Fotovoltaika Kobeřice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Kobeřice

Kobeřice, malé město s velkým potenciálem pro fotovoltaiku, se stává střediskem pozornosti v roce 2024. V důsledku rostoucího zájmu o udržitelnou energii se město Kobeřice rozhodlo do této oblasti více investovat, s podporou místní rodinné firmy MOBIS, která působí na trhu s fotovoltaikou již 30 let.

MOBIS má vlastní realizační tým včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Tato společnost, která se věnuje solárním elektrárnám, nevybírá žádné zálohy a dokáže zařídit nainstalování vaší vlastní elektrárny během pouhých 60 dní.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem a chtěli byste být součástí pozitivní změny v Kobeřicích, je důležité, aby jste firmě MOBIS zanechali své telefonní číslo. Budou se vám co nejdříve ozvat pro bezplatnou konzultaci a pomohou vám být součástí zelené revoluce v Kobeřicích.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Ve vsi Kobeřice zaznamenáváme zvýšený zájem o fotovoltaiku. Prvním krokem před investicí do fotovoltaiky je posouzení dostatečného slunečního záření na místo instalace. Sluneční záření je klíčovým faktorem pro efektivitu vaší fotovoltaické elektrárny a mělo by být zohledněno před rozhodnutím o investici.

Dalším faktorem je správné zaměření a sklon fotovoltaických panelů. Ve vsi Kobeřice je nejlepší orientace panelů směrem na jih se sklonem přibližně 30 až 45 stupňů, kterým lze dosáhnout optimálního využití sluneční energie.

Poslední, ale neméně důležitým aspektem, je finanční analýza investice, která zahrnuje počáteční investice, provozní náklady a očekávanou návratnost investice. Ve Kobeřicích se cena za instalaci fotovoltaické elektrárny pohybuje od 80 000 do 120 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu, což představuje zhruba 7 až 12letou dobu návratnosti investice.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

K přeměně vaší střechy na generátor elektřiny je potřeba zvážit několik faktorů, které rozhodují o vhodnosti konkrétní střechy pro instalaci solárních panelů. Velikost střechy je prvním z nich; střecha by měla být dostatečně velká, aby na ni mohlo být umístěno potřebné množství solárních panelů.

Významnou roli hraje také orientace střechy. Pro optimální výrobu elektřiny by střecha měla být orientována směrem k jihu. Materiál střechy je dalším důležitým faktorem - některé materiály, jako je eternit, nejsou pro instalaci solárních panelů vhodné.

Konečně, statika střechy je taktéž kritická. Je třeba se ujistit, že střecha snese zátěž z panelů a konstrukcí. V Kobeřicích jsme provedli několik úspěšných instalací a nabízíme bezplatné technické zhodnocení vaší střechy.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Výhodou programu Nová zelená úsporám je, že dokud se jeho podmínky nezmění, můžete získat až 90 % nákladů na instalaci solární elektrárny. Zní to skvěle, ale není to vůbec snadné, proto se doporučuje nechat si poradit od odborníka.

Příjemce dotační podpory musí splnit několik kritérií, mezi kterými patří energetický audit a realizace doporučených opatření, kvalifikace odborného dozoru a dodržování technických a provozních podmínek.

Pokud máte zájem o dotační podporu na solární elektrárnu pro vaši nemovitost v Kobeřicích, vyplňte dotazník a odborník na dotační programy se obratem ozve. Je důležité začít co nejdříve, abyste mohli využít výhodných podmínek ještě před změnou programu.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Město Kobeřice se stává populární destinací pro výstavbu nových fotovoltaických elektráren, což je atributem jeho optimálních klimatických podmínek. Avšak, majitelé fotovoltaických elektráren se setkávají s otázkou, jestli by provozovatel distribuční sítě dokázal jejich zařízení úspěšně "připojit" do sítě. Bez tohoto kroku by bylo možné provozovat elektrárnu jen v takzvaném "ostrovním režimu".

Návrháři fotovoltaických elektráren v oblasti Kobeřice by si měli všimnout nástroje nabízeného EGD, pojmenovaný jako "mapa připojitelnosti". Tato mapa poskytuje informace o kapacitě distribuční sítě v různých lokacích, což by jim mohlo napomoct v předvídatelnosti schopnosti připojení jejich elektrárny. Přesto, možné je určit připojitelnost s 100% přesností pouze po podání žádosti o připojení.

V kontextu Kobeřice, je třeba zdůraznit, že modré oblasti na mapě připojitelnosti ukazují, kde je kapacita distribuční sítě již vyčerpaná. To jasně vyvolává zdůraznění potřeby zvážit dostupnost sítě před investováním do fotovoltaických elektráren. Za tímto účelem mohou zákazníci své žádosti o připojení předat našim pracovníkům.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Kobeřice se aktivně snaží podpořit investice do obnovitelných zdrojů energie, především do solárních elektráren. S ohledem na rostoucí ceny elektřiny a klesající náklady na instalaci solárních panelů, může být taková investice v Kobeřicích perspektivní.

Hlavní motivací pro investici do solární elektrárny v Kobeřicích je kombinace ekonomických i environmentálních výhod. Výhodou je zejména možnost snížení nákladů za spotřebovanou elektřinu, které mohou být významné v závislosti na velikosti instalovaného systému.

Nicméně, je důležité podotknout, že návratnost investice do solárního systému v Kobeřicích se může lišit v závislosti na řadě faktorů. Tyto faktory zahrnují například místní podmínky, jako je intenzita slunečního záření, ceny elektřiny a dostupnost finančních podpor nebo úvěrů. Důkladné zhodnocení všech těchto faktorů je klíčové pro správné rozhodnutí o investici.

Závěr

Kobeřice je ideálním místem pro instalaci fotovoltaické elektrárny díky svému geografickému umístění a počtu slunečných dnů v roce. Budoucí majitelé by měli zvážit nejen počáteční investice, ale také náklady na údržbu a případné úpravy.

Klíčovými aspekty pro rozhodování jsou lokalita, výhledový výnos a možnosti prodeje energie zpět do sítě. Na základě těchto faktorů lze vyhodnotit výhodnost instalace fotovoltaické elektrárny nejen v Kobeřicích.

Je třeba zdůraznit, že situace se může lišit nejen mezi různými oblastmi, ale i v rámci jedné obce. Proto je důležité kontaktovat odborníky, kteří mají zkušenosti s projektováním a instalací fotovoltaických elektráren v různých lokalitách, včetně Kobeřic.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké má MOBIS zkušenosti s fotovoltaickými systémy v Kobeřice?

  Naše rodinná firma MOBIS je väčinovým hráčem na trhu s fotovoltaickými riešeniami v Kobeřice a v okolí. Díky našim dlouholetým zkušenostem a odborným vědomostem jsme se stali důvěryhodným partnerem v oblasti solárních systémů. Naše služby zahrnují kompletní balíček – od navrhování projektů, přes instalaci až po údržbu a servis.

 • Proč je Kobeřice ideálním městem pro instalaci fotovoltaiky?

  Kobeřice je ideálním místem pro instalaci fotovoltaických systémů díky své příznivé geografické poloze. Město má vysoký počet slunečných dní v roce, což optimalizuje využití solárních panelov a maximalizuje jejich efektivitu. Navíc, stále více obyvatel tohoto města rozpoznává výhody solární energie a investuje do fotovoltaických systémů.

 • Jak MOBIS pomáhá zákazníkům v Kobeřice využít dotace na fotovoltaiku?

  Naše rodinná firma MOBIS nabízí kompletní poradenství v oblasti dostupných grantů a dotací na fotovoltaické systémy. Pomáháme našim zákazníkům v Kobeřice s podáním žádostí a komunikací s dotací poskytujícími institucemi. Díky naší intenzivní práci a odborným vědomostem, jsme schopni efektivně zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaických systémů. Díky tomu, že jsme dlouholetým hráčem na trhu a dohlížíme na celý proces od zadání po provedení, jsme schopni zajistit, že naši zákazníci získají maximum z dostupných podpor.

Další lokality: