Fotovoltaika Krnov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Krnov

Fotovoltaické systémy jsou v dnešní době jednou z klíčových cest k energeticky soběstačnému životu. Firma MOBIS je dlouhodobým expertem v oboru fotovoltaiky, a to už 30 let. Naše silná stránka je skvělý realizační tým, který tvoří zkušení projektanti, elektrikáři, revizní a servisní technici.

V našem nabídkovém portfoliu vyniká zejména solární elektrárna, pro jejíž pořízení není nutné platit žádné zálohy, a navíc ji garantovaně instalujeme do 60 dnů. Tento fakt výrazně zjednodušuje proces pořízení a zkracuje dobu, než se začne vytvářet vlastní, čistá energie.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, je důležité nás co nejrychleji kontaktovat, abychom mohli nabídnout bezplatnou konzultaci a dohodnout se na dalším postupu. Pro výhodnou a efektivní komunikaci je nejlepší zanechat nám telefonní číslo, díky čemuž se můžeme rychle a flexibilně spojit. V týmu MOBIS se těším na spolupráci a věřím, že náš společný projekt přinese úspěch a spokojenost.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha je klíčovým faktorem při volbě optimálního místa pro solární elektrárnu. Město Krnov, na severovýchodě České republiky, je jednou z oblastí s vysokým potenciálem pro výrobu solární energie, díky svému klimatu a geografické poloze.

Dalším důležitým aspektem je orientace střechy a její sklon, který by měl být v ideálním případě orientován na jih a sklon by měl být v rozmezí od 30 do 45 stupňů. Pokud máte střechu se severní orientací v Krnově, měli byste zvážit investici do fotovoltaické elektrárny například na zahradě.

Zároveň je třeba zvážit ekonomickou stránku investice. Je nutné mít v úvahu provozní náklady například na údržbu fotovoltaické elektrárny. Také je cenné si ujasnit, jak dlouho bude trvat návratnost investice, která se v Krnově obvykle pohybuje v rozmezí od 8 do 12 let.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Krnov je město, které se stále více otevírá myšlence udržitelné energie, proto nejsou neobvyklé otázky týkající se instalace solárních panelů. Než se ale do takové investice pustíte, je důležité zjistit, zda je technicky vaše střecha připravena na přijetí nové technologie. Město Krnov si uvědomuje důležitost přechodu na obnovitelné zdroje energie a poskytuje občanům informace o možnosti solární instalace v jejich domovech.

Tři hlavní faktory, které by měly být zváženy při hodnocení, jsou: velikost střechy, orientace střechy a konstrukční materiál střechy. Pokud je střecha příliš malá, nebudou na ni moci být umístěny dostatečné solární panely pro efektivní výrobu energie. Příliš špatně orientovaná střecha by mohla snížit potenciální výrobu energie a střecha vyrobená z nevhodného materiálu, jako je eternit, by mohla vést k poškození střechy, například tím, že by do ní začalo zatékat po instalaci.

Kromě technických specifikací střechy by měla být zohledněna i její statická schopnost. Je důležité, aby střecha dokázala unést zatížení konstrukcí a panelů souvisejících s instalací solárních panelů. V případě obtíží při technickém hodnocení vašeho domova pro účely instalace fotovoltaiky v Krnově nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení, které provádí náš kvalifikovaný technik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Krnov má šanci získat plnou podporu solární energie díky dotacím na fotovoltaiku. Dotace pomáhají významně snížit náklady na instalaci solárních panelů, což vede k rychlejší návratnosti investice.

V České republice existuje mnoho dotačních programů pro podporu obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří RES+, OP TAK a další. Avšak specificky pro Krnov a obecně pro rodinné a bytové domy, je důležitý program Nová zelená úsporám, který se od 1. září 2024 mění.

Doporučujeme všem obyvatelům Krnovu, aby si podmínky pro získání dotace důkladně prostudovali. Informujte se o možnostech, které vám mohou pomoci posunout se blíže k cíli udržitelné energetiky.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Krnov se stal ideálním místem pro instalaci fotovoltaických elektráren, a to díky své vysoce slunné poloze. Avšak možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě v Krnově závisí na kapacitě dané distribuční sítě.

Kapacitu distribuční sítě v Krnově a jakékoli jiné oblasti lze zjistit pomocí nástroje EGD, známého jako mapa připojitelnosti. Tento nástroj vám pomůže zjistit, zda je kapacita sítě ve vaší oblasti již plná, což by vám ztížilo připojení fotovoltaické elektrárny.

Nicméně, konečnou jistotu o možnosti připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě v Krnově získáte až po podání žádosti o připojení. Tuto žádost pro naše zákazníky z Krnova a okolí vyřizuje naše firma.-

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být pro mnoho lidí ekonomicky přitažlivá. Především je nutné zvážit, jaký typ solárního systému je pro vaši nemovitost v Krnově nejvhodnější, přihlédnout k celkové spotřebě elektrické energie a uvědomit si, že rentabilita takové investice může být velmi individuální.

Návratnost investice může být velmi lákavá, ale je důležité si uvědomit, že realita může být odlišná od slibů instalačních firem. Ekonomická analýza výhodnosti investice Vám může bezplatně vyhotovit náš tým ve Krnově, přičemž budeme využívat nejpřesnější data a předpovědi cen, nicméně výsledky takovéto analýzy jsou pouze odhadem.

I když jsou tyto odhady orientační, mohou být velmi užitečné při rozhodování, zda se vám vyplatí investovat do solární elektrárny v Krnově. Pamatujte, že dobře posoudit výhodnost investice může rozhodnout o jejím úspěchu.

Závěr

Město Krnov je ideálním místem pro investice do fotovoltaických elektráren díky jeho příznivému klima a dostatečnému množství slunečního záření.

Před investicí do fotovoltaiky je nutné zvážit několik klíčových faktorů. Patří sem hodnocení očekávané návratnosti investice, dostupnost finančních zdrojů na pořízení a instalaci zařízení a také politickou a právní situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Kromě toho je v Krnově potřeba zohlednit lokální podmínky jako je kvalita a dostupnost sítě, konfigurace střechy a orientace domu vůči slunci. Vysoce kvalifikovaní odborníci v Krnově Vám poskytnou nezbytné informace a poradí, jak postupovat při realizaci Vašeho projektu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaického systému ve městě Krnov?

  Krnov je město s vysokou hodnotou slunečního záření, což z něj činí ideální místo pro instalaci fotovoltaických systémů. Kromě toho, investování do fotovoltaiky v Krnovu může být prospěšné i z ekonomického hlediska. Ceny energie stále rostou a instalace solárních panelů od společnosti MOBIS vám může pomoci ušetřit na nákladech za elektřinu a zároveň přispěje k ochraně životního prostředí.

 • Jak jsou služby firmy Mobis v oblasti fotovoltaiky v Krnovu jedinečné?

  Naše rodinná firma MOBIS je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky s rozsáhlou praxí v Krnově. Díky naší zkušenosti jsme schopni nabídnout komplexní služby od projektu až po instalaci solárních panelů. Kromě toho nabízíme také osobní přístup a individuální řešení pro naše klienty, což z nás dělá ideálního partnera pro váš projekt fotovoltaiky v Krnově.

 • Jaké jsou možnosti získání dotace na fotovoltaiku v Krnovu?

  Dotace na fotovoltaiku jsou dostupné i pro obyvatele a firmy v Krnově. Výše podpory se mění v závislosti na konkrétní situaci a je třeba si podmínky důkladně prostudovat. Náš tým v MOBIS vám rád pomůže s přípravou žádosti o dotace a poskytne vám kompletní informace o možnostech financování vašeho projektu fotovoltaiky.

Další lokality: