Fotovoltaika Bohuňovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Bohuňovice

Fotovoltaika Bohuňovice představuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie jednu z nejprogresivnějších technologií. Tato technologie prochází výrazným rozvojem, zejména díky snaze o klimatickou neutralitu a využití lokálních zdrojů energie.

Naše rodinná firma MOBIS, která má v Bohuňovicích Olomoucký kraj již 30letou tradici a obchoduje s fotovoltaickými systémy, nabízí kvalitní a spolehlivé služby. Disponuje vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Toto zajišťuje flexibilitu v realizaci, a to jak z hlediska času, tak i technických řešení.

Pro projekt Fotovoltaika Bohuňovice nevybíráme žádné zálohy a garantujeme instalaci do 60 dnů. Při zájmu o fotovoltaické systémy nás neváhejte kontaktovat. Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší servis, je důležité, aby návštěvníci zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci ohledně možností využití fotovoltaiky v Bohuňovicích Olomoucký kraj.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a klimatické podmínky jsou jedním z hlavních faktorů, které přímo ovlivňují výkonnost fotovoltaické elektrárny. Bohuňovice v Olomouckém kraji je oblastí s mírným podnebím, které je pro instalaci solárních panelů dostatečně příznivé.

Velikostdostupné plochy pro instalaci panelů je také důležitým faktorem. Rovněž je třeba brát v úvahu orientaci střechy, ideální je jižní směr. Dobrým příkladem jsou rodinné domy v Bohuňovicích v Olomouckém kraji, kde je dostatek prostoru pro umístění panelů.

Dále je potřeba zvážit ekonomické aspekty investice, jako je pořizovací cena, možná státní a evropská podpora, případně další náklady spojené s údržbou. V Bohuňovicích v Olomouckém kraji fungují firmy, které poskytnou kompletní servis a poradenství ohledně financování projektu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Bohuňovice Olomoucký kraj, oblast s velkým slunečním potenciálem, se často objevuje v diskusích o instalaci solárních panelů.Často se však vynořuje otázka, zda je technicky vaše střecha připravena na tuto inovaci. To je klíčová otázka, kterou je třeba před instalací zvážit, protože ne všechny střechy jsou vhodné pro instalaci fotovoltaické techniky.

Velikost, orientace a materiál střechy jsou tři základní parametry, které determinují, zda je střecha pro solární panely vhodná. Malé nebo špatně orientované střechy mohou výrazně omezit efektivitu solární energetické produkce. Střechy z nevyhovujících materiálů, jako je například eternit, mohou komplikovat instalaci a přitom způsobit problémy s těsností.

Dalším důležitým faktorem je statika střechy. Instalace solárních panelů na střechu přidává další zatížení, které může být pro některé střechy příliš velké. V takovém případě je nejlepší volbou odborné technické zhodnocení střechy a domu, které může zajistit v Bohuňovice Olomoucký kraj například náš tým techniků.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Kalendář dotačních programů je tak různorodý, ale omezený na konkrétní období. Je důležité sledovat aktuální termíny pro podání žádosti o dotaci. Pro jednoduchou orientaci a sledování termínů doporučujeme navštívit webové stránky ministerstva životního prostředí.Bohuňovice Olomoucký kraj je příkladem míst, kde se díky dotacím na solární energetiku zdárně rozvíjí tato forma obnovitelné energie. Dům v Bohuňovicích Olomoucký kraj je tak díky solárnímu systému o něco ekologičtější a na energii levnější. Pokud jde o výstavbu solárních elektráren, důležitý je také detailní technický a ekonomický plán. Zohlednit je třeba nejen cenu za instalaci zařízení, ale také další provozní práce, hlavně údržbu. Proto je důležité se také poradit s odborníkem na danou problematiku, který Vám poradí nejen s technickou stránkou, ale také s ekonomickou a legislativní.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Bohuňovice v Olomouckém kraji je jedním z míst, kde lze zjistit kapacitu distribuční sítě a vhodnost připojení fotovoltaické elektrárny. Důležité je projít procesem žádosti o připojení, aby byla zajištěna maximální přesnost získaných informací.

Využití mapy připojitelnosti je klíčovým krokem před instalací fotovoltaické elektrárny. Informace poskytnuté touto mapou dovolí odhadnout, zdali existuje možnost připojit elektrárnu k síti v konkrétním místě, například v Bohuňovicích v Olomouckém kraji. Totální jistotu ale přinese až podání žádosti o připojení, kterou vám s radostí pomůžeme vyřídit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ekonomická efektivita solárních elektráren v Bohuňovicích v Olomouckém kraji záleží na několika faktorech. Celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny, dotační podporu, a velikost a typ navrženého systému je nutné zohlednit při hodnocení návratnosti investic do solárních elektráren.

Mnoho instalatérů z Bohuňovic v Olomouckém kraji slibuje rychlou návratnost investic. Avšak výsledky jejich analýz jsou často pouze orientační a mohou se značně lišit od reality. Investování do solárních elektráren tedy vyžaduje důkladnou ekonomickou analýzu.

Naše firma poskytuje bezplatné ekonomické analýzy výhodnosti fotovoltaické elektrárny v Bohuňovicích v Olomouckém kraji. Přestože jsou naše odhady založeny na nejpřesnějších datech a předpovědích cen, stále jde jen o odhad. Přesto může takový odhad hrát klíčovou roli při rozhodování o investicích do solárních elektráren.

Závěr

Bohuňovice Olomoucký kraj je ideální lokalitou pro budování fotovoltaických elektráren díky jeho vynikajícím solárním podmínkám. Je však důležité pochopit několik faktorů, než s touto investicí začnete.

První krok je zjištění, zda je vaše nemovitost vhodná pro instalaci panelů. Fotovoltaické panely vyžadují dostatek slunce po většinu dne k optimálnímu výkonu, takže poloha a orientace vaší nemovitosti mohou hrát roli. Dále je důležité zvážit, zda existují nějaké lokální omezení nebo regulace týkající se instalace fotovoltaických panelů v Bohuňovicích Olomoucký kraj.

Konečně je třeba zvážit náklady a výnosy - jaké jsou náklady na instalaci a údržbu, jaké jsou možné úspory na energii a kolik energie může být vyrobené a prodané zpět do sítě. Mějte na paměti, že dosažení rentability může trvat několik let. Využívejte bezplatné konzultace s odborníky, kteří vám poskytnou detailní informace o fotovoltaických elektrárnách v Bohuňovicích Olomoucký kraj.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je situace kolem fotovoltaických systémů v Bohuňovice Olomoucký kraj v roce 2024?

  Bohuňovice Olomoucký kraj se v roce 2024 výrazně zaměřuje na podporu obnovitelných zdrojů energie, včetně fotovoltaiky. Rodinná firma MOBIS, dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky, nabízí zde komplexní služby od návrhů po instalaci.

 • Proč by měl obyvatel Bohuňovice Olomoucký kraj zvážit instalaci fotovoltaického systému od firmy Mobis?

  Instalace fotovoltaického systému je udržitelnou investicí, která využívá přírodní zdroje energie, přispívá k ochraně životního prostředí a zároveň umožňuje úspory na energii. Navíc, MOBIS jako místní společnost s dlouholetou zkušeností garantuje kvalitní a spolehlivé služby při instalaci.

 • Jaké výhody přináší investice do fotovoltaických systémů v Bohuňovice Olomoucký kraj?

  Investice do fotovoltaických systémů nabízí řadu výhod. Můžete tak snížit náklady na energie, zvýšit nezávislost na dodavatelích elektřiny a napomoci k ochraně životního prostředí. Navíc, v Bohuňovice Olomoucký kraj můžete využít různé dotace a podpory pro instalaci solárních panelů.

Další lokality: