Fotovoltaika Rýmařov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Rýmařov

Rýmařov se stává lídrem v oblasti fotovoltaiky, díky rodinné firmě MOBIS, jež prokazuje svoji odbornost již třicet let. Tato firma je známá svým vlastním realizačním týmem, který zahrnuje špičkové projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

Společnost MOBIS představuje unikátní nabídku na trhu: zákazníci nejsou požádáni o žádné zálohy na solární elektrárny a instalace se provádí během pouhých 60 dnů. To značí výjimečný přístup ke klientům a rychlé řešení jejich požadavků.

V Rýmařově se tedy setkáváte s týmem, který prioritizuje vaši cestu k fotovoltaice. Prosím, zanechte nám vaše telefonní číslo, abychom vám mohli co nejdříve nabídnout bezplatnou konzultaci a společně vytvořit světlošetřnější budoucnost.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?Prvním a základním bodem je umístění a orientace fotovoltaických panelů. Optimální je orientace na jih, úhel sklonu cca 30-35 stupňů a nejlépe bez stínu. Takové umístění zajistí nejvyšší využití sluneční energie.

Dalším faktorem, na který je třeba přihlédnout, je celková plocha solárních panelů. Výhodou obce Rýmařov (ale i všech ostatních obcí a měst) je, že do 100 m2 plochy fotovoltaických panelů nepotřebujete stavební povolení. To značně zjednodušuje celý proces instalace fotovoltaických panelů.

Posledním bodem, který stojí za zmínku, je též způsob financování. Rýmařov poskytuje možnost dotací na obnovitelné zdroje energie, včetně fotovoltaických panelů. Také lze využít bankovních úvěrů s nízkým úrokem určených právě na investice do obnovitelných zdrojů energie. Vždy ale doporučujeme uvážit, zda se investice do solárních panelů v Rýmařov vyplatí v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rozhodnutí o instalaci solárních panelů na střechu vašeho domu nemusí být tak jednoduché, jak se zdá na první pohled. Důležitý je především rozloha střechy a její orientace. Menší střechy nemusí umožnit nainstalování dostatečného množství solárních panelů, což má vliv na efektivitu výroby energie.

Dalším důležitým faktorem při rozhodování o instalaci solárního systému je typ materiálu, ze kterého je střecha vyrobena. Povrchy z eternitu často představují problém, jelikož mohou po instalaci solárních panelů začít zatékat. Dokonce i statika střechy je klíčovým faktorem - extra zatížení z panelů a konstrukcí by mohlo střechu deformovat.

Jednoduchým a bezplatným řešením jak prověřit vaši střechu na vhodnost pro instalaci fotovoltaiky je využití naší technické inspekce provedené zkušeným technikem. Nemusíte se obávat jakýchkoliv nákladů či závazků, jde nám především o to, abyste byli schopni udělat informované rozhodnutí o solárních panelech na vaší střeše.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Rýmařov je jedním z mnoha měst, kde je možné tyto dotační podpory využít. Je důležité zmínit, že v rámci programu Nová zelená úsporám je podpora směřovaná na nákup a instalaci nových technologií pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, včetně solárních elektráren. S ohledem na stále rostoucí zájem o instalaci solárních panelů v Rýmařově, je nyní klíčová doba pro získání této podpory.

Je také potřeba vyjasnit, že dotační podpora je poskytnuta formou náhrady části investice, nikoliv jako úplný dar. Ve městě Rýmařov je návratnost investice do solární elektrárny předpokládaná na zhruba 10 let, což závisí na konkrétních podmínkách instalace a dostupné dotaci.

Celkově vzato, získání dotační podpory na solární elektrárnu v Rýmařově může být velkou finanční výhodou. Je však důležité mít na paměti, že proces získání dotací může být složitý a vyžaduje důkladnou přípravu a plánování. Být informovaný a připravený může být rozhodujícím faktorem pro získání těchto finančních podpor.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Rozvíjíte svůj projekt fotovoltaické elektrárny a ptáte se, zda vás distributor připojí do sítě? To je klíčová otázka pro všechny majitele budoucích solárních elektráren na území Rýmařova. Distributor má toto právo a je důležité, aby bylo připojení do distribuční sítě zajištěno a připraveno předem, než začne provoz vaší fotovoltaické elektrárny. Tato kapacita se ovšem ve městě Rýmařov může lišit.

V Rýmařově a jeho okolí by bylo možné spustit fotovoltaickou elektrárnu pouze na tzv. ostrovní režim, pokud by nebyla připojena do sítě. V tom případě by však nebylo možné prodávat energii zpět do sítě a elektrárna by zůstala jakoby „odříznutá“ od zbytku sítě. To nám poskytuje také EGD, nazývaný mapa připojitelnosti, který dává představu o dostupné kapacitě v konkrétních oblastech Rýmařova.

Na místa v Rýmařově označená modře v mapě připojitelnosti je již kapacita vyčerpaná. Vaši žádost o připojení lze ovšem s 100% přesností ověřit až po podání. Tuto službu pro naše zákazníky v oblasti Rýmařova nabízíme my. Stojíme připraveni vám pomoci s prověřením možnosti připojení a dalšími souvisejícími otázkami.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V malebném Rýmařově se stále častěji objevují solární panely na střechách domů a firem. Rostoucí význam obnovitelné energie a snižování nákladů na technologie vedou mnoho lidí k zamyšlení, zda se investice do solární elektrárny ekonomicky vyplatí.

Úspěšnost investice závisí na několika faktorech, včetně celkové spotřeby elektrické energie, aktuální ceny elektřiny, dostupné dotační podpory a samozřejmě také velikosti a typu navrženého systému. Ačkoli instalatérské firmy mohou tvrdit, že vrácení investice je rychlé, je důležité si uvědomit, že veškeré takové předpovědi jsou čistě orientační a představují pouze odhad.

Pro přesnou ekonomickou analýzu výhodnosti investice do solární elektrárny v Rýmařově doporučujeme včasné konzultace s odborníky, kteří Vám mohou informace a předpovědi přizpůsobit na míru. I když se jedná také jen o odhad, může být toto hodnocení cenným průvodcem při rozhodování o vhodnosti takové investice.

Závěr

Investice do fotovoltaických elektráren se stávají stále populárnějšími, ale rozhodování o této investici vyžaduje důkladnou přípravu a znalost několika klíčových aspektů. Prvně, je důležité získat přesné informace o energetické spotřebě dané nemovitosti a zvážit, zda je možné instalovat fotovoltaickou elektrárnu na střechu daného objektu.

Dále by měl budoucí vlastník posoudit ekonomickou návratnost investice do fotovoltaiky. To zahrnuje nejen počáteční investiční náklady, ale také údržbu a životnost systému. V této souvislosti je nezbytné také zvážit možnost získání státních dotací či využití jiných finančních podpůrných programů.

V neposlední řadě je důležité vzít v potaz i lokální klimatické podmínky. Fotovoltaické elektrárny jsou efektivní především v oblastech s vysokým počtem slunečných hodin. Pro město Rýmařov a jeho okolí, kde je klima mírnější, je důležité provést důkladnou analýzu před instalací takového systému.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaických systémů v Rýmařově?

  Investování do fotovoltaiky přináší mnoho výhod. Kromě snižování své energetické závislosti díky vlastní výrobě elektrické energie, můžete také výrazně snížit svůj ekologický otisk. Díky firmě MOBIS, která má letitou zkušenost s instalací fotovoltaických systémů v Rýmařově a okolí, se můžete spolehnout na profesionální přístup od fáze plánování až po samotnou instalaci.

 • Jaké dotace na fotovoltaiku jsou dostupné v Rýmařově?

  Státní podpora v oblasti fotovoltaiky je velmi atraktivní. Můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických systémů až do výše 55% z celkových nákladů. Navíc jsou k dispozici i další formy podpory, jako jsou úvěry s nízkými úroky nebo daňové úlevy. Firma MOBIS ráda pomůže se všemi potřebnými kroky pro získání těchto dotací.

 • Jaká je situace s připojením k distribuční síti v Rýmařově?

  Firma MOBIS pracuje s lokálním distributorem elektrické energie a má bohaté zkušenosti s připojováním fotovoltaických systémů do sítě. Síť v Rýmařově je dostatečně kapacitní pro připojení dalších fotovoltaických systémů. MOBIS se rovněž stará o veškerou administrativu spojenou s připojením k distribuční síti.

Další lokality: