Fotovoltaika Kojetín: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Kojetín

Fotovoltaika Kojetín je oblastí, ve které máme dlouholeté zkušenosti. Jsme společnost MOBIS, která je v oboru fotovoltaiky již více než 30 let.

Vlastníme praktikovaný realizační tým, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Fotovoltaické instalace provádíme rychle a efektivně - bez vybírání záloh a s absolutním dokončením do 60 dnů.

Pokud má návštěvník o služby v oblasti fotovoltaiky zájem, je důležité, aby nám zanechal kontakt. Ozveme se mu co nejdříve s nabídkou bezplatné konzultace - vše pro maximální uspokojení klienta z oblasti fotovoltaiky Kojetín.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním a nejdůležitějším faktorem je zjištění stavebních předpisů a regulací v oblasti, kde plánujete instalaci. Například v Kojetíně je třeba zjistit předpisy týkající se solárních stavebních prací a zda je možné nebo vhodné instalovat fotovoltaické panely na vaší střeše.

Dalším důležitým faktorem pro investici je ekonomická výhodnost. Zjišťujeme, zda se náklady na instalaci fotovoltaických panelů v průběhu času vyplatí. Tento aspekt je nutné pečlivě zvážit, především v oblastech s nižší hodnotou slunečního záření, jako je Kojetín.

Poslední důležitý faktor je technický aspekt. Je důležité, aby byly fotovoltaické panely nainstalovány tak, aby využily maximální množství slunečního záření pro výrobu elektrické energie. Zároveň je nutné zjistit, zda je možné panelům zajistit dostatečnou údržbu a jaký je jejich životnost, opět konkrétně v prostředí města Kojetín.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pro zjištění, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, je třeba zvážit několik faktorů. Prvními faktory jsou velikost a orientace střechy.

Běžné problémy, se kterými se lze setkat, jsou příliš malá střecha, která nepojme dostatek solárních panelů, nebo nesprávná orientace, což by snížilo potenciální výrobu fotovoltaiky.

Dále je důležité zvážit materiál střechy. Například střechy z eternitu nejsou vhodné, protože po instalaci může střecha začít zatékat. Z hlediska fyzického zatížení je důležitá statika střechy, aby instalace panelů a konstrukcí nedeformovala střechu. Naší firmou je pro zákazníky v obci Kojetín nabízeno bezplatné technické zhodnocení domu pro účely instalace fotovoltaiky. Naše služba je ideálním řešením pro ověření technické vhodnosti vaší střechy pro solární panely.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Kojetíně můžete bezpochyby také využít těchto programů. Dotaci na solární elektrárnu lze získat prostřednictvím různých skupin, včetně státních organizací, regionálních úřadů a neziskových organizací. Pokud žijete v Kojetíne, můžete kontaktovat místní úřad pro více podrobností.

Investice do solárních panelů je táhnoucím trendem, a to nejen v Kojetíne. Jeho obrovský potenciál spočívá v udržitelných zdrojích a dokáže přinést dlouhodobé finanční výhody. Solární elektrárna je skvělý způsob, jak investovat do budoucnosti. Vězte, že je potřeba povolení k instalaci solárních panelů, takže se nejprve obraťte na stavební úřad v Kojetíně. Případně, pokud potřebujete doporučení na odborníky v oblasti solárních panelů v Kojetíně, můžete se také obrátit na místní úřad.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud jste majitel nemovitosti v Kojetíně a uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny, je nezbytné se předem informovat o možnosti připojení k distribuční síti. Připojení elektrárny je základní předpoklad pro její efektivní provoz, jak při dodávce elektřiny pro vlastní spotřebu, tak při prodeji přebytků zpět do sítě.

Mapa připojitelnosti poskytovaná společností EGD je jedním z nástrojů, které vám mohou pomoci zjistit, zda je v Kojetíně dostatečná kapacita distribuční sítě pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny. Nicméně tato mapa neposkytuje 100 % přesné údaje, proto je potřeba pro přesné informace o připojení podat žádost.

Výhodou je, že proces vyřízení žádosti o připojení se nemusíte obávat, pokud jste naším zákazníkem. Naše firma vám tuto službu poskytne a usnadní tak celý proces instalace fotovoltaické elektrárny v Kojetíně.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny se mohou vyplatit, avšak je důležité zvážit všechny faktory. Ve městě Kojetín vzrůstá zájem o fotovoltaiku.

Pokud uvažujete nad fotovoltaikou, je třeba zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a dotační podporu v kombinaci s velikostí a typem navrženého systému. V Kojetíně, podobně jako jinde, je důležité realizovat důkladnou ekonomickou analýzu.

Nespoléhejte se jen na sliby instalačních firem o krátké návratnosti investice, tyto odhady bývají často silně orientační. Pro město Kojetín doporučujeme nechat si vyhotovit analýzu pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen.

Závěr

Při zvažování investice do fotovoltaické elektrárny je zásadní vrátit pozornost na několik klíčových faktorů. Prvním z nich je poloha nemovitosti, jak se to týká orientace k slunci, a také, zda nemovitost, například v Kojetíně, není zastíněná okolními stavbami nebo vegetací.

Dalším zásadním faktorem je velikost dostupné plochy pro instalaci panelů. V ideálním případě by tato plocha měla být dostatečně velká a orientovaná tak, aby co nejvíce využila sluneční svit. Například, na střeše rodinného domu v Kojetíně by mohla být instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kWp.

Poslední, ale neméně důležitým faktorem je ekonomická stránka investice. Fotovoltaické elektrárny vyžadují významné počáteční investice, ale výhledově mohou generovat úspory nákladů na elektřinu. Doporučujeme pečlivě zvážit, jaký finanční rámec jste schopni alokovat pro investici do fotovoltaické elektrárny v Kojetíně.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů od firmy MOBIS v Kojetíně?

  Instalace fotovoltaických systémů s firmou MOBIS v Kojetíně přináší řadu výhod. Jako dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky máme široké zkušenosti a dovednosti potřebné k poskytnutí kvalitních služeb, od návrhu až po instalaci. S rostoucími cenami energie a nestabilitou dodávek je investování do fotovoltaiky stále populárnější volbou. Navíc, poskytujeme ověřené řešení na míru, které odpovídá specifickým potřebám a možnostem v Kojetíně.

 • Jaká je technická vhodnost střechy pro instalaci fotovoltaického systému v Kojetíně?

  Při hodnocení vhodnosti střechy pro instalaci fotovoltaického systému je důležitá orientace střechy, sklon a absence stínování. V Kojetíně, jako v celé ČR, je ideální orientace střechy na jih se sklonem cca 35°. Avšak, i střechy se šikmějším sklonem nebo orientované východně či západně mohou být stále vhodné. Firma MOBIS provede před instalací podrobnou technickou analýzu, aby co nejlépe využila potenciál vaší střechy.

 • Jaké dotace jsou k dispozici pro podporu fotovoltaiky v Kojetíně?

  V Kojetíně je možné využít řadu dotací na podporu instalace fotovoltaických systémů. Je důležité vědět, že podmínky pro získání těchto dotací se mohou lišit. Firma MOBIS má zkušenosti s navigováním v této oblasti a je připravena vás provést procesem žádání o dotační podporu. Také vám může pomoci pochopit, jak tyto dotace mohou ovlivnit návratnost vaší investice do fotovoltaiky.

Další lokality: