Fotovoltaika Hanušovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Hanušovice

Hanušovice Olomoucký kraj bylo v roce 2024 ohniskem v oblasti obnovitelné energie, když tamní rodinná firma MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již 30 let, dosáhla nových výšek. Díky vlastnímu realizačnímu týmu, skládajícímu se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, firma MOBIS dokázala implementovat fotovoltaické systémy rychle a efektivně.

Důležitým rysem služeb poskytovaných firmou MOBIS v Hanušovice Olomoucký kraj je to, že na instalaci solární elektrárny nevybírají žádné zálohy a dovedou ji instalovat do 60 dnů. Toto je silnou výhodou pro ty, kdo hledají efektivní a spolehlivé řešení v oblasti solární energie.

Firma MOBIS v Hanušovice Olomoucký kraj také nabízí bezplatnou konzultaci těm, kteří mají o fotovoltaiku zájem. Stačí pokud potencionální zákazníci zanechají své telefonní číslo a firma MOBIS se jim co nejdříve ozve s odbornými radami a informacemi o výhodách pořízení solární elektrárny.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním klíčovým faktorem při plánování investice do fotovoltaické elektrárny je výběr lokality. V případě České republiky platí obecně, že největší vliv na výkonnost solárního panelu má množství slunečního svitu a to je v naší zemi poměrně variabilní. Například město Hanušovice v Olomouckém kraji je známé svými studenými zimami a mění se počet slunečních dnů během roku.

Druhým důležitým bodem k zvážení je ekonomická stránka celé investice. Fotovoltaické panely samotné jsou poměrně nákladné a také instalace a údržba solárních panelů je nákladná. Solární energie je v Hanušovicích v Olomouckém kraji stále více oblíbená, ale i přesto je nutné zvážit, zda pro vás investice do fotovoltaiky bude efektivní.

Posledním kritériem, které byste měli zvážit, je vhodný střešní prostor. Instalace fotovoltaických panelů vyžaduje dostatek volného prostoru na střeše, který musí být navíc správně orientován vůči slunci. V Hanušovicích v Olomouckém kraji to může být fyzicky omezené například geografickou polohou.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Hanušovice Olomoucký kraj je ideální lokalitou pro instalaci solárních panelů, avšak jak přesně si můžete být jistí, že vaše střecha je technicky připravena na takový krok? Stává se častou praxí, že některé střechy v Hanušovice Olomoucký kraj mohou vykazovat určité nedostatky pro takovou instalaci. Nedostatečná velikost střechy v Hanušovice Olomoucký kraj často vede k nedostatečnému prostoru pro umístění solárních panelů. Je také důležité mít na paměti statiku vaší střechy. Statika střechy může být kompromitována nadměrným zatížením solárních panelů a konstrukcí, což může vést k její deformaci. Některé střechy jsou z nevhodných materiálů, například z eternitu, což může znamenat, že do vaší střechy v Hanušovice Olomoucký kraj může začít zatékat po instalaci solárních panelů. Nejjednodušší způsob, jak ověřit technickou připravenost vaší střechy, je využití naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro potřeby instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Hanušovice Olomoucký kraj je oblast, která je ideální pro instalaci solárních elektráren. Díky například programu Nová zelená úsporám můžete také snížit svoje náklady za energii a zároveň pozitivně přispět k životnímu prostředí.

V rámci procesu žádání o dotace je nezbytné připravit kvalitní projektovou dokumentaci a dodržet stanovené termíny pro podání žádostí, jinak o potenciální podporu přijdete. V obci Hanušovice Olomoucký kraj máte možnost využít služeb profesionálů, kteří vás mohou v dané problematice podpořit.

Na základě údajů z průzkumu geografických a klimatických podmínek Hanušovice Olomoucký kraj, byla potvrzena vysoká účinnost fotovoltaických systémů v této oblasti. Využití solární energie je tedy nejen prospěšné pro životní prostředí, ale také velmi efektivní a finančně výhodné.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V případě, že se rozhodujete pro instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Hanušovice Olomoucký kraj, je zásadní položit otázku: "Připojí distributor do sítě mou fotovoltaickou elektrárnu?". Bez tohoto připojení by bylo možné elektrárnu provozovat pouze na tzv. ostrovní režim, kdy není možné prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Zdali je možné připojení ve vaší oblasti, konkrétně ve Hanušovice Olomoucký kraj, je možné zjistit pomocí mapy připojitelnosti od EGD. Tato mapa ukazuje nám kapacitní limity různých oblastí - modrá barva na mapě značí, že kapacita sítě je v dané oblasti již naplněná.

Pro přesné zjištění možnosti připojení ve městě Hanušovice Olomoucký kraj je však potřeba podat oficiální žádost o připojení. Tuto žádost pro vás rádi zpracujeme a odesíláme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V městečku Hanušovice Olomoucký kraj, je stále více domácností, které se rozhodují pro investici do solárních elektráren. Tento trend je dán především narůstajícími cenami energie a možností dotací, které jsou na instalaci solárních panelů dostupné.

Návratnost investice je přitom hodnota, kterou je nutné pečlivě zvážit. V Hanušovicích Olomoucký kraj se může návratnost pohybovat od pěti do deseti let, v závislosti na velikosti instalované solární elektrárny a roční spotřebě elektrické energie. Celkově tedy lze tvrdit, že investice do solární elektrárny se v Hanušovicích Olomoucký kraj může vyplatit.Při rozhodování je však potřeba brát v potaz také další faktory, jako je například orientace střechy, délka slunečního svitu a další specifika lokality. Hanušovice Olomoucký kraj nabízí poměrně příznivé podmínky pro provoz solární elektrárny, nicméně rozhodování o investici by mělo být vždy založeno na individuálním posouzení a důkladné analýze.

Závěr

Hanušovice Olomoucký kraj je ideální místo pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky své polohě a vysokému počtu slunečných dnů. Nicméně, rozhodnutí o investici vyžaduje pečlivé zhodnocení několika faktorů.

Nejdůležitějším faktorem, který je třeba zvážit při investování do fotovoltaické elektrárny v Hanušovice Olomoucký kraj, je množství slunečního svitu. Dalším klíčovým faktorem je dostupnost odborníků na instalaci a údržbu elektrárny. Konečně, je také důležité zvážit náklady na instalaci a dlouhodobé náklady na provoz.

V Hanušovice Olomoucký kraj jsou k dispozici specialisté, kteří mohou poskytnout potřebné poradenství a odhad předpokládané návratnosti investice. Navíc, v regionu Olomouckého kraje existují podpory a dotace pro ty, kteří chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie, jako je fotovoltaika.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč by mě mrzelo zvolit si pro instalaci fotovoltaického systému společnost MOBIS v Hanušovice Olomoucký kraj?

  Společnost MOBIS je v nalezení nejlepších řešení pro využití solární energie expert s roky zkušeností, kde klademe důraz na individuální přístup k zákazníkům v Hanušovice a jinde. Náš tým specialistů provede důkladnou analýzu vašeho domova, aby se ujistil, že vaše střecha je vhodná pro instalaci solárního systému.

 • Jaké jsou hlavní výhody instalace fotovoltaického systému v Hanušovice?

  Instalace fotovoltaického systému v Hanušovice může přinést řadu benefitů, včetně nižších nákladů na energie, nezávislosti na dodavatelích elektřiny a příspěvku k zachování životního prostředí. K tomu všechnu můžete využít lokálních dotací nebo dotačních programů, které zkrátí dobu návratnosti vaší investice.

 • Je možné fotovoltaický systém v Hanušovice kombinovat s jinými obnovitelnými zdroji?

  Ano, je to možné. Společnost MOBIS nabízí komplexní řešení pro využití solární energie v Hanušovice, které lze kombinovat například s tepelnými čerpadly nebo akumulačními jednotkami. Tento přístup vám umožní maximalizovat přínosy z vaší investice do obnovitelných zdrojů energie.

Další lokality: