Fotovoltaika Ostrava: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Ostrava

Fotovoltaika Ostrava v roce 2024 představuje velký přínos v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zájem o solární panely v Ostravě a okolí roste a naše rodinná firma MOBIS se na tomto rostoucím trhu neustále rozvíjí.

Díky 30letým zkušenostem v oboru fotovoltaiky máme vlastní realizační tým v Ostravě, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky. Pro zákazníky v Ostravě nevybíráme žádné zálohy a zajišťujeme instalaci solárních panelů do 60 dnů.

Chceme, aby návštěvník našeho webu v Ostravě byl plně informován a pokud má zájem o fotovoltaiku, je důležité, aby nám zanechal své telefonní číslo. Po obdržení telefonního čísla se mu naši odborníci ozvou a nabídnou mu bezplatnou konzultaci týkající se fotovoltaických systémů v Ostravě.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Rozhodnutí investovat do solární elektrárny nemůže být přijato bez důkladného zmapování lokality, a to zejména v případě oblastí s proměnlivou intenzitou slunečního záření. Před samotnou investicí by měla být provedena analýza, jaký dopad bude mít instalace solární elektrárny na kosmetický vzhled a hodnotu nemovitosti.

Dále je třeba zvážit finanční stránku takové investice. Ekonomickou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny ovlivňují faktory jako pořizovací a provozní náklady, cenová politika dané země, technologický vývoj a aktuální ceny energií na trhu. Při rozhodování o investici do fotovoltaiky by se měla zvážit i možnost využití dotací a grantů.

Na závěr je důležité zmínit, že před instalací solární elektrárny je třeba vyřešit i některé administrativní a legislativní záležitosti, mezi něž patří zejména závazná dokumentace a pozůstalostní práva. Je také důležité zvážit možný dopad stavby na životní prostředí a splnit všechny environmentální požadavky.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Žijete v Ostravě a přemýšlíte, jestli je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů? V tomto článku se dozvíte, jaké faktory byste měli v případě vaší střechy zvážit.

Jedním z klíčových aspektů je velikost střechy, protože pokud je příliš malá, nemůže nést dostatek solárních panelů. Dalším důležitým faktorem je orientace střechy, protože nesprávná orientace může negativně ovlivnit výrobu elektrické energie z vašich fotovoltaických panelů.

Zároveň je důležité, z jakého materiálu je vaše střecha vyrobena. Pokud je například z eternitu, většina instalačních firem to může komplikovat, protože ve většině případů se stává, že takové střechy jsou náchylné k protržení. Dále byste měli zohlednit i statickou zátěž vaší střechy, aby instalace solárních panelů nezpůsobila deformaci. Pokud jste z Ostravy, nejjednodušší možností jak technicky prověřit vaši střechu je obrátit se na naše odborné techniky, kteří provedou bezplatné technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ostrava jako prostředník se snaží svým obyvatelům zprostředkovat nejlepší informace o dotačních programech a radí jak na to. Svými konzultačními centry, poradnami a samotným zpětným provázáním s informačním centrem Nové zelené úsporám ve městě Ostrava každoročně uspěje pomoct tisícům domácností s přípravou žádosti.

Dotační programy jsou v městě Ostrava velmi populární, a to především díky vysoké efektivnosti solárních panelů v oblasti energetické nezávislosti a udržitelnosti. Zájemcům o solární elektrárny jsou v Ostravě k dispozici konzultace, kde se dozví vše potřebné k získání dotací a jak efektivně využít solární energii.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud se nacházíte v Ostravě a máte zájem o instalaci fovoltaické elektrárny, je velmi důležité zjistit, zda vás místní provozovatel distribuční soustavy připojí do své sítě. Bez tohoto připojení by byla možnost provozování elektrárny výrazně omezená, neboť by bylo možné elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že veškerý vyrobený přebytek by byl pro vás neprodejný a vaše elektrárna by vůči zbytku sítě hrála roli izolovaného ostrova.

Kapacita distribuční sítě není konstantní a může se lišit v závislosti na konkrétní lokalitě. Tento údaj lze v relativně přesné podobě zjistit z nástroje, který poskytuje EGD, a to z tzv. mapy připojitelnosti. Z ní můžete učinit předběžný závěr, zda je v místě, kde se nacházíte (např. v Ostravě), ještě volná kapacita sítě.

Se stoprocentní přesností je možné zjistit dostupnost připojení až na základě podání žádosti o připojení. Pro naše zákazníky z Ostravy a okolí jsme připraveni tuto žádost vyřídit a poskytnout jim tak nejlepší možnou péči při návrhu a realizaci jejich projektu na výstavbu fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solárních elektráren může být ekonomicky velice výhodné, avšak existují některé faktory, které je nutné pečlivě zvážit. Ostrava je jedním z měst, kterého se tato problematika taktéž týká.

Prvním krokem je zjistit celkovou roční spotřebu elektrické energie a poznat cenu elektřiny v Ostravě. Poté je třeba porovnat tyto informace s možnou výkonností a velikostí navrhovaného solárního systému, stejně jako brát v úvahu možnou dotační podporu od vlády.

Nicméně, je důležité mít na paměti, že i když některé instalační firmy mohou slibovat krátkou dobu návratnosti investice, většina výstupů z těchto analýz je pouze orientační. Dokonce i komplexní ekonomické analýzy, které poskytuje naše poradenská firma , jsou založeny na nejpřesnějších datech a předpovědích cen dostupných v daný čas, a tak vždy představují pouze odhad. Nicméně, takový odhad může poskytnout důležitý vhled do potenciální výhodnosti investice do solární elektrárny v Ostravě.

Závěr

Přemýšlíte o využití slunce pro výrobu čisté energie ve Ostravě? Toto rozhodnutí přináší řadu předem stanovených faktorů, které je důležité zvážit.

Fotovoltaická elektrárna vyžaduje dostatečný prostor, optimální orientaci a sklon střechy, adekvátní množství slunečního záření, a také finanční investici. Ostrava se nachází v oblasti s dobřou sluneční expozicí, což je klíčové pro efektivnost solárního systému.

O nabídkách na různé typy solárních panelů, invertorů a montážních systémů se dozvíte více během naší bezplatné konzultace. Zavolejte nám a zvažte, zda je investice do fotovoltaické elektrárny v Ostravě tou správnou cestou pro vás!

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je instalace fotovoltaického systému v Ostravě výhodná?

  Ostrava je pro instalaci solárních panelů zejména výhodná kvůli počtu slunečných hodin v roce, které překračují průměr pro celou Českou Republiku. To znamená, že váš systém bude produkovat velké množství energie, což zpětně ovlivní rychlost návratnosti investice. Díky dlouholetým zkušenostem firmy MOBIS v oblasti fotovoltaiky bude instalace systému probíhat rychle a efektivně.

 • Jak mohu zjistit, zda je moje střecha vhodná pro instalaci solárních panelů?

  Firma MOBIS nabízí bezplatnou analýzu vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů. Při této analýze se zohledňují různé faktory, jako je orientace střechy, její sklon a stínění. V případě, že by střecha nebyla vhodná, existují i alternativní možnosti, které jsou v Ostravě dostupné.

 • Jaké dotace na fotovoltaiku jsou k dispozici v Ostravě a jak mi v tom může pomoci Mobis?

  V rámci různých programů podpory obnovitelných zdrojů jsou k dispozici dotace na instalaci fotovoltaických systémů. Podmínky pro získání těchto dotací se ale mohou lišit. Firma MOBIS má dlouholeté zkušenosti s asistencí v procesu žádání o dotační podporu a je tak schopna vám poskytnout komplexní poradenství a pomoc při vyřizování potřebné dokumentace.

Další lokality: