Fotovoltaika Staříč: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Staříč

Staříč Moravskoslezský kraj se může těšit na nový rok 2024 s předpokládaným nárůstem v oblasti fotovoltaiky. Díky třicetileté tradici rodinné firmy MOBIS, která se zabývá fotovoltaickými systémy, bude mít Staříč možnost stát se jedním z klíčových hráčů v rozvoji ekologické energie.

Tato firma nabízí kompletní servis - od projektování přes instalaci po servis. Za vše zodpovídá vlastní realizační tým, který se skládá z profesionálních projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Navíc, MOBIS garantuje rychlou realizaci bez nutnosti platby záloh a termín dokončení do 60 dnů.

Jestliže máte o fotovoltaiku zájem, neváhejte nám zanechat své telefonní číslo - budeme Vás kontaktovat pro bezplatnou konzultaci. Přidejte se k ekologickému životnímu stylu se solární energií ve Staříči Moravskoslezský kraj.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Správný výběr umístění je jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zvážit při rozhodování o instalaci solárních panelů. Konkrétně v městě Staříč v Moravskoslezském kraji je klíčové zvolit polohu tak, aby byla co nejvíce vystavena slunci.

Dalším faktorem je výběr vhodné technologie, který může významně ovlivnit celkovou efektivitu a návratnost investice. Mezi rozšířené technologie patří krystalické solární panely, tenkovrstvé panely, či nejmodernější perovskitové panely. Při výběru je třeba zohlednit místní klimatické podmínky v Staříči v Moravskoslezském kraji.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je financování vaší fotovoltaické elektrárny. Zde je nutné zvážit možnosti jako jsou dotace, úvěry či leasing, a to v závislosti na vašich osobních preferencích a schopnosti splácet. Nezapomeňte zohlednit také provozní a údržbové náklady, které mohou v případě špatně zvolené technologie či lokalizace ve Staříči v Moravskoslezském kraji významně ovlivnit rentabilitu vaší investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

V malém městě Staříč v Moravskoslezském kraji se stále častěji objevují domy s instalovanými solárními panely. Každý vlastník nemovitosti by měl však zvážit, zda je jejich střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Není každá střecha ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny, ať už je to kvůli velikosti, orientaci nebo materiálu.

Konkrétně pokud je střecha příliš malá, nemusí se na ni vejít dostatečný počet solárních panelů. Na druhou stranu, pokud je střecha špatně orientovaná (např. na sever), může potenciální výroba fotovoltaiky utrpět. Jaký materiál je na střeše využit, je také důležité - pokud je střecha například z eternitu, mnoho instalačních firem raději odmítne instalaci z důvodu možného rizika zatékání.

Dalším neméně důležitým faktorem je statika střechy. Solární panely a jejich konstrukce mohou představovat značné zatížení, které by mohlo vést k deformaci střechy. Nejjednodušším řešením, jak otestovat technické parametry střechy, je využít bezplatných služeb specializovaných firem v Staříči v Moravskoslezském kraji, které provedou technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ve městě Staříč v Moravskoslezském kraji mají obyvatelé možnost získat finanční podporu pro realizaci solárních projektů. Místní vláda v souladu s celostátní politikou podpory obnovitelných zdrojů nabízí různé dotační programy, mezi které patří RES+, OP TAK a pro rodinné a bytové domy i zelená úsporám.

Od 1. září 2024, však dotační program Nová zelená úsporám, velmi populární v oblasti Staříč, prochází změnou. Detaily této změny a její dopad na oblast solární energie jsou nyní předmětem diskusí a studií.

Občané Staříč v Moravskoslezském kraji jsou tedy povzbuzeni, aby využili těchto podpůrných programů pro instalaci solárních zařízení, která nejen přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, ale také umožňují úspory na nákladech za elektřinu. Důležité je detailně prostudovat podmínky pro získání těchto dotací a tím výrazně zkrátit dobu návratnosti investice do solární energie.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Staříč v Moravskoslezském kraji, je důležitým prvním krokem ověřit, zda Vás provozovatel distribuční soustavy bude schopen "připojit" do distribuční sítě. Bez tohoto nezbytného připojení by bylo možné spustit elektrárnu pouze v takzvaném "ostrovním režimu", což však znamená, že není možné prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v různých lokalitách, takže je třeba se ujistit, zda je síť ve městě Staříč v Moravskoslezském kraji dostatečně kapacitní. Pro tento účel je k dispozici on-line mapa připojitelnosti od provozovatele EGD. Barvy na mapě signalizují dostupnost kapacity – modrá znamená, že kapacita je již vyčerpána.

I přes tyto údaje lze ale s absolutní jistotou potvrdit možnost připojení až po podání žádosti o připojení. Pro naše zákazníky v Staříči v Moravskoslezském kraji takovou žádost rádi zařídíme a poskytneme tak kompletní servis při zřizování fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny je trendem současnosti, který je prospěšný nejen pro životní prostředí, ale i pro Vaši peněženku. Zájem o solární energii neustále roste, což je poháněno nejen snižujícími se náklady na technologii, ale také rostoucími cenami elektřiny.

Při zvažování investice do solární elektrárny je důležité vzít v úvahu celou řadu kritérií. Jedním z nejdůležitějších faktorů je celková spotřeba elektrické energie, aktuální cena elektřiny a také dostupné dotační programy. Na druhou stranu je nutné se vyvarovat nerealistických slibů některých instalatérů ohledně návratnosti investice.

Naše společnost Vám ráda pomůže s přípravou ekonomické analýzy pro Vaši potenciální investici do solární elektrárny. Kalkulace se provádí na základě nejnovějších dat, nicméně je nutné brát v potaz, že se jedná o predikci, která může být ovlivněna mnoha faktory. I přesto je takový odhad důležitý pro vaše rozhodování.

Závěr

Staříč je ideálním místem pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky své geografické poloze v Moravskoslezském kraji. Sluneční svit je zde vysoký, což umožňuje optimální výkon fotovoltaických panelů. Investování do fotovoltaiky se ale neobejde bez pečlivého zkoumání několika faktorů.

Nejdůležitější je určitě zjištění, jaký zákon o obnovitelných zdrojích platí ve Staříči v Moravskoslezském kraji. Dále je potřeba zjistit, jaká jsou místní nařízení pro instalaci fotovoltaických panelů a jestli je pro danou nemovitost potřebné získat stavební povolení.

Kromě těchto legislativních otázek je důležité vzít v úvahu také technické aspekty, jako například sklon a orientaci střechy, typ a stav střešní krytiny či délku a kvalitu slunečního svitu. Zahrnout byste měli také faktory jako jsou náklady na údržbu, očekávaný návratnost investice a možnost prodeje přebytku elektřiny zpět do sítě. Pokud jsou tato kritéria splněna, pak investice do fotovoltaických panelů může být velmi výnosná.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je investice do fotovoltaiky výhodná právě v Staříč?

  Staříč Moravskoslezský kraj je oblast s vysokým počtem slunečných dní, což zvyšuje účinnost fotovoltaických systémů. Navíc náš tým ze firmy Mobis má zkušenosti s místními podmínkami a pravidly, což zaručuje hladký průběh celého procesu od plánování až po instalaci.

 • Jaká je stabilnost dodávky energie od fotovoltaických systémů v Staříč?

  Díky naší hluboké znalosti místního prostředí a kvalitnímu technickému řešení garantujeme stabilní a spolehlivou dodávku energie pro naše zákazníky v Staříč.

 • Jak mohu získat dotace na fotovoltaiku v Staříč?

  Naše firma Mobis poskytuje kompletní služby včetně poradenství ohledně dostupných dotací a pomůže vám po celou dobu přípravy a realizace projektu. Pracujeme pravidelně se všemi relevantními institucemi v oblasti Staříč a známe nejlepší způsoby, jak dosáhnout maximální možné finanční podpory pro váš projekt.

Další lokality: