Fotovoltaika Návsí: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Návsí

Fotovoltaická technologie se rychle rozvíjí a její využití je stále populárnější, což je vidět i v malém městě jako je Návsí. MOBIS, rodinná firma působící v oboru fotovoltaiky již 30 let, je v Návsí předním poskytovatelem těchto služeb s vlastním profesionálním realizačním týmem.

Firma nevyžaduje předem žádné zálohy a slibuje instalaci solárních panelů do 60 dnů. Důraz je kladen na kvalitu a rychlost služby, ale také na bezproblémovou komunikaci se zákazníky.

Pro zájemce o fotovoltaickou technologii v Návsí je důležitý kontaktní detail. Pokud se jakýkoli návštěvník webových stránek MOBIS rozhodne pro služby v oblasti fotovoltaiky, stačí pokud nám zanechá své telefonní číslo a my se mu co nejdříve ozveme za účelem poskytnutí bezplatné konzultace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Pozemek a jeho orientace: Před instalací fotovoltaického systému v Návsí je třeba vzít v potaz umístění pozemku a jeho orientaci. Předpokládaný výkon vámi zvolené solární elektrárny je závislý od mnoha faktorů, ale to nejpodstatnější je jistě orientace solárních panelů vůči Slunci.

Místní podmínky a legislativa v Návsí: Dále je nutné se také zamyslet nad místními podmínkami a legislativou v oblasti Návsí. Existují určitá omezení na umístění solárních panelů? Jaké jsou požadavky na bezpečnost a stavební povolení pro instalaci solárních panelů na střechách v Návsí?

Financování a návratnost investice: Financování a návratnost investice je třetí zásadní aspekt, který je nutné zvážit. Kvalitní solární panel, instalace a údržba mohou být finančně náročné. Je tedy důležité zvážit, jak dlouho bude trvat, než se vaše investice do fotovoltaické elektrárny v Návsí vrátí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Návsí se stává moderním světovým lídrem ve využití solární energie, ale je důležité vzít v úvahu, že ne každá střecha je vhodná pro instalaci solárních panelů. Malá nebo špatně orientovaná střecha může značně omezit efektivitu fotovoltaického systému.

Materiál střechy, jako je eternit, může prezentovat problémy při instalaci, mnoho firem raději odmítá pracovat na takových typech střechy. Kromě toho, je nezbytné vzít v úvahu také statiku střechy, aby bylo zajištěno, že nadměrné zatížení panelů a konstrukcí střechy nebude způsobovat deformace.

Jako obyvatelé Návsí máte možnost využít našich bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu, abyste zjistili, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Tato služba je prováděna naším technikem a je prvním krokem k udržitelnějšímu a energeticky efektivnějšímu domovu. Využijte tuto možnost a připojte se k rychle rostoucí komunitě solární energie v Návsí.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Návsí má velký potenciál pro solární energii a obyvatelé města se mohou ucházet o dotační podporu na instalaci solárních elektráren. Jde o výhodnou investici, která může přinést významné úspory na energiích.

Dotace jsou poskytovány z různých zdrojů, mezi něž patří například programy RES+, OP TAK a Nová zelená úsporám. Podpůrné prostředky z těchto programů mohou významně snížit počáteční investice do instalace solárních panelů.

Je důležité zmínit, že od 1.9.2024 se podmínky pro získání dotace v rámci programu Nová zelená úsporám mění. Proto se doporučuje občanům Návsí i ostatním zájemcům o solární energii, aby sledovali pravidelně aktualizace a informace o těchto změnách.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Představa o vlastní fotovoltaické elektrárně je pro mnohé lákavá, ale předpokládá klíčový krok - připojení k distribuční síti. To je esenciální, protože bez připojení by bylo možné elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim, kdy není možné prodávat přebytky energie zpět do sítě a elektrárna je tak v podstatě ,,odříznutá'' od vnějšího světa.

Nicméně kapacita distribuční sítě se liší od místa k místa. Jistotu vám pak poskytne mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která ukazuje, zda je kapacita sítě ve vašem místě ještě dostupná. Tento nástroj však sice poskytuje relativně přesný odhad, ale 100 % jistotu získáte až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

V Návsí přitahuje stále více lidí možnost investování do solární elektrárny. Výhody solární energie se stávají stále zřejmější, ale mnozí se stále ptají: vyplatí se to ekonomicky?

Otázka "Vyplatí se investice do solární elektrárny v Návsí?" může být komplexní. Je třeba zvážit řadu faktorů, včetně celkové spotřeby elektrické energie, aktuální ceny elektřiny a dostupnosti státních či soukromých dotací. Zároveň je nutné zohlednit velikost a typ navrhovaného systému.

Je důležité si uvědomit, že přestože některé instalatérské firmy mohou nabízet velmi optimistické odhady návratnosti, všechny takové odhady jsou jen orientační. Nejlepším řešením je nechat si zpracovat detailní ekonomickou analýzu na základě nejpřesnějších dostupných dat a předpovědí cen. Ať už je výsledek jakýkoli, takový odhad je klíčový pro zhodnocení celkové výhodnosti investice do solární elektrárny v Návsí.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny může být přínosné; ale je potřeba zvážit několik faktorů, předtím než uděláte tu finální rozhodnutí v Návsí. Pokud je váš nemovitost situován na místě s dobrou sluneční expozicí jak je tomu v Návsí, měli byste zvazit investici do fotovoltaické elektrárny. Je také důležité se zaměřit na právní a regulační rámec regulující instalaci a provoz takových systémů v Návsí.

Rozhodnutí o instalaci fotovoltaické elektrárny by mělo zahrnovat detailní finanční analýzu, která zahrnuje jak počáteční investici, tak také budoucí údržbu a provozní náklady v Návsí. Se zavedením zelené energie můžete očekávat nižší energetické náklady a potenciálně pozitivní dopady na hodnotu vaší nemovitosti v Návsí.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaického systému v Návsí?

  Firma MOBIS je silným hráčem na trhu s fotovoltaikou se značnými zkušenostmi. Jako rodinná firma, která je dlouho přítomna na trhu, nabízíme profesionální a přizpůsobené řešení pro každou střechu v Návsí. Rádi Vám poskytneme komplexní služby, od návrhu až po dokončení instalace, včetně poradenství ohledně možných dotací a optimalizace návratnosti investice.

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických panelů v Návsí?

  Instalace fotovoltaických panelů přináší řadu výhod. Máte možnost snížit svou závislost na dodavatelích energie a stabilizovat své výdaje za elektřinu. Zároveň přispíváte k ochraně životního prostředí využíváním obnovitelné energie. Díky rostoucí popularitě fotovoltaiky a podpoře státu může být instalace solární elektrárny ekonomicky zajímavá investice. Firma MOBIS Vám navíc nabízí optimalizaci systému pro maximální využití produkované energie.

 • Jak firma MOBIS přistupuje k dotacím na solární elektrárny v Návsí?

  Firma MOBIS pečlivě sleduje veškeré dostupné dotační programy a pomáhá našim zákazníkům s jejich využitím. Usnadňujeme celý proces získání finančních prostředků, od přípravy žádosti až po kontrolu splnění podmínek. Tímto způsobem se snažíme zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaických systémů a maximalizovat jejich ekonomický přínos.

Další lokality: