Fotovoltaika Česká Ves: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Česká Ves

Začíná se v silném trendu fotovoltaiky, který je viditelný i v obci Česká Ves, Olomoucký kraj. Při tom hrají roli nejen globální úsilí o snižování emisí skleníkových plynů, ale také finanční úspory spojené s provozem solárních panelů.

Společnost MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již více než 30 let, si vytvořila své místo i v České Vesnici v Olomouckém kraji. Kompletní realizační tým, skládající se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, zajišťuje kvalitní instalaci solárních elektráren bez vybírání záloh a to vše do 60 dní od objednání.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku a bydlíte v České Ves v Olomouckém kraji, neváhejte nám zanechat telefonní číslo. Budete kontaktováni pro bezplatnou konzultaci a podpoříme vás ve vaší cestě k udržitelné energii.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Základním faktorem je samotný výběr typu fotovoltaické elektrárny – jedná se o volbu mezi on-grid a off-grid systémem. On-grid systém je propojený se sítí, do které dodává přebytečnou produkci elektrické energie, zatímco off-grid systém funguje nezávisle na elektrické síti a vyrobenou energii ukládá do akumulátorů. Nezapomeňte, že je důležité stanovit správnou velikost systému, která by měla být v ideálním případě přizpůsobena vaší skutečné spotřebě elektrické energie.

Dalším důležitým faktorem je umístění a orientace fotovoltaických panelů. Ideální je jihozápadní až jihovýchodní orientace ve sklonu kolem 30 až 35 stupňů. Důležité je také to, aby v místě instalace nebyly žádné stíny, které by ovlivnily výrobu energie. Dále je třeba zvážit podmínky pro připojení k sítí a regulace platné v oblasti, kde budete elektrárnu instalovat. Například v obci Česká Ves v Olomouckém kraji mohou být podmínky pro instalaci a provoz fotovoltaických elektráren odlišné oproti jiným oblastem.

Last but not least, je více než důležité vybrat si seriózního dodavatele a instalatéra vaší fotovoltaické elektrárny. V případě, že budete instalovat fotovoltaickou elektrárnu v České Vsi v Olomouckém kraji, je důležité zvážit i její vybavenost zkušenými firmami v oblasti instalace a servisu fotovoltaiky. Důkladná příprava a široká škála úvah před investicí do fotovoltaiky vám může ušetřit nejen peníze, ale také mnoho starostí v budoucnosti.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Chcete instalovat solární panely na střeše své nemovitosti v České Vsi, Olomoucký kraj? Předtím, než se pustíte do jakéhokoli projektu týkajícího se obnovitelné energie, je důležité se ujistit, že je technický stav vaší střechy pro tento účel optimální.

Několik faktorů hraje roli při posuzování vhodnosti střechy pro instalaci solárních panelů. Velikost a forma střechy, její orientace vůči světovým stranám, materiál, ze kterého je vyrobena a schopnost střechy unést další zatížení jsou mezi nejdůležitějšími. Střecha v České Vsi, Olomoucký kraj by měla být dostatečně velká a správně orientovaná k maximálnímu využití sluneční energie.

Pokud máte pochyby o technickém stavu vaší střechy, můžeme vám nabídnout bezplatnou službu technického zhodnocení vašeho domu pro potřeby instalace fotovoltaiky. Tato služba obnáší podrobnou inspekci střechy a vypracování zprávy o její vhodnosti pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Česká Ves Olomoucký kraj je jednou z oblastí, kde jsou tyto programy k dispozici a stále více lidí se zde rozhoduje pro instalaci solárních panelů.

Důležité je si uvědomit, že pro získání dotační podpory pro instalaci solárních panelů, je potřeba splnit některé podmínky. Tyto mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, minimální energetickou třídu budovy, konkrétní materiály a technologie použité v systému, a další technické a právní aspekty. Nová zelená úsporám je hlavním zdrojem informací při usilování o získání dotačních prostředků.

Pokud žijete v České Vsi Olomoucký kraj a uvažujete o solárních panelech, je důležité zapojit se do tohoto procesu co nejdříve. Čím dříve začnete, tím více času budete mít na přípravu a podání žádosti, což zvýší vaše šance na získání dotačních prostředků. Česká Ves Olomoucký kraj vám poskytne veškerou podporu a informace, které budete potřebovat pro úspěšnou realizaci vašeho projektu.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v České Vesi v Olomouckém kraji, jeden z nejdůležitějších prvních kroků je zjistit, zda Vás distributor energie připojí do jeho distribuční sítě. Bez tohoto kroku by byla vaše elektrárna v zásadě "odříznutá" od sítě a nemohla by prodávat přebytky zpět do sítě - pouze provoz na tzv. ostrovní režim by byl možný.

Kapacita pro připojení do distribuční sítě se liší v různých lokalitách, a proto je nezbytné provést kontrolu. Na to je k dispozici přesný nástroj od EGD - mapa připojitelnosti. Na této mapě můžete rychle zjistit, zda je kapacita sítě ve vaší oblasti již vyčerpaná. Je to důležité i pro Českou Ves v Olomouckém kraji, oblasti označené modře znamenají, že kapacita pro připojení je již naplněna.

Avšak s 100% jistotou zjistíte možnost připojení až žádostí o připojení, kterou pro vás může vyřídit specializovaná firma. Taková firma pak řeší veškerou byrokracii související s připojením vaší fotovoltaické elektrárny v České Vesi v Olomouckém kraji do distribuční sítě.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Plně si uvědomujeme důležitost ekonomického hodnocení nákladů a návratnosti na investice do solární elektrárny pro každého zákazníka. Zastáváme přístup, kdy vždy poskytneme co nejvíce informací a komplexní analýzu situace, aniž bychom zákazníka zatěžovali nadměrnými technickými detaily.

Důležitým kritériem ve výsledné hodnotě návratnosti je celková spotřeba elektrické energie domácnosti či podniku a současná cena elektřiny. Velmi často jsou předmětem analýzy i možnosti a výše dotační podpory, které mohou v celkové bilanci výrazně ovlivnit výsledek. Nahodilým řečem o rychlé návratnosti se vyhneme a poskytneme Vám pečlivě připravený a detailní přehled s přihlédnutím k velikosti a typu navrženého systému.

Uvědomujeme si, že návratnost investic do solární elektrárny je těžko odhadnutelná a může se lišit od lokality k lokalitě. Například solární elektrárna v obci Česká Ves v Olomouckém kraji může mít jinou návratnost než elektrárna postavená na jiném konci země. Proto pro každého našeho zákazníka včetně zákazníků z České Vsi v Olomouckém kraji vypracováváme individuální ekonomickou analýzu na základě nejpřesnějších dostupných dat. Mimo jiné sledujeme také předpovědi cen elektřiny, které jsou důležitým vstupním parametrem. Díky takovému přístupu dokážeme připravit realistický odhad návratnosti a pomoci při rozhodování o investici do fotovoltaiky.

Závěr

Česká Ves Olomoucký kraj je jednou z lokalit, kde je možné provést investici do fotovoltaické energie. Před samotnou investicí je však nezbytné zvážit několik faktorů, které rozhodují o opodstatněnosti takovéto investice.

Nejdříve je potřeba provést důkladnou analýzu místa instalace, konkrétně Česká Ves Olomoucký kraj, která zahrnuje mnoho aspektů od geografické polohy a slunečního záření až po konstrukční schopnosti budovy či pozemku. Dalším krokem je zhodnotit technické parametry a výkon potenciálního fotovoltaického systému, který je možné na daném místě instalovat.

Ke všemu tohoto lze připočíst i finanční plánování a zjišťování dostupných dotací a podpor na danou investici, které jsou specifické pro lokality jako je Česká Ves Olomoucký kraj. Aby byla tato situace pro investora co nejpřehlednější, je možné se obrátit na odborníky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kteří poskytnou komplexní servis od počáteční analýzy až po instalaci a údržbu fotovoltaického zařízení.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jakou roli hraje Česká Ves Olomoucký kraj v oblasti fotovoltaiky?

  S rostoucím zájmem o udržitelné zdroje energie se Česká Ves Olomoucký kraj stává lídrem v přijímání solární energie. Zdejší domácnosti a firmy jako Mobis investují do fotovoltaických systémů, aby snížily své náklady na energie a zvýšily energetickou nezávislost.

 • Jaké jsou hlavní výhody instalace solárního systému od firmy Mobis v České Vsi?

  Rodinná firma Mobis v České Vsi nabízí komplexní služby, které zahrnují nejen instalaci, ale také plánování a údržbu systémů. Tato firma je známá svou vysokou kvalitou služeb a dlouholetými zkušenostmi na trhu. jejich systémy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly výrobu energie a minimalizovaly náklady.

 • Jaké jsou ekonomické výhody investování do fotovoltaiky v České Vsi?

  Investování do fotovoltaických systémů v České Vsi může vést k významné úspoře nákladů na energie. Vzhledem ke stoupajícím cenám elektřiny a podpoře z obnovitelných zdrojů, se doba návratnosti investice do fotovoltaiky výrazně zkracuje. Navíc, Česká Ves nabízí velký potenciál pro solární energii, díky své slunečné poloze.

Další lokality: