Fotovoltaika Javorník: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Javorník

Javorník v Olomouckém kraji v roce 2024 se letos chystá na velký rozvoj ve sféře fotovoltaiky díky působení rodinné firmy MOBIS. Tato firma je dominantním hráčem na trhu s fotovoltaikou již 30 let, nabízejíc kompletní řešení včetně montáže solárních panelů a nabízí vlastní realizační tým složený z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

MOBIS Vaše důvěru nepodceňuje a na solární elektrárnu nevybírá žádné zálohy, přičemž garance instalace je do 60 dnů. Takto konkrétní přístup podtrhuje robustnost a profesionální úroveň společnosti, zákazníkům z Javorníku v Olomouckém kraji tedy přináší nejen vysokou kvalitu, ale i rychlost jejich služeb.

Pokud jste z Javorníku a máte o fotovoltaiku zájem, neváhejte zanechat své telefonní číslo pro další konzultaci. Společnost MOBIS nabízí svým zákazníkům bezplatnou konzultaci, takže se můžete těšit na vstřícný a odborný přístup od prvního kontaktu.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Místní podmínky: Toto je jedním z nejdůležitějších faktorů. Některé oblasti jsou pro solární energii vhodné více než jiné. Například ve městě Javorník Olomoucký kraj se nachází spousta nezastavěných ploch, které jsou vhodné pro instalaci fotovoltaických elektráren.

Velikost pozemku: Dalším důležitým faktorem je velikost vašeho pozemku. To, kolik energie vaše elektrárna vyprodukuje, závisí na velikosti vašeho pozemku a umístění vaší instalace. V Javorníku Olomoucký kraj je spousta velkých nezastavěných pozemků, které jsou ideální pro instalaci fotovoltaických panelů.

Legislativní regulace a dotace: Před investicí do fotovoltaiky je třeba také zvážit, jaké jsou aktuální legislativní regulace a jaký je možný přístup k dotacím. V Javorníku Olomoucký kraj se například můžete obrátit na místní radnici, která vám poskytne nejnovější informace o zákonech a normách týkajících se fotovoltaických instalací.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Javorník Olomoucký kraj se může stát lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie pomocí instalace solárních panelů. Občané však často kladou otázku: "Vyhovuje technicky naše střecha pro instalaci solárních panelů?"

Ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaických panelů. Nejčastější úskalí představují malá plocha střechy, špatná orientace střechy, nevyhovující materiál střechy nebo nedostatečná statika střechy. Všechny tyto faktory mohou výrazně ovlivnit potenciální výrobu elektricity ze solárních panelů.

Javorník Olomoucký kraj nabízí občanům bezplatné technické zhodnocení jejich střech pro účely instalace fotovoltaiky. Tento krok je nejlepší možností, jak se ujistit, že vaše střecha je vhodná pro instalaci solárních panelů a přispět tak k šetrnému využití energie v Javorníku Olomoucký kraj.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Javorník Olomoucký kraj má pro obyvatele připravenou řadu informačních seminářů, kde je možné zjistit více detailů o těchto dotačních programech a možnostech financování solárních elektráren. Hlavní předpokladem pro získání dotace je splnění technických a provozních požadavků na solární elektrárnu.

Využití sluneční energie nabízí mnoho výhod, a to nejen z ekologického hlediska. Kromě snížení emisí CO2 a nezávislosti na dodavateli elektřiny lze významně ušetřit na nákladech za energii. Proto by měli obyvatelé Javorník Olomoucký kraj využít příležitosti a investovat do vlastní solární elektrárny.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Javorník Olomoucký kraj je ideální lokalitou pro instalaci FVE. Fotovoltaické elektrárny jsou v Javorníku Olomouckého kraje stále populárnější, ale s tím vzrůstají také požadavky na kapacitu distribuční sítě.

Zvolit správného provozovatele, který zajistí připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčovou otázkou. Bez tohoto připojení byste mohl spustit svou elektrárnu jen na tzv. ostrovní režim, což není ideální.

Důležitější než kdy jindy je zjištění, zda je kapacita distribuční sítě již vyplněná. EGD mapa připojitelnosti je nástroj, který ukazuje situaci na vašem území - v Javorníku Olomouckého kraje. Pokud je území označené modrou barvou, znamená to, že kapacita je již vyčerpaná. Nicméně, 100 % přesnost zjistíte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V obci Javorník Olomoucký kraj, je důležité zohlednit mnoho faktorů při plánování instalace solární elektrárny. Kromě ekonomické oboustrannosti, majitelé domů také musí zohlednit místní klima a dostupnost slunečního světla. Celková energetická účinnost elektrárny tak závisí na lokalitě instalace, což by mělo být zohledněno při ekonomických výpočtech.

Mimořádně důležité je také zohlednit náklady na údržbu solárního systému v Javorník Olomoucký kraj. Tyto režijní náklady mohou máknout významný dopad na celkovou návratnost investice a je nezbytné je započítat do financování projektu.

Závěrem, investování do solární elektrárny v Javorník Olomoucký kraj může být velmi výhodné z dlouhodobého hlediska, ale vyžaduje komplexní plánování a předběžné náklady. Důležité je zmínit, že ekonomická výhodnost se může lišit na základě různých faktorů a místních podmínek. Proto je nezbytné provést přesnou analýzu nákladů a návratnosti před započetím jakékoliv investice.

Závěr

Při dnešních vysokých cenách energií se fotovoltaické elektrárny stávají čím dál tím atraktivnějším zdrojem energie. Při zhodnocení, zda je pro vás smysluplné do takového projektu investovat, je nezbytné vzít v potaz celou řadu faktorů.Javorník Olomoucký kraj je oblast s velkým potenciálem pro tuto formu energie. Geografická poloha a průměrné sluneční světlo zdejšího kraje jsou ideální pro efektivní provoz fotovoltaických panelů. Nicméně, je vždy nutné zvážit také finanční a právní aspekty takové investice. Chápeme, že je to spousta informací k zvážení, a proto poskytujeme bezplatné konzultace pro ty, kteří si nejsou jisti. Tato konzultace vám pomůže při rozhodování a poskytne všechny potřebné informace o možnostech instalace fotovoltaické elektrárny v oblasti Javorník Olomoucký kraj.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaký je stav fotovoltaických systémů v Javorníku v roce 2024?

  Javorník, jako součást Olomouckého kraje, se stává stále populárnějším místem pro instalaci fotovoltaických systémů. Díky strategické poloze a podpůrným programům se místní obyvatelé stále více rozhodují pro tuto formu obnovitelné energie.

 • Proč bych měl zvolit firmu Mobis pro instalaci fotovoltaiky v Javorníku?

  Rodinná firma Mobis, působící na trhu solární energie po celá léta, nabízí kompletní řešení od projektování po samotnou instalaci. Jejich zkušenosti a znalosti místních podmínek představují výhodu pro každého, kdo se rozhodne investovat do fotovoltaiky v Javorníku.

 • Jaké jsou potenciální ekonomické výhody instalace fotovoltaických systémů v Javorníku?

  Instalace fotovoltaického systému je často ekonomicky výhodná, zvláště v době rostoucích cen elektřiny. Díky dlouhodobým úsporám na nákladech za elektřinu a možnosti využití státních dotací se investice do solární energetiky může rychle vrátit.

Další lokality: