Fotovoltaika Petřvald: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Petřvald

Petřvald se stává centrem pro rozvoj fotovoltaiky díky rodinné firmě MOBIS. Tato firma, s více než 30 lety zkušeností v oboru, nabízí kvalitní a spolehlivé služby v oblasti fotovoltaických systémů.

Jejich tým tvoří odborníci z různých oborů - od projektantů po elektrikáře a servisní techniky. Důležité je, že firma MOBIS nevyžaduje od zákazníků žádné zálohy na solární elektrárnu a zároveň zajišťuje instalaci do 60 dnů.

Potenciální zákazníci z Petřvaldu a okolí mají navíc možnost využít bezplatné konzultace. Stačí, když na webu firmy zanechají své telefonní číslo a zástupci firmy se jim ozvou co nejdříve. Tím získají všechny potřebné informace o možnostech realizace fotovoltaických projektů.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Petřvald, jakožto moderní a rychle se rozvíjející město, se stává ideálním místem pro investice do fotovoltaických elektráren. Místní podmínky nabízí ideální podmínky pro sluneční panely, včetně dostatečného množství slunečního svitu a moderní infrastruktury schopné elektrickou energii efektivně distribuovat.

Před investicí je ale důležité zvážit například dostupnost potřebných pozemků, které v Petřvaldu nemusí být vždy k dispozici. Současně je také důležité přihlédnout k zákonným regulacím a možná tedy bude potřeba získat patřičná povolení pro instalaci fotovoltaických panelů nebo prověřit stávající smlouvy a ujednání.

Dalším důležitým faktorem je ocenění investice. Petřvald nabízí mnoho možností, jak se tato investice může vrátit, ať už prostřednictvím státních grantů nebo přes ušetřenou cenu za spotřebovanou elektřinu. Proto je důležité se důkladně informovat o všech možnostech a zvolit ten nejvhodnější způsob financování vaší fotovoltaické elektrárny v Petřvalde.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Jestliže váš domov nachází v městě Petřvald, je možné provést předběžné zhodnocení toho, zda střecha vašeho domu je vhodná pro instalaci solárních panelů na dálku. To zajišťuje špičkový tým našich odborníků, kteří využívají nejnovější technologií, jako jsou satelitní pohledy a geografické informace k určení orientace střechy, jejího sklonu a dostupné stáří.

Dalším důležitým kritériem je velikost střechy. Střecha by měla být dostatečně velká, aby mohla hostit přiměřené množství solárních panelů. A konečně, také se zohledňuje materiál střechy a její zatížení. Eternitové střechy například mohou být problematické, a zároveň je nutné zkontrolovat, zda konstrukce střechy vydrží dodatečné zatížení z instalace.

Po těchto vstupních analýzách se provede na místě detailní technické zhodnocení domu a střechy. Tímto způsobem zvolíme ideální řešení pro instalaci solárních panelů na vašem domě v Petřvaldě, které bude ideálně vyhovovat vašim potřebám a očekáváním.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Petřvald je jedním z měst, kde je možné využít tyto důležité programy na podporu obnovitelných zdrojů. Avšak, vězte, že podmínky pro získání dotací se mohou měnit, a to nejen v rámci jednotlivých programů, ale i v různých obcích a městech, jako je Petřvald.

Je důležité, aby občané Petřvaldu upřednostnili regionální dotace. Tyto dotace jsou specifické pro daný region a město, jako je Petřvald, a často přináší výhody navíc oproti státním a celostátním programům.

Celkově lze shrnout, že ze všech dostupných dotačních programů je Nová zelená úsporám nejvýhodnějším programem pro rodinné a bytové domy v Petřvaldu. Od 1.9.2024 však dochází k jeho změně, což je důležité zohlednit při plánování vaší investice do solární elektrárny. Bez ohledu na tuto změnu je Petřvald stále vhodným místem pro instalaci solárních panelů díky své geografické poloze a podpoře obnovitelných zdrojů městem.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Petřvald je město, které si velmi cení využití obnovitelných zdrojů energie a podporuje místní obyvatele v instalaci fotovoltaických elektráren. S růstem počtu těchto elektráren je však také rostoucí potřeba připojení k městskému distribučnímu systému.

V případě, že plánujete instalovat fotovoltaickou elektrárnu v Petřvaldu, jste povinni podat žádost o připojení k distribuční síti města. Tento proces zahrnuje posouzení kapacity sítě v Petřvaldua je důležitý pro zajištění efektivní a bezpečné distribuce energie.

Kapacita distribuční sítě v Petřvaldu se v průběhu let vyvíjí, a proto je nezbytné vést pravidelný dialog s místními orgány. Tímto způsobem mohou majitelé fotovoltaických elektráren získat důležité informace o možnostech připojení a optimalizovat tak využití jejich zařízení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Petřvald je město, které se nachází v okrese Karviná, v Moravskoslezském kraji. Tato oblast je jedním z míst, kde je možné realizovat návratnou investici do solární elektrárny.

Nicméně, návratnost a výhodnost takové investice ve městě Petřvald závisí na celkové spotřebě elektrické energie, ceně elektřiny, dotační podpoře spolu s velikostí a typem navrženého systému. Přestože instalační firmy často slibují krátkou návratnost, je třeba mít na paměti, že výstupy z analýz jsou často silně orientační.

Rozhodujícím krokem při posuzování invesice do solární elektrárny v Petřvaldu je podrobná ekonomická analýza vyhotovená pomocí nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Ačkoli se jedná pouze o odhad, je takový odhad důležitý při zhodnocení výhodnosti investice do solární elektrárny v Petřvaldu.

Závěr

Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny musíte zvážit několik klíčových faktorů. Zaprvé, je důležité změřit dostatečnou sluneční expozici vaší nemovitosti - nemovitosti v oblastech s vyššími hodnotami slunečního záření, jako je Petřvald, se obvykle hodí nejlépe.

Zadruhé, musíte zvážit efektivitu a cenovou dostupnost fotovoltaických panelů. Petřvald je obzvláště přátelský k solární energii, proto může být pro investory atraktivní.

Zatřetí, musíte zohlednit stávající regulační prostředí a možnost prodeje přebytku energie zpět do sítě. Navštivte náš web pro více informací a bezplatnou konzultaci o fotovoltaických instalacích v Petřvald.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému v Petřvald od firmy MOBIS?

  Město Petřvald, které je obklopené přírodou a nabízí mnoho slunečných dní v roce, je ideálním místem pro instalaci fotovoltaických systémů. S naší rodinnou firmou MOBIS získáte kompletní služby, od plánování až po instalaci, vše na klíč. Díky naší dlouhodobé zkušenosti garantujeme maximální efektivitu a vysoce kvalitní materiály. Hospodaření s energií se stane jednodušším a cenově dostupnějším.

 • Jak firma MOBIS zajišťuje připojení fotovoltaických systémů do distribuční sítě v Petřvald?

  Díky naší rozsáhlé spolupráci s distribučními společnostmi jsme schopni zajišťovat hladké a efektivní připojení fotovoltaických systémů do sítě. Firma MOBIS v Petřvald dokáže efektivně komunikovat se všemi relevantními stranami, aby zajistila, že váš solární systém bude co nejdříve funkční a schopný produkovat čistou energii.

 • Jaké jsou možnosti dotační podpory pro instalaci fotovoltaických systémů v Petřvald od firmy MOBIS?

  Firma MOBIS je nejenom odborníkem na instalaci fotovoltaických systémů, ale také Vám může pomoci se zajištěním potřebné dotační podpory. Jsme dobře informováni o veškerých dotačních programech, které jsou dostupné v Petřvald a vyhledáme pro Vás tu nejlepší možnost. Naše zkušenosti a znalost trhu nám umožňují zkrátit dobu návratnosti Vaší investice do fotovoltaiky.

Další lokality: