Fotovoltaika Ludgeřovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Ludgeřovice

V srpnu 2024 se naše firma MOBIS rozhodla rozšířit své služby do oblasti Ludgeřovice, známé svým zapojením do udržitelné energetiky. Naše vhodně cpresentace v Ludgeřovice je důsledkem třicetiletého působení na trhu s fotovoltaikou, kde se naše rodinná firma otevřela ke komunitě s vývojem technologií pro využití solární energie.

Naše společnost MOBIS v Ludgeřovicích poskytuje služby na klíč, které zahrnují nejen instalaci solárních elektráren, ale také jejich provoz a údržbu. V Ludgeřovice nevyžadujeme žádné zálohy na solární elektrárny a zajišťujeme instalaci do 60 dnů.

Mimoto, jako jedna z nejlepších společností ve fotovoltaice v Ludgeřovicích, poskytujeme bezplatnou konzultaci pro potenciální zákazníky. Pro ty, kteří mají o naše služby v Ludgeřovicích zájem, doporučujeme nám zanechat telefonní číslo, aby nás mohli co nejdříve kontaktovat a probrat možnosti využití solární energie v Ludgeřovicích. U nás je zákazník vždy na prvním místě.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Ludgeřovice je obec ležící v okrese Opava, kde si řada domácností volí fotovoltaické panely jako alternativu k tradičním zdrojům energie. Při zvažování investice do fotovoltaiky by měli obyvatelé Ludgeřovic zvážit faktory jako jsou geografická poloha, dostupnost slunečního světla a velikost dostupné plochy pro montáž panelů.

Dalšími faktory, které by měli zákazníci v Ludgeřovicích zvážit před instalací fotovoltaických panelů, jsou ekonomické aspekty. Je nezbytné zvážit finanční návratnost investice, dostupné finanční podpory a provozní náklady.

Poslední, ale rozhodně ne nejmenší faktorem, který by měli obyvatelé Ludgeřovic zvážit, je volba dodavatele a instalatéra. Je důležité zvolit renomovanou firmu, která poskytuje kvalitní produkty a služby, má dobré reference a nabízí po prodejní služby.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Solární panely se stávají stále populárnější možnosti jak ušetřit na energii a být ekologičtější, avšak ne všechny střechy jsou pro jejich instalaci vhodné. Ideální střecha pro instalaci solárních panelů by měla být dostatečně velká, správně orientovaná a vyrobená z vhodného materiálu.

Orientace střechy je důležitý faktor pro efektivní využití solárních panelů - optimální orientace je směrem na jih, aby bylo možné co nejvíce využít slunečního světla. Dále, materiál střechy má velký vliv na možnost instalace - některé materiály, jako například eternit, mohou komplikovat instalace a způsobit namáhání střechy.

Poslední, ale neméně důležitou roli hraje, statika střechy. Střecha musí být schopna unést zatížení panelů a instalace by neměla negativně ovlivnit její strukturu. Pro bezpečnou instalaci solárních panelů doporučujeme provést technické zhodnocení Vašeho domu s naším technickým odborníkem v městě Ludgeřovice, na jehož základě budeme schopni určit, zda je Vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Ludgeřovice je významným hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde se mnoho obyvatel rozhodlo investovat do solárních panelů. Využitím dotačních programů, například Nová zelená úsporám, mohou obyvatelé Ludgeřovice čerpat finanční podporu na instalaci těchto jednotek.

Bohužel, třeba upozornit, že od 1. září 2024 se podmínky programu Nová zelená úsporám výrazně mění, což může ovlivnit schválení dotací v Ludgeřovice. Nejlepší strategií je tedy požádat o podporu co nejdříve, abyste se vyhnuli jakýmkoli možným komplikacím.

Pokud máte o tyto dotační podpory zájem, měli byste nepodceňovat důležitost pečlivého prostudování podmínek jednotlivých programů a je potřeba konzultovat vaše plány s odborníky v této oblasti. Právě oni mohou poskytnout nezbytnou podporu a poradenství při získávání těchto dotací v Ludgeřovice.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při rozhodování o postavení fotovoltaické elektrárny v obci Ludgeřovice je důležité se zaměřit na několik klíčových aspektů. Jedním z nich je otázka připojení k distribuční síti, které je nezbytné pro efektivní provoz elektrárny.

Jako obyvatel Ludgeřovice byste měl vědět, že bez připojení je možné spustit vaši elektrárnu jenom na ostrovní režim, což znamená, že není možné prodávat přebytečnou energii zpět do sítě. Tím pádem by byla elektrárna odříznutá od sítě a vy byste nevyužíval veškerý její potenciál.

Rozhodující je také kapacita distribuční sítě, která se v různých místech Ludgeřovice může lišit. Pro získání co nejvěrohodnějších informací je dobré využít nástroje jako je mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu, která ukazuje, kde je kapacita sítě ve vašem místě již vyčerpaná. Přesto je ale důležité vzít v úvahu, že jediným způsobem, jak zjistit s 100% přesností možnost připojení, je podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ludgeřovice se stávají středobodem rostoucího zájmu o instalaci solárních panelů a ekonomické uvažování nad investicí do solární elektrárny se stává velice aktuálním tématem. Zahájit takový proces je často složité, hlavně kvůli potřebě posoudit ekonomickou výhodnost takové investice.

Odhalení skutečné návratnosti a výhodnosti investice do solární elektrárny vyžaduje pečlivou analýzu mnoha proměnných, včetně celkové spotřeby elektrické energie, ceny elektřiny, dostupné dotační podpory a dalších faktorů souvisejících s navrženým solárním systémem. Některé instalační firmy v oblasti Ludgeřovice mohou slibovat atraktivně krátkou dobu návratnosti investice, ale je důležité si uvědomit, že tyto odhady jsou často spíše orientační.

I přesto je ekonomická analýza výhodnosti fodovoltaické elektrárny důležitým nástrojem pro rozhodování o investicích do solárních systémů v Ludgeřovice. Přestože jsou výsledky těchto analýz pouze odhady, poskytují potenciálním investorům cenný pohled na ekonomický potenciál svého plánovaného solárního projektu.

Závěr

Investice do fotovoltaické elektrárny na území Ludgeřovic se mohou jevit jako ideální možnost, jak zvyšovat energetickou soběstačnost a snižovat měsíční náklady na energie. Je důležité zvážit několik klíčových faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost vaší investice.

Prvním krokem je posouzení, zda je vaše nemovitost v Ludgeřovicích vhodná pro instalaci solárních panelů. To zahrnuje zhodnocení expozice slunci, úhlu a struktury střechy, stejně jako lokálních stavebních a energetických předpisů. Společnostě se specializací na fotovoltaiku je možné zpracovat detailní studii proveditelnosti.

Dále je důležité při výběru dodavatele a složení finančního plánu zohlednit předpokládanou návratnost investice. Náklady a výnosy mohou být výrazně ovlivněny místními a státními dotacemi, sazbami za elektřinu a možnostmi prodeje přebytku elektřiny do sítě. Kontaktujte nás pro více informací a podrobnější analýzu vaší situace v Ludgeřovicích.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl vybrat MOBIS pro instalaci mého fotovoltaického systému v Ludgeřovice?

  MOBIS je rodinná firma s hlubokými kořeny a zkušenostmi v oblasti fotovoltaiky. Naše služby jsou komplexní - od návrhu až po instalaci, které jsou přizpůsobené jednotlivým potřebám klientů. V Ludgeřovice jsme dobře známi a uznávaní za kvalitu našich služeb. Navíc, umíme poradit s možnými dotacemi a zajistit nejlepší návratnost vaší investice.

 • Jakou můžu mít návratnost investice do fotovoltaiky od MOBIS v Ludgeřovice?

  Návratnost investice do fotovoltaiky se liší v závislosti na řadě faktorů, včetně velikosti systému, orientace a sklonu střechy, spotřeby elektrické energie a ceny elektřiny. Naše firma MOBIS má zkušenosti s optimalizací těchto faktorů pro maximalizaci návratnosti vaší investice. V případě, že splníte kritéria pro státní dotace, může to dobu návratnosti výrazně zkrátit. Tuto možnost pro vás rádi prověříme.

 • Jaký je postup při instalaci fotovoltaiky firmou MOBIS v Ludgeřovice?

  Proces instalace fotovoltaiky firmou MOBIS v Ludgeřovice je jednoduchý a efektivní. Začínáme konzultací, aby byla tvůj systém přesně přizpůsoben tvým potřebám a možnostem. Poté navrhneme optimální řešení, pokud je to možné s ohledem na dotace. Po schválení návrhu provedeme instalaci a pomůžeme se zapojením do sítě. Kvalita našich služeb a spokojenost zákazníka je pro nás nejdůležitější.

Další lokality: