Fotovoltaika Sviadnov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Sviadnov

Sviadnov Moravskoslezský kraj se stává významným hráčem v oblasti fotovoltaiky. Rodinná firma MOBIS, která má na trhu s fotovoltaikou již 30 let, je jedním z hlavních aktérů probíhajících změn.

Tato firma je vybavená vlastním realizačním týmem, včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Výjimečnost MOBIS spočívá i v tom, že na solární elektrárnu nevybírá žádné zálohy a je schopná instalaci realizovat do 60 dnů.

Pokud má návštěvník o fotovoltaiku zájem, je důležité, aby zanechal své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Díky svému přístupu a dlouholetým zkušenostem ve fotovoltaice si MOBIS budovala silnou pozici na trhu fotovoltaiky v Sviadnov Moravskoslezský kraj.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

První věcí, kterou je potřeba zvážit, je poloha a orientace budov. Tato skutečnost ovlivňuje, jak více méně elektřiny vytvoříte a tím pádem i dobu návratnosti. Nejdůležitější je sluneční svit, nižší zastínění a správná orientace elektrárny, čímž se dosáhne maximální účinnosti. Před instalací fotovoltaických panelů na střechu je důležité zkontrolovat, jestli střecha ve vašem městě Sviadnov Moravskoslezský kraj má vhodnou orientaci a je dostatečně odstíněna od stínících objektů.

Dále je potřeba zvážit typ střechy, na kterou budou solární panely instalovány. Ne všechny střechy jsou pro instalaci solárních panelů vhodné. Je důležité, aby byla střecha stabilní a schopná unést další zatížení. Ve městě Sviadnov Moravskoslezský kraj je možné najít odborné instalatéry, kteří provedou detailní průzkum vaší střechy a doporučí nejvhodnější řešení.

Dalším bodem ke zvážení je velikost a výkon fotovoltaické elektrárny. Je důležité zvolit takový výkon, který pokryje veškerou vaši spotřebu. Ve městě Sviadnov Moravskoslezský kraj je možné se obrátit na odborníky, kteří vám pomohou s výpočtem vaší spotřeby a následně navrhnou nejvýhodnější řešení.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Sviadnov, Moravskoslezský kraj, je ideální pro instalaci solárních panelů, ale je důležité znát technické omezení vaší střechy. Ne každá střecha je vhodná pro umístění solárních panelů - je důležité zvážit faktory jako velikost, orientace a materiál střechy, stejně jako její statickou zátěž.

Pokud je střecha příliš malá, nemůže pojmout dostatek solárních panelů. Špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit potenciální výrobu energie ze solárních panelů. Navíc, pokud je střecha vyrobena z neodpovídajícího materiálu, může to komplikovat instalaci a vést k problému stříkající vody.

V neposlední řadě je nutné zohlednit i statiku střechy, aby se zajistilo, že zátěž panelů a konstrukce nedeformuje vaši střechu. Nejjednodušší možností, jak technicky ověřit vhodnost vaši střechy pro instalaci solárních panelů, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení v Sviadnov, Moravskoslezský kraj.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Sviadnov Moravskoslezský kraj je jednou z lokalit, které mohou těžit z dotačních programů na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. Nejen velké firmy, ale také domácnosti mohou dosáhnout na výraznou finanční podporu při instalaci solárních elektráren.

Dotace na fotovoltaiku mohou výrazně přispět k ekonomické efektivitě takového projektu. Při správné aplikaci o dotaci se návratnost Vaší investice do solární elektrárny výrazně zkrátí. Je tedy nanejvýš důležité detailně prostudovat podmínky jednotlivých dotačních programů a vybrat ten, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám.

Rezidentům Sviadnova Moravskoslezský kraj se nabízí například programy RES+, OP TAK, nebo Nová zelená úsporám určený primárně pro rodinné a bytové domy. Důležité je zmínit, že podmínky pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám se od 1. září 2024 mění, takže je vhodné toto při plánování Vaší investice zohlednit.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna v městě Sviadnov v Moravskoslezském kraji je skvělým způsobem, jak se stát samostatným producentem energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Bez potřebného připojení k elektrické síti, však nebude schopná plnit svou funkci na 100%.

Tento proces je v rukou lokálního distributora, který rozhoduje o připojení vaší elektrárny do sítě. Sviadnov v Moravskoslezském kraji se opírá o určité regulační rámce a omezení kapacity, které mohou ovlivnit možnost připojení vaší elektrárny.

Je tedy nezbytně nutné ověřit možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny před tím, než se rozhodnete pro její instalaci. Mapa připojitelnosti poskytnutá EGD je užitečným nástrojem pro toto ověření, ale konečná odpověď přijde až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Sviadnov je město v Moravskoslezském kraji, kde je v poslední době výrazný trend instalace solárních elektráren na rodinných domech i firemních budovách. Výhodnost investice do solárních panelů závisí na řadě faktorů, zahrnujících místní podmínky, cenu elektřiny a dostupné dotační programy.

Instalační firmy často lákají na krátkou návratnost investice, ale v Sviadnov, Moravskoslezský kraj, je důležité mít na paměti, že předpovědi výnosnosti jsou často pouze orientační. Ekonomická analýza výhodnosti solární elektrárny, kterou pro vás vyhotovíme, se snaží být co nejpřesnější, ale je to stále jen odhad.

Přesto je i takový odhad významný při rozhodování o investici do solárních panelů v Sviadnov, Moravskoslezský kraj. Investice do alternativních zdrojů energie mohou mít významný dopad na snížení nákladů za elektřinu a napomáhat k trvale udržitelnému životu a podnikání.

Závěr

Investice do fotovoltaické elektrárny nesou s sebou mnoho aspektů, které je třeba zvážit. První, a zřejmě nejdůležitější, je lokace - je důležité, aby byla zajištěna dostatečná expozice slunci.

Město Sviadnov Moravskoslezský kraj, je jedním z vhodných míst pro umístění fotovoltaické elektrárny. Zprávy o klimatu ukazují, že Sviadnov Moravskoslezský kraj má v průměru více slunečních dnů než mnoho jiných oblastí v České republice.

Dalšími faktory, které je třeba zvážit, jsou náklady na instalaci a údržbu fotovoltaické elektrárny, a také finanční a danové stimuly. Je také třeba zjistit, zda jsou k dispozici energetické smlouvy o nákupu, které by umožnily prodej přebytečné energie zpět do energetické sítě.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč investovat do fotovoltaiky v Sviadnov?

  Investování do fotovoltaiky se stává ve městě Sviadnov Moravskoslezský kraj populární volbou z důvodu rostoucích cen energie, nestability dodávek a možnosti využití obnovitelných zdrojů. Firmy jako Mobis nabízí v Sviadnov komplexní služby - od projektu po instalaci.

 • Na co si dát pozor před instalací fotovoltaických systémů v Sviadnov?

  Je důležité zvážit několik faktorů před instalací solární elektrárny v Sviadnov Moravskoslezský kraj. Mezi ně patří technická vhodnost střechy, možnost připojení do distribuční sítě a také možné dotační podpory zvlášť platné pro Sviadnov.

 • Jaké jsou ekonomické benefity fotovoltaických systémů od Mobis v Sviadnov?

  Ekonomická výhodnost instalace fotovoltaických systémů závisí na mnoha faktorech jako je spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a možná dotační podpora. Firma Mobis, dlouholetý hráč na trhu fotovoltaiky v Sviadnov Moravskoslezský kraj, vám může pomoci vyhodnotit tyto faktory a zjistit, jakou přidanou hodnotu může fotovoltaický systém přinést.

Další lokality: