Fotovoltaika Stará Ves Nad Ondřejnicí: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Stará Ves Nad Ondřejnicí

V obci Stará Ves Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji realizujeme už 3 roky po sobě fotovoltaické projekty. Společnost MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let, se zaměřuje na maximální kvalitu všech fází projektu. Poskytujeme vlastní realizační tým, který zahrnuje špičkový tým projektantů, elektrikářů a revizních a servisních techniků.

MOBIS je známá tím, že na solární elektrárnu ve Staré Vsi Nad Ondřejnicí nevybíráme žádné zálohy, instalace pak proběhne do 60 dnů od uzavření smlouvy. To je obrovský benefit pro obyvatele Staré Vsi Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, je důležité, aby jste nám zanechal telefonní číslo. Rychle se Vám ozveme pro bezplatnou konzultaci a nabídneme Vám 30 let zkušeností v oboru fotovoltaiky v Staré Vsi Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace střechy - Tento faktor je klíčový pro optimální využití solární energie. Střecha ideálně směřující na jih a bez stínu je nejlepší pro instalaci solárních panelů. V případě, že máte střechu orientovanou jiným směrem nebo je na ní stín, může být výkon fotovoltaické elektrárny omezen.

Velikost střechy a dostatek volného místa - Další důležitou otázkou je, kolik místa je k dispozici pro instalaci fotovoltaických panelů. Velikost střechy ovlivňuje množství panelů, které lze nainstalovat, proto je důležité zvážit, zda je dostatek místa na střeše. Pokud máte málo místa, může být ekonomická návratnost investice do fotovoltaiky snížena.

Technický stav budovy - Samotný technický stav budovy, ať už je to vaše rodinný dům nebo průmyslová hala je důležitý. Pokud je budova ve špatném technickém stavu, může instalace fotovoltaické elektrárny představovat značnou zátěž pro střešní konstrukci, což může vést k jejímu poškození.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Stará Ves Nad Ondřejnicí Moravskoslezský kraj je místem, kde se mnoho lidí rozhodlo pro instalaci solárních panelů. Přestože může být tato myšlenka lákavá, je důležité si uvědomit, že ne každá střecha je vhodná pro instalaci fotovoltaického systému. Faktory, jako je velikost střechy, její orientace či materiál, z něhož je vyrobena, se musí brát v úvahu.

Pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, mohou tyto faktory negativně ovlivnit potenciální výrobu solární energie. Materiál střechy také hraje roli, a některé instalatérské firmy, například ty, které pracují se střechami z eternitu, mohou instalaci solárních panelů odmítnout.

V oblasti Staré Vsi Nad Ondřejnicí Moravskoslezského kraje však nabízíme bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace solárního systému. Tato služba je nejjednodušší cestou, jak ověřit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy a rádi vám pomůžeme s jakýmikoliv otázkami týkajícími se solární energie.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Stará Ves Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji je jednou z lokací, ktěré mohou těžit z dotační podpory na solární elektrárny. Místní obyvatelé se mohou ucházet o finanční pomoc pro instalaci fotovoltaických panelů a tím přispívat k udržitelnému rozvoji své obce.

Každý, kdo má zájem o získání dotace, by měl detailně studovat podmínky pro její získání - například pro rodinné a bytové domy je důležitý dotační program Nová zelená úsporám, který se od 1.9.2024 mění.

Finanční podpora na solární elektrárny může výrazně zkrátit dobu návratnosti investice. Těsně před změnou tohoto programu bude dobré zvážit využití existujících podmínek dotační podpory na Staré Vsi Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Stará Ves Nad Ondřejnicí Moravskoslezský kraj je jedním z těch míst, kde jsou investice do fotovoltaických elektráren stále oblíbenější. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám a rostoucí podpoře pro obnovitelné zdroje energie je tato malá obec skvělým místem pro rozvoj solární energie.

Nicméně, před instalací fotovoltaické elektrárny je důležité zvážit možnosti připojení k distribuční síti. Bez tohoto připojení by vaše elektrárna mohla být omezená na takzvaný ostrovní režim, což by znemožnilo prodej přebytečné energie zpět do sítě.

Pro posouzení kapacity distribuční sítě v Staré Vsi Nad Ondřejnicí Moravskoslezském kraji můžete využít nástroj Mapa připojitelnosti od EGD. Tento nástroj vám poskytne odhad možností připojení v dané oblasti a pomůže vám se rozhodnout o potenciálních výhodách a omezeních vaší investice do fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Stará Ves Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji je ideálním místem pro investice do solárních elektráren. Zdejší podmínky jsou pro provoz fotovoltaických panelů více než příznivé. S ohledem na geografickou polohu dostává Stará Ves Nad Ondřejnicí více slunečního svitu než většina ostatních lokalit v Moravskoslezském kraji.

Rovněž je třeba brát v potaz výhody dotačního programu Nová zelená úsporám, který je pro majitele nemovitostí v obci Stará Ves Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji dostupný. Tento program částečně pokrývá počáteční náklady na instalaci solárních panelů a může podstatně přispět k zkrácení doby návratnosti investice.

Ve výsledku je investice do solární elektrárny v Stará Ves Nad Ondřejnicí potenciálně velmi výhodná. Pokud provádíte pečlivou a důkladnou analýzu nákladů a výnosů, můžete očekávat, že se Vám investice do solární elektrárny v této lokalitě rychle vrátí. Pokud navíc využijete i možností dotační podpory, může se Vaše investice vyplatit ještě rychleji.

Závěr

Stará Ves Nad Ondřejnicí v Moravskoslezském kraji je jedním z mnoha míst v České republice, kde můžete uvažovat o instalaci fotovoltaické elektrárny. Přitom zásadním faktorem při rozhodování je dostupnost slunečního svitu, odklon a orientace střechy a také konkrétní podmínky pro připojení k elektřinové síti.

Při plánování vaší investice do solárního systému v Staré Vsi Nad Ondřejnicí je rovněž klíčové vyhodnotit předpokládanou návratnost. To zahrnuje počáteční investiční náklady, provozní náklady a také možnost využití dotací, které mohou významně ovlivnit celkovou ekonomiku projektu.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny v Moravskoslezském kraji je legislativa. Různé oblasti České republiky se mohou řídit odlišnými pravidly, a to i v rámci jednotlivých obcí a měst, včetně Staré Vsi Nad Ondřejnicí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je situace ohledně instalace fotovoltaických systémů v obci Stará Ves Nad Ondřejnicí?

  V obci Stará Ves Nad Ondřejnicí je rostoucí zájem o instalaci fotovoltaických systémů. Naše společnost MOBIS provádí komplexní analýzu místa, aby ověřila technickou realizovatelnost projektu. Díky našim letitým zkušenostem umíme efektivně reagovat na specifika místních podmínek, včetně připojení k distribuční síti.

 • Jakou roli hrají dotační programy při investování do fotovoltaiky v obci Stará Ves Nad Ondřejnicí?

  Dotace mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaických systémů. MOBIS těmto procesům rozumí a pomáhá zákazníkům v Stará Ves Nad Ondřejnicí s jejich efektivním využitím.

 • Proč by obyvatelé obce Stará Ves Nad Ondřejnicí měli zvážit investici do fotovoltaických systémů od firmy MOBIS?

  Firma MOBIS má dlouholetou praxi a nabízí komplexní služby spojené s fotovoltaikou od projektu až po instalaci. Nabízíme optimalizované řešení pro každého zákazníka v obci Stará Ves Nad Ondřejnicí. Naše služby nekončí jen instalací, ale pokračujeme i v servisní podpoře, která je klíčová pro dlouhodobou efektivitu systému.

Další lokality: