Fotovoltaika Třinec: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Třinec

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie získává v posledních letech na významu a město Třinec není výjimkou. Fotovoltaické technologie jsou stále více představovány jako klíč k udržitelné budoucnosti a v Třinci se začíná tento potenciál plně využívat.

Společnost MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou už 30 let, má sídlo právě v Třinci. Její tým odborníků, který zahrnuje projektanty, elektrikáře a servisní techniky, pracuje na instalaci a údržbě fotovoltaických systémů v Třinci a okolí. Podle MOBIS, jejich zákazníci jsou bez záloh a s jedinečným slibem rychlé instalace během 60 dnů.

Společnost zdůrazňuje, že pro zákazníky z Třince jsou klíčové bezplatné konzultace - pokud máte zájem o fotovoltaiku, jednoduše zanechte své telefonní číslo a odborníci firmy vás budou co nejdříve kontaktovat. Tato dostupnost a přizpůsobivost patří k důvodům, proč je MOBIS vedoucí společností v oblasti fotovoltaiky v Třinci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Umístění a orientace fotovoltaické elektrárny jsou prvními faktory, které je potřeba zvážit. Nemovitost v městě Třinec například může poskytnout optimální podmínky pro instalaci takového systému, pokud je střecha domu orientována k jihu a je většinou nezastíněná.

Dalším aspektem je ekonomická výhodnost. Analyzování nákladů na instalaci a provoz fotovoltaické elektrárny a porovnání s očekávanými výnosy z prodeje elektrické energie je zásadním krokem pro každého, kdo uvažuje o investici do oblasti fotovoltaiky. Přitom je potřeba samozřejmě vzít v úvahu i možnost získání dotací. Například v Třinci jsou k dispozici různé formy podpor pro takové projekty.

Důležité je také porozumění regulačnímu prostředí. Před instalací solárních panelů je nezbytné získat povolení a dodržet příslušné stavební a energetické předpisy. Například v Třinci se tyto předpisy liší od jiných regionů České republiky a je důležité se s nimi předem seznámit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Výběr střechy na instalaci solárních panelů má zásadní vliv na efektivitu výroby energie a tedy na celkovou úsporu z fotovoltaiky. Různé faktory, jako je velikost střechy, její orientace a konečně i statika mohou výrazně ovlivnit možnou produkci energie a životnost panelů.

Jako první faktor je zde velikost střechy. Pokud je střecha příliš malá, může to znamenat, že se na střechu nevleze dostatek solárních panelů pro efektivní výrobu energie. Poté je zde také samotná orientace střechy. V případě, že střecha není správně orientována, může to nejen znamenat nižší produkci energie, ale také delší návratnost investice do fotovoltaiky.

Poslední dvě důležité faktory jsou typ střešní krytiny a statika střechy. Eternitové střechy mohou být pro instalaci nevhodné kvůli možnosti pronikání vody a obětní střešní pokrývačky mohou mít problém některé střechy technicky připravit pro instalaci. Pokud jde o statiku, je důležité zajistit, aby váha kovových konstrukcí a panelů nijak nepoškodila střešní trámy a celkovou stabilitu střechy. Pro kvalifikované zhodnocení vaší střechy je nejlépe využít odborné volné konzultace naší firmy, která je schopna posoudit všechny tyto faktory a poskytnout vám odbornou radu na míru.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám je dostupná podpora na malé solární elektrárny, jejichž instalace přispívá ke zlepšení energetické bilance budovy a snižuje emise CO2. Předmětem dotační podpory jsou solární elektrárny připojené k distribuční soustavě, které jsou umístěny na střeše nebo na fasádě budovy a jsou nainstalovány po dne 1. září 2024.

Rodinné domy, vícegenerační rodinné domy a bytové jednotky v Třinci mohou získat dotační podporu na solární elektrárnu. Podpora je možná v Třinci pro panely instalované na střeše nebo na fasádě budovy.

Důležité je podat žádost o dotační podporu na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve stanovených lhůtách a v souladu s podmínkami dotačního programu. Jen tak můžete v Třinci dosáhnout na výraznou finanční podporu na instalaci malé solární elektrárny a snížit své náklady na energie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna je efektivní způsob, jak snížit váš dopad na životní prostředí a snížit energetické náklady. Nejčastější otázkou, kterou mají majitelé takových zařízení, je ale: ,,Připojí mě distributor do sítě?'' Bez tohoto připojení je možné spustit elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, což ovšem znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě a elektrárna by byla ,,odříznutá'' od sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší na různých místech, včetně města Třinec. Jeden z nástrojů, který vám může pomoci určit, zda je sítě dostupná, je mapa připojitelnosti, kterou nabízí EGD. Toto je rychlý a snadný způsob, jak zjistit, jestli je kapacita sítě ve vašem místě už plná.

Přesto však existuje jistota až po odeslání žádosti o připojení. I když mapa ukazuje, že kapacita je vyčerpaná v Třinci, stále byste měli odeslat žádost a zjistit, jestli je možné se připojit. Tuto službu často nabízejí samotné společnosti, které instalují fotovoltaický systém, a pomohou vám s celým procesem.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je ekonomickým rozhodnutím, které vyžaduje pečlivou analýzu. Primární aspekty, jako jsou celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny a dostupnost dotační podpory, jsou nezbytné při posuzování návratnosti a výhodnosti investice. Je též nutné vzít v úvahu velikost a typ navrženého solárního systému.

Mnohem častěji se instalatérské firmy odvolávají na velice krátkou dobu návratnosti, nicméně je důležité zdůraznit, že jejich předpovědi a analýzy jsou často velmi orientační. Ekonomická analýza pro výpočet návratnosti a výhodnosti investice do fotovoltaické elektrárny vyžaduje nejpřesnější data a predikci cen.

I přes nezbytnou měrou nejistoty je taková ekonomická analýza nezbytná pro zhodnocení výhodnosti investice. S přesným a důkladným hodnocením všech aspektů může být investice do solární elektrárny efektivním a ekonomickým řešením pro mnohé domácnosti a podniky.

Závěr

Fotovoltaické elektrárny v Třinci představují ekologicky šetrnou alternativu k tradičním zdrojům energie a nabízejí významné finanční výhody. Než se však rozhodnete pro tuto cestu, je nutné zvážit několik důležitých faktorů.

Za prvé, je důležité zhodnotit možnost instalace fotovoltaické elektrárny na vaší nemovitosti v Třinci. To zahrnuje posouzení dostupnosti slunečního svitu, velikosti dostupné plochy a dalších technických a stavebních parametrů.

Za druhé, musíte zvážit, zda tato investice dává smysl z finančního hlediska. K tomu je třeba zohlednit počáteční investiční náklady, odhadované úspory na energii a možnost prodeje přebytečné energie zpět do elektrické sítě. Pro bezplatnou konzultaci nás neváhejte kontaktovat, poskytneme vám nezbytné informace a pomůžeme vám s rozhodnutím.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je instalace fotovoltaických systémů v Třinec s firmou MOBIS ideální volbou?

  Třinec je město s optimálními podmínkami pro využití solární energie. S naší firmou MOBIS získáte nejen kvalitní fotovoltaický systém, ale také komplexní služby, které zahrnují vše od návrhu až po instalaci a údržbu. Také nabízíme konzultace ohledně dostupných dotací a podpory, které mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky.

 • Jak se ucházet o dotace na fotovoltaiku v Třinec s pomocí firmy MOBIS?

  Díky naší dlouholeté zkušenosti na trhu fotovoltaiky víme přesně, na co si dát pozor při žádosti o dotace. Pomůžeme vám s přípravou všech potřebných podkladů a se samotným procesem žádosti. Naše firma usiluje o to, aby byla celá procedura co nejméně zatěžující pro zákazníky a aby mohli co nejdříve začít využívat výhody solární energie.

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických panelů v Třinec?

  Mimo ekologických aspektů, které jsou spojené se zelenou energií, může instalace fotovoltaických panelů s firmou MOBIS v Třinec přinést i finanční úsporu. Díky rostoucím cenám energií a nestabilitě dodávek se investice do fotovoltaiky může vyplatit za několik let. Navíc se díky dotacím doba návratnosti investice může ještě zkrátit. A samozřejmě, že solární energie je nevyčerpatelným zdrojem, který je plně v souladu s trendem udržitelného rozvoje.

Další lokality: