Fotovoltaika Bělkovice-lašťany: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Olomoucký kraj > Bělkovice-lašťany

Fotovoltaika v Bělkovice-lašťany, v malebném Olomouckém kraji, se stává stále populárnější volbou pro ty, kdo hledají ekologické a ekonomické řešení pro své domovy. Tento trend se ukazuje realizací mnoha nových solárních projektů v tomto regionu.

MOBIS, rodinná firma se 30 lety zkušeností v oboru fotovoltaiky, má sídlo přímo v Bělkovice-lašťany Olomoucký kraj. MOBIS má vlastní realizační tým, který se skládá z projektantů, elektrikářů, a revizních a servisních techniků. Firma se vyznačuje tím, že na instalaci solární elektrárny nevybírá žádné zálohy a zajišťuje instalaci do 60 dnů.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Bělkovice-lašťany Olomoucký kraj, je důležité nechat na webu MOBIS kontaktní telefonní číslo. Firma se Vám ozve pro bezplatnou konzultaci fotovoltaického řešení, které je přizpůsobeno Vašim potřebám.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha a roční intenzita slunečního záření: Každý region České republiky má různou intenzitu slunečního záření. Zde je třeba zvážit, zda je vaše lokalita dostatečně slunečná. Například v obci Bělkovice-Lašťany v Olomouckém kraji je roční intenzita solárního záření 1000-1100 kWh/m2, což je v rámci ČR nadprůměrná hodnota.

Velikost a orientace střechy: Důležitou roli při výběru solárního systému hraje také velikost a orientace střechy. Jestliže je střecha na vašem domě v Bělkovice-Lašťany malá, nebo není orientovaná k Slunci, efektivita fotovoltaických panelů může být nízká, a tudíž i návratnost investice.

Průběh spotřeby elektrické energie: Dalším faktorem je průběh spotřeby elektrické energie. Pokud budete mít fotovoltaické panely na střeše, ale během dne, kdy je produkce elektřiny z fotovoltaiky nejvyšší, nebudete doma a tudíž elektrickou energii nevyužijete, nebude se vám taková investice vyplatit. Investice do fotovoltaické elektrárny je v dnešní době sice populární, ale je třeba zvážit výše uvedené faktory. Jestliže se všechny tyto faktory sejdou a budete bydlet třeba v Bělkovice-Lašťany, pak se Vám investice do fotovoltaiky bezesporu vyplatí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V některých případech se může instalace solárních panelů na střeše vašeho domu v Bělkovice-Lašťany Olomoucký kraj ukázat jako komplikované řešení. Velikost střechy je klíčovým faktorem při rozhodování o jestli se fotovoltaické panely na střechu vejdou, protože jejich počet je přímo spojený s potenciální výrobou energie.

Dalším důležitým kritériem je orientace střechy, která má velký vliv na efektivitu solárních panelů a jejich schopnost vytvářet energii. Pokud je střecha špatně orientovaná, může to závažně postihnout výkon solárních panelů a snížit jejich celkový užitek v Bělkovice-Lašťany Olomoucký kraj.

Nelze opomenout ani typ materiálu střechy. Například instalace na střeše z eternitu může být problémová kvůli hrozbě zatékání, což je riziko, kterého se většina instalatérů snaží vyhnout. Stejně tak je důležité brát v úvahu statiku střechy kvůli zatížení panelem a konstrukcí v Bělkovice-Lašťany Olomoucký kraj. Pro technickou prověrku vaší střechy doporučujeme využití našich bezplatných služeb.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Obec Bělkovice-Lašťany v Olomouckém kraji je skvělým příkladem úspěšného využití dotačních programů na implementaci solárních elektráren. Díky intenzivnímu využití Nové zelené úsporám zde, došlo k výraznému snížení energetických nákladů a zlepšení podmínek pro obyvatele Bělkovic-Lašťan.

Při aplikaci na dotace je potřeba důkladně přečíst a správně vyplnit veškeré formuláře a průvodní dokumenty. Nepřehlédněte termíny pro podání žádostí a především nezapomeňte přidat všechny potřebné doklady. Právě zanedbaní těchto důležitých kroků může být příčinou neúspěchu při získávání dotací.

Díky dotacím na výstavbu solárních elektráren se Bělkovice-Lašťany v Olomouckém kraji staly příkladem pro další obce po celém Česku. Pamatujte, že úspěch při žádosti o dotace leží v důkladém prostudování podmínek, správném vyplnění žádosti a dodržení všech termínů a požadavků. Získejte svou dotaci a přidejte se k obci Bělkovice-Lašťany na cestě k čisté a samostatné energetické budoucnosti.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny se stávají stále populárnějším řešením pro udržitelnou energii. V kontextu obce Bělkovice-Lašťany v Olomouckém kraji je třeba zvážit několik faktorů před instalací takového systému.

Především je důležité zjistit, zda Vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by fotovoltaická elektrárna mohla fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že by byla "odříznuta" od sítě a nebyla by schopna prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Jedním z klíčových nástrojů pro zvýšení šance na připojení je mapa připojitelnosti od EGD, která ukazuje, zda je kapacita distribuční sítě v oblasti Bělkovice-Lašťany v Olomouckém kraji již plně využita. Pro potvrzení možnosti připojení je však nezbytné podat žádost o připojení samotné.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Bělkovice-Lašťany v Olomouckém kraji se jeví jako ideální místo pro investici do solární elektrárny. Díky své geografické poloze a podnebí zde převažuje slunečné počasí, což zvyšuje efektivitu solárních panelů.

Při instalaci solární elektrárny v Bělkovicích-Lašťanech je vždy důležité zohlednit specifika lokality a uvědomit si, že investice do fotovoltaiky nemusí být vždy okamžitě výnosná. Pomocí precizní analýzy a očekávání návratnosti investice vám pomůžeme zajistit, aby váš projekt byl co nejefektivnější a nejvýhodnější.

Bělkovice-Lašťany v Olomouckém kraji nabízí vynikající možnosti pro investice do obnovitelné energie. Investice do solární elektrárny představuje dlouhodobé řešení pro udržitelnou energetickou budoucnost a přispívá k ochraně životního prostředí.

Závěr

Bělkovice-Lašťany Olomoucký kraj se stále více stává ideálním místem pro investice do fotovoltaiky. Rentabilita těchto systemů se v posledních letech výrazně zlepšila, což přitahuje čím dál více investorů. Před instalací fotovoltaických panelů je však nezbytné vzít v úvahu několik klíčových faktorů.

Především, pozice a orientace střechy jsou zásadní pro efektivitu fotovoltaického systému. Ve Bělkovice-Lašťany Olomoucký kraj pro tyto účely doporučujeme jihovýchodní až jihozápadní orientaci se sklonem kolem 40 stupňů. Ujistěte se také, že vaše střecha nepodléhá stínu z okolních budov či stromů, což by mohlo výrazně snížit výkon systému.

Legislativní a finanční požadavky jsou dalším důležitým faktorem k zvážení. V Bělkovice-Lašťany Olomoucký kraj jsou dostupné různé formy financování a daňové úlevy pro tyto projekty, ale je důležité se důkladně poradit s odborníkem, který bude obeznámen s místními zákony a nařízeními.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhodnost investování do fotovoltaických systémů v městě Bělkovice-lašťany?

  Investování do fotovoltaických systémů v Bělkovice-lašťany se stává čím dál tím populárnější volbou vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek. Současně podpora obnovitelných zdrojů vytváří příznivé podmínky pro takové investice. Naše firma MOBIS vám nabízí komplexní služby v oblasti solární energie, od návrhu projektu až po instalaci.

 • Jaké jsou technické požadavky pro instalaci fotovoltaiky v Bělkovice-lašťany?

  Před instalací solární elektrárny je důležité zvážit několik technických faktorů. Mezi ně patří zejména technická vhodnost střechy, možnost připojení do distribuční sítě a počet slunečních hodin. Naše rodinná firma MOBIS, dlouholetý hráč na trhu solárních systémů, vám může poskytnout profesionální konzultace a usnadnit tak výběr ideálního řešení právě pro vás.

 • Jaké jsou možnosti získání dotace na fotovoltaiku v městě Bělkovice-lašťany?

  Dotace mohou významně přispět k snížení nákladů na instalaci fotovoltaického systému a zkrátit dobu návratnosti investice. Nicméně je důležité si důkladně prostudovat podmínky pro získání těchto dotací. Naše zkušený tým v MOBIS je připraven vám poskytnout aktuální informace a poradit s vyplňováním žádostí o podporu.

Další lokality: