Fotovoltaika Palkovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Palkovice

V roce 2024, obec Palkovice se otevřela nové éře energie s využitím fotovoltaiky. Přední hráč v tomto sektoru je rodinná firma MOBIS. Už 30 let je MOBIS považována za spolehlivého dodavatele a instalátora fotovoltaických systémů.

Díky svému vlastnímu realizačnímu týmu - který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní techniky a servis - MOBIS dokáže instalovat solární elektrárny do 60 dnů. Nevyžadují žádnou zálohu před začátkem instalace, což je velmi atraktivní a pružná služba pro obyvatele Palkovice a okolí.

Pokud má návštěvník webových stránek firmy MOBIS zájem o fotovoltaiku, je výzváno, aby zanechali své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Neztrácejte čas a objevte výhody fotovoltaiky v Palkovicích s firmou MOBIS dnes!

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují efektivitu fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely vyžadují dostatečný prostor, přímou sluneční světlost a optimální orientaci k jihu. Před instalací solárních panelů v lokalitě jako je Palkovice je tedy důležité zkontrolovat dostupnost těchto podmínek.

Dalším faktorem je finanční stránka investice. Návratnost investice do fotovoltaiky ve Palkovice ovlivňuje řada faktorů jako počáteční náklady na instalaci, úroveň prodejní ceny elektrické energie, výše státní podpory, úrokové sazby a inflace. Je tedy důležité provést pečlivý finanční výpočet před realizací investice.

Posledním, ale neméně důležitým bodem je legislativní rámec. Před instalací fotovoltaické elektrárny ve Palkovice je nezbytné porozumět aktuálním zákonům a regulacím týkajících se solárních panelů a systémů v České republice. Dále je potřeba získat všechny potřebné povolení a dodržet veškeré normy a požadavky pro bezpečnou instalaci a provoz fotovoltaické elektrárny.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Rozhodování o instalaci solárních panelů na střeše vašeho domu v Palkovice zahrnuje řadu technických aspektů, které je potřeba zvážit. Střecha musí být dostatečně velká pro umístění požadovaného množství panelů. Dále je důležitá její orientace, která může výrazně ovlivnit efektivitu fotovoltaických panelů.

Jestliže je střecha vyrobena z nevýhodného materiálu, jako je eternit, většina instalatérů z Palkovice bude preferovat jinou lokalitu, kvůli riziku prosaku vody po instalaci. Je také důležité zohlednit statickou odolnost střechy, protože solární panely a jejich konstrukce mohou představovat významnou zátěž.

Nejjednodušší způsobem, jak zjistit, zda je střecha v Palkovice vhodná pro instalaci solárních panelů, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu. Tento servis zajišťuje náš technik, který provede detailní posouzení střechy podle všech potřebných kritérií.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám, který je určen pro rodinné a bytové domy, můžete získat dotaci až do výše 200 tisíc korun na jednu fotovoltaickou elektrárnu. Důležité je, že pro získání dotace musí být solární elektrárna provozuschopná nejpozději do 18 měsíců od data přijetí žádosti.

Pro občany z Palkovic je dobrou zprávou, že podmínky pro získání dotací jsou stejné pro cely Českou republiku, takže ani obyvatelé Palkovic nejsou oproti ostatním v nevýhodě. Jejich šance na získání dotace je stejně vysoká jako u jiných míst v republice.

Speciálně pro Palkovic, připravila státní energetická agentura návody a příručky k získání dotace,, které pomůžou zájemcům z Palkovic při přípravě žádosti o dotaci. Pro více informací a podrobnosti o předkládání žádosti se obraťte na příslušné orgány v Palkovic.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Ve vasem městě Palkovice je možnost připojit vaši fotovoltaickou elektrárnu k distribuční síti. Podle mapy připojitelnosti od EGD je kapacita síti v Palkovicích dostatečná pro připojení dalších solárních panelů.

Je důležité poznamenat, že bez připojení k distribuční síti by elektrárna fungovala pouze v tzv. ostrovním režimu, který znamená, že není možné prodávat přebytky zpět do sítě a elektrárna by byla „odříznuta“ od sítě. Dostatečnou kapacitu v Palkovicích potvrzuje mapa připojitelnosti. Pro ověření možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny k distribuční síti v obci Palkovice s 100 % přesností doporučujeme požádat o připojení, tuto žádost vám přitom rádi vyřídíme my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investovat do solární elektrárny v Palkovicích z ekonomického hlediska může být výhodné, ale je důležité zohlednit mnoho faktorů. Náklady na instalaci, údržbu, efektivitu systému a finanční podporu jsou klíčové proměnné, které ovlivňují konečný výsledek.

Při plánování investice do fotovoltaických panelů v Palkovicích musíte vzít v úvahu váš energetický profil. Celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a potřeba skladování energie jsou důležité faktory, které by měly být při plánování zohledněny.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že výstupy z ekonomických analýz, které některé instalatérské firmy nabízejí, jsou často jen přibližné. I přes toto omezení, předběžná ekonomická analýza pomůže zjistit, zda se vám investice do solární elektrárny v Palkovicích vyplatí.

Závěr

Před investicí do fotovoltaické elektrárny je nezbytné zvážit některé faktory. Jeden z nejdůležitějších je poloha nemovitosti - ideální je jižní orientace a minimální stínění. Také je potřeba zohlednit typ budovy a její strukturu, jelikož to může ovlivnit umístění a instalaci panelů.

Ve Palkovicích je možnost poptávky po fotovoltaických elektrárnách vysoká, díky optimálnímu množství slunečních dní v roce. Palkovice navíc nabízí příznivé podmínky pro instalaci a provoz takových zařízení, včetně přístupu k sítím a odběratelům energie.

Využití fotovoltaické elektrárny v Palkovicích může přinést nejen ekonomické výhody, jako je úspora na nákladech za energie, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. Je to krok k udržitelnému způsobu života a snižení uhlíkové stopy.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaického systému v Palkovicích?

  Firma MOBIS je leaderem na trhu se solární energií, se silnou přítomností v obci Palkovice. Jako rodinná firma jsme se těšíme důvěře místních zákazníků. Pracujeme na klíč, což znamená, že zajišťujeme vše od návrhu po instalaci, a dokonce i údržbu systému. Pro nás je nejdůležitější vaše spokojenost a pozitivní dopad na životní prostředí.

 • Jaké jsou výhody investice do fotovoltaického systému v Palkovicích v roce 2024?

  Rostoucí ceny elektrické energie a nestabilita dodávek jsou obecnými výzvami, kterým mohou čelit všichni spotřebitelé energie v Palkovicích. Fotovoltaický systém představuje dlouhodobé řešení těchto problémů. Navíc vládní iniciativy a dotační programy činí rok 2024 skvělým časem pro investici do tohoto druhu obnovitelné energie. Ať už jste domácnost nebo podnikatel, fotovoltaický systém vám může poskytnout významné úspory.

 • Jak může MOBIS pomoci s dotacemi a vhodností pro instalaci fotovoltaického systému v Palkovicích?

  MOBIS je odborník na solární energii a má bohaté zkušenosti s navigací v dotacích a technické vhodnosti pro instalaci fotovoltaických systémů. Pomůžeme Vám se všemi aspekty procesu, od zhodnocení vhodnosti vašeho domu či podniku až po přihlášení a získání dostupných dotací. Chápeme, že investice do fotovoltaiky je důležitou rozhodnutím, a právě proto je naše služba postavena na znalostech, transparentnosti a zákaznické péči.

Další lokality: