úspory. Pokud jste vlastníkem rodinného nebo bytové domu, můžete se zúčastnit těchto programů. Pro úspěšné získání dotace je klíčové splnit všechny podmínky a termíny stanovené těmito programy.

S odbornou pomocí a správným přístupem se dočkáte rapidní návratnosti Vašeho projektu v Konici Olomoucký kraj. Solární energie je efektivní, ekologický zdroj energie, který vám může ušetřit velké množství peněz na účtech za energie. Díky dotacím na fotovoltaiku se návratnost Vaší investice výrazně zkrátí.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se v městě Konice v Olomouckém kraji rozhodnete pro instalaci fotovoltaické elektrárny, musíte brát v potaz několik faktorů. Jedním z nejkritičtějších je, zda Vás bude moci provozovatel distribuční soustavy ,,připojit'' do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by byla elektrárna schopna fungovat pouze v ostrovním režimu, což by znamenalo absence schopnosti prodávat přebytky zpět do sítě, a fakticky by byla vaše elektrárna ,,odříznutá'' od sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, včetně města Konice. Přesto existuje nástroj, který může pomoci určit, zda je již kapacita sítě ve vašem místě plná, a to je mapa připojitelnosti od EGD. Mapa vyznačená modrou barvou znamená, že je kapacita již vyčerpaná, ale pro 100% přesné informace je nutné se obrátit na místního distribučního operátora.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být pro majitele nemovitosti v Konici v Olomouckém kraji ekonomicky výhodná, nicméně je zapotřebí provést důkladnou předběžnou analýzu. Tato předběžná analýza by měla zohlednit nejen samotnou cenu instalace solární elektrárny, ale také možné státní dotace, náklady na údržbu, zajištění pojistky a také předpokládaný vývoj cen elektřiny.

Důležité je také brát v úvahu zeměpisnou polohu Konice v Olomouckém kraji a hodnoty slunečního záření v této oblasti, což významně ovlivňuje výkonnost a tedy také ekonomickou návratnost solární elektrárny. Před akvizicí takovéhoto systému je tedy důležité získat co nejvíce přesných dat a informací, které nám pomohou kvalifikovaně zhodnotit výhodnost takové investice.

Náš tým je připraven pomoci Vám při této analýze zdarma. Využíváme přitom nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí vývoje cen elektřiny. Uvědomujeme si, že i když se vždy jedná pouze o odhad, tento odhad může být pro Vás ve Konici v Olomouckém kraji při rozhodování o investici do solární nástavby nemalým pomocníkem.

Závěr

Zajímavé je, že každá lokalita má své specifické předpoklady pro provozování fotovoltaické elektrárny. Příkladem může být město Konice v Olomouckém kraji, kde je dostatek slunečního světla napříč rokem a ideální poloha pro instalaci.

Před investicí do fotovoltaické elektrárny byste měli rovněž zvážit náklady na její provoz a údržbu. I přesto, že počáteční investice může být vyšší, výhodou je dlouhodobá návratnost. Například v případě města Konice v Olomouckém kraji může být perioda návratnosti investice i méně než 10 let.

Závěrem, je důležité přizpůsobit parametry fotovoltaické elektrárny specifickým požadavkům a podmínkám dané lokality. Ať už jste kdekoli, třeba právě ve městě Konice v Olomouckém kraji, mějte na paměti, že správné rozhodnutí vyžaduje dostatečný čas a informace.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaiky od MOBIS v Konice v roce 2024?

  Více než kdy jindy je nyní ideální čas pro investici do fotovoltaiky v Konice. Vzhledem k rostoucím cenám energie, nestabilitě dodávek a aktivní podpoře obnovitelných zdrojů stává se investice do fotovoltaických systémů od společnosti MOBIS stále atraktivnější. Naše rodinná firma MOBIS má bohatou historii a zkušenosti s komplexním servisem v oblasti solární energie.

 • Jaké jsou faktory, které bych měl zvážit před instalací fotovoltaického systému v Konice od firmy MOBIS?

  Uvažujete-li o instalaci fotovoltaického systému v Konice, je důležité zvážit několik faktorů jako technickou vhodnost střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Ekonomická výhodnost je dalším klíčovým faktorem, který zahrnuje aspekty jako spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a přizpůsobení systému fotovoltaiky dotačním programům.

 • Jaké jsou možnosti dotační podpory pro fotovoltaiky v Konice v roce 2024 a jak mi v tom může pomoci firma MOBIS?

  Dotační podpora může významně zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaického systému v Konice. Společnost MOBIS je připravena vám pomoci prostudovat podmínky pro získání dotačních podpor a optimalizovat tak vaši investici do solární energie.

Další lokality: