Fotovoltaika Štěpánkovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Štěpánkovice

V obci Štěpánkovice působí rodinná firma MOBIS, která se specializuje na instalaci a servis fotovoltaických panelů již 30 let. Společnost se může pochlubit vlastním realizačním týmem, včetně špičkových projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

MOBIS nevybírá žádné zálohy za instalaci solární elektrárny a slibuje realizaci do 60 dnů od zadání objednávky. Kvůli tomu si společnost získala mnohé spokojené zákazníky nejen v Štěpánkovicích, ale i v okolních oblastech.

Zájemci jsou vítáni zanechat své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci s odborníky z MOBIS. Firma se vyznačuje rychlou komunikací a je známá tím, že se zákazníkům ozývá velmi rychle a věnuje se jim individuálně.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Před investicí do fotovoltaické elektrárny, je nezbytné zvážit ekonomickou návratnost. Tento faktor závisí nejen na počátečních nákladech a očekávaném výnosu, ale také na předpokládaném vývoji cen energie. Zvážit je rovněž nutné dotační programy, které mohou investici do fotovoltaiky významně podpořit.

Dalším nezbytným prvkem k posouzení je geografická poloha fotovoltaické elektrárny. Místo umístění příměřeno k dostupnosti slunečních paprsků ovlivňuje efektivitu výroby elektrické energie. Také zásadní roli hraje orientace a sklon solárních panelů.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je technický stav a životnost vašeho systému. Před instalací je potřeba zhodnotit, zda střecha objektu, na které chcete elektrárnu instalovat, je v dostatečné míře schopna unést nápor sněhu a větru, a zda má dostatečnou životnost. Zvážit je zapotřebí i možnosti připojení k lokální nebo veřejné elektrické síti. Ačkoli jsou tyto faktory individuální a mohou se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách, je důležité je zohlednit ve své analýze před rozhodnutím o investici do fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při plánování instalace solárních panelů je nezbytné vzít v úvahu technické parametry vaší střechy. Ne všechny střechy jsou ideální pro umístění fotovoltaických panelů, a to z několika důvodů. Prvním faktorem je jejich velikost a orientace, které mohou ovlivnit celkovou produktivitu systému.

Druhým problémem může být materiál střechy. Například střechy z eternitu mohou po instalaci fotovoltaických panelů začít zatékat, což je situace, kterou se většina firem snaží vyhnout. Dalším důležitým faktorem je statika střechy, jelikož je nutné zajistit, že střecha dokáže unést zatížení panelů a konstrukcí.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, je využít naše bezplatné služby technického zhodnocení. Naše firma provádí detailní inspekci střechy a poskytne vám všechny potřebné informace pro rozhodnutí o instalaci fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Štěpánkovice i jejich obyvatelé se mohou ucházet o tyto dotační příspěvky a podpořit tak své snahy o ekologickou a ekonomickou efektivitu. Základní informace o podmínkách jednotlivých dotací jsou dostupné na internetových stránkách daných programů, včetně potřebných formulářů a návodů jak postupovat při podávání žádosti.

Důležitou změnou v rámci programu Nová zelená úsporám, kterou by měli obyvatelé Štěpánkovice brát v potaz, je zavedení maximální výše dotace ve výši 150.000 Kč na jednu nemovitost za pět let. Rovněž je nutné zdůraznit, že v případě fotovoltaických elektráren se dotace poskytuje pouze na instalaci nových systémů s maximální výkonem do 10 kWp.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojí-li vás distributor do distribuční sítě, je kritickým faktorem pro úspěch vaší fotovoltaické elektrárny. Město Štěpánkovice je jedním z mnoha míst, kde může být tato situace aktuální. Bez připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze v ostrovním režimu, což by omezovalo vaše možnosti prodeje přebytečné elektřiny zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v každém místě a určuje, zdali vás distributor může připojit. Takže i když máte v Štěpánkovicích fotovoltaickou elektrárnu, je to distributor, kdo rozhodne o možnosti jejího připojení. Pro zjištění kapacity distribuční sítě vám může pomoci mapa připojitelnosti od EGD.

Nicméně, s 100% jistotou můžete zjistit možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny v Štěpánkovicích až po podání žádosti o připojení. Pro usnadnění tohoto procesu může být vhodné obrátit se na odborníka, který má s tímto procesem zkušenosti.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Štěpánkovice se stávají stále oblíbenější destinací pro investice do solárních elektráren. Svou roli hrají zde příznivé podmínky, včetně velkého množství slunečního záření a dostatečné plochy pro instalaci.

Faktory jako je počet slunečních hodin, dostupné plochy pro instalaci a místní regulace a podmínky musí být všechny zohledněny při určování ekonomické výhodnosti investice do solárních elektráren v obci Štěpánkovice. Například, pokud jsou stavební předpisy v Štěpánkovicích přísnější, může to přidat na celkových nákladech instalace.

Celkově, ačkoli může být investice do solární elektrárny v Štěpánkovicích na první pohled nákladná, dlouhodobé úspory na nákladech za elektřinu a potenciální příjmy z prodeje přebytečné energie mohou tuto investici časem vykompenzovat. V každém případě je důležité důkladně hodnotit všechny možné scénáře a uvážit všechna rizika, než se rozhodnete pro tuto značnou investici.

Závěr

Při zvažování instalace fotovoltaické elektrárny je třeba zohlednit několik důležitých faktorů. První prioritou je poloha vaší nemovitosti - sklon střechy, orientace k jihu a absence zastínění může ovlivnit účinnost vašeho systému.

Dále je potřeba zvážit typ střechy vaší nemovitosti. Ne všechny materiály jsou vhodné pro instalaci fotovoltaických panelů. V Štěpánkovicích se vyskytuje velké množství různých typů střech, proto je důležité zvolit správný typek panelu.

Energetická efektivita může být také zvýšena použitím úsporných zařízení, jako jsou LED žárovky a energeticky úsporné spotřebiče. I v Štěpánkovicích je možné získat odbornou pomoc při instalaci fotovoltaické elektrárny a zefektivnění spotřeby energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je vhodnost instalace fotovoltaických systémů v Štěpánkovice?

  V Štěpánkovicích existuje velký potenciál pro využití solární energie z důvodu dobrého klima. Naše firma MOBIS při návrhu systémů bereme v úvahu místní podmínky a charakteristiky, jako je orientace střechy, sklon a množství slunečního svitu. Poskytujeme komplexní služby, včetně zhodnocení technické vhodnosti vaší střechy a možnosti připojení solární elektrárny do distribuční sítě.

 • Je investice do fotovoltaiky ekonomicky výhodná v Štěpánkovice?

  Investice do fotovoltaických systémů je v Štěpánkovicích stále atraktivnější, zejména s růstem cen energie a nestabilitou dodávek. MOBIS vám pomůže optimalizovat systém tak, aby co nejvíce odpovídal vaší spotřebě a snižoval náklady na elektřinu. Kromě toho můžete využít různé podpory a dotace, které mohou výrazně zkrátit dobu návratnosti investice. To vše zvyšuje ekonomickou výhodnost instalace fotovoltaiky.

 • Jaká je role firmy MOBIS při instalaci fotovoltaiky v Štěpánkovice?

  Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí a velkou zkušeností v oblasti solární energie. Zajistíme vše od návrhu až po instalaci a poté i servis fotovoltaického systému v Štěpánkovicích a okolí. Dodáme komplexní řešení včetně technické vhodnosti, optimalizace systému pro aktuální spotřebu, podání žádosti o granty a další administrativu. Při práci s námi získáte profesionální služby a dlouhodobého partnera, který vám pomůže dosáhnout maximální užitku z vaší investice do solární energie.

Další lokality: