Fotovoltaika Horní Suchá: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Horní Suchá

Horní Suchá se stává lídrem v oblasti fotovoltaiky díky úsilí firmy MOBIS, která na trhu funguje již celých 30 let. Tato rodinná firma se může pochlubit vlastním realizačním týmem, jenž zahrnuje expertní projektanty, zkušené elektrikáře i revizní a servisní technici.

Co ještě víc, MOBIS není jen o slibech, ale o konkrétních výsledcích a pružnosti: žádné zálohy na solární elektrárny nevybírá a zaručuje instalaci do 60 dnů. Pro zájemce o fotovoltaiku je důležité sdělit své telefonní číslo, Horní Suchá totiž staví na osobním kontaktu a nabízí bezplatné konzultace. Firma MOBIS je tedy ideální volbou pro všechny, kteří se chtějí zapojit do revoluce v oblasti alternativní energie v Horní Suché.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Horní Suchá je jedno z měst, které si uvědomuje rostoucí význam fotovoltaických elektráren. Místní obyvatelé mají zájem o tuto formu investice, a uvědomují si také svou odpovědnost vůči životnímu prostředí. Je zde řada faktorů, které potenciální investoři ve městě Horní Suchá musí zvážit.

Především je důležité uvědomit si, že poloha a orientace objektu ovlivňuje výkon fotovoltaické elektrárny. V Horní Suché, stejně jako kdekoli jinde, by měla elektrárna směřovat na jih, aby se maximalizoval příjem slunečního záření.

Kromě polohy je důležité také zvážit, zda jsou střecha nebo pozemek vhodné pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Horní Suchá je město s různorodými typy staveb, a tak je třeba pečlivě zkoumat, zda je konkrétní místo vhodné.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Horní Suchá se v posledních letech stává stále oblíbenějším místem pro instalaci solárních panelů. Nicméně osobní návštěva v Horní Suché není jediným způsobem, jak zjistit, zda je střecha vašeho domu vhodná pro instalaci solárních panelů.

Existují některá klíčová kritéria, která musí střecha splňovat, aby byla pro instalaci solárního systému vhodná. Prvním z těchto kritérií je dostatek místa - pokud je střecha příliš malá, není možné na ni umístit dostatek solárních panelů.

Dalším důležitým kritériem je správná orientace střechy. Pokud je střecha orientovaná nesprávným směrem, může to negativně ovlivnit výrobu elektrické energie ze solárních panelů. Rovněž je třeba vzít v úvahu materiál střechy, protože některé materiály mohou být nevyhovující pro instalaci solárních panelů. Závěrem je důležité posoudit statiku střechy, aby byla schopna nést váhu solárních panelů a jejich konstrukce. Zatímco tyto faktory mohou znít komplikovaně, naše odborníky v Horní Suché to nezastaví. Nabízíme bezplatné technické posouzení vašeho domu pro potřeby instalace solárních panelů, aby se zjistilo, zda je vaše střecha pro tuto úlohu vhodná. Invia LOD-Analytik.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Pokud jste občan Horní Suchá, velmi je snadné získat dotaci na solární elektrárnu. Jde o důležité změny v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Tento program podporuje obnovitelné zdroje energie, včetně solárních elektráren, a je určen pro rodinné a bytové domy. Od 1. září 2024 se program mění a je důležité se včas seznámit s novými podmínkami. Horní Suchá je ideální místo pro investici do solární elektrárny díky podpoře města a lokálních podmínek.

V maximální míře využijte možnosti dotací na fotovoltaiku a zkrátíte tím návratnost Vaší investice. Pro obyvatele Horní Suchá je solární elektrárna nejen ekologickou, ale také ekonomicky výhodnou volbou.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Přemýšlíte o instalaci fotovoltaické elektrárny v lokalitě Horní Suchá? Potom je pro vás kriticky důležité zjistit, zda vás provozovatel distribuční sítě "připojí" na svůj systém. Bez připojení by bylo možné aktivovat vaši fotovoltaickou elektrárnu jen v tzv. ostrovním režimu, což by znamenalo, že byste nemohli prodávat nadbytek energie zpět do sítě a vaše elektrárna by byla efektivně "odříznuta" od sítě.

Z kapacity distribuční sítě v Horní Suché je potřeba přihlédnout k lokálnímu faktoru. EGD poskytuje relativně přesný nástroj - mapu připojitelnosti. Tato mapa vám umožní zjistit, zda už je kapacita sítě ve vašem místě využita nebo ne. Území označená modře naznačuje, že je kapacita sítě již naplněna.

Nicméně, abyste zjistili o možnosti připojení k síti s 100% přesností, je nezbytné podat žádost o připojení. Pro naše zákazníky z Horní Suché tuto žádost rádi vyřídíme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Horní Suchá se stává ideálním místem pro ekonomickou investici do solární elektrárny. S tím, jak se jednotlivé technologie stupňují a sklony střech i druh solárních panelů se dramaticky zlepšují, je potenciál využití solárních zdrojů v Horní Suché velmi lukrativní.

Vytváříme komplexní ekonomickou analýzu na základě specifik Horní Suché, což vyhovuje jak obyvatelům městských domů, tak i zemědělcům. Návratnost investice do solární elektrárny je totiž v Horní Suché obzvláště slibná díky místnímu klimatu a geografické poloze.

Naše firma je zárukou kvality a přesnosti při poskytování těchto analýz. V Horní Suché poskytujeme komplexní služby a poradenství ohledně investic do fotovoltaiky, včetně detailního hodnocení možné návratnosti investice.

Závěr

V obci Horní Suchá roste zájem o alternativní zdroje energie, zejména o fotovoltaické elektrárny. Před investicí je třeba zvážit několik faktorů, jakým způsobem bude elektrárna instalována a jaké jsou možnosti jejího financování.

Podmínkou instalace je dostatečná sluneční svitivost a přístupnost střechy pro montáž panelů, to je v Horní Suché téměř zajištěno. Dále je nutné se poradit s odborníky na dané téma, kteří poskytnou důležité rady a doporučení pro umístění a výběr správné technologie.

V Horní Suché se nachází řada odborníků, kteří poskytnou bezplatné konzultace a provedou analýzu možnosti instalace fotovoltaické elektrárny. V případě, že se rozhodnete pro tuto investici, je možné hledat podporu v regionálních a státních dotacích, které mohou pokrýt až 30% nákladů na projekt.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jak lze v Horní Suchá využít fotovoltaiku od rodinné firmy MOBIS?

  V Horní Suchá, stejně jako v jiných městech, nabízíme u naší rodinné firmy MOBIS kompletní řešení fotovoltaických systémů. Ty vám umožní nejen šetřit na účtech za energii, ale také pomáhají chránit naše životní prostředí. Díky své dlouholeté praxi na trhu fotovoltaiky vám pomůžeme s vypracováním projektu až po konečnou instalaci systému na vaší střeše. Komplexnost našich služeb vám dále umožní se ani nemuset starat o možnosti připojení do distribuční sítě.

 • Jaké jsou výhody investice do fotovoltaiky v Horní Suchá v roce 2024?

  Investování do fotovoltaiky se stává stále populárnější volbou díky rostoucím cenám energií a jisté stabilizaci dodávek. V roce 2024 bude v Horní Suchá také možnost získat dotační podpory, které mohou významně ovlivnit konečnou cenu a návratnost investice. Před instalací solární elektrárny je vždy důležité zvážit několik faktorů – nejen technickou vhodnost střechy, ale také ekonomickou výhodnost, která závisí na spotřebě elektrické energie, ceny elektřiny a možné dotační podpory.

 • Proč je důležité spolupracovat s naší firmou MOBIS při získávání dotací na fotovoltaiku v Horní Suchá?

  Dotace na fotovoltaiku mohou významně pomoci při návratnosti investice. Aby bylo možné získat tuto podporu, je nutné splnit určité podmínky a procedury, které mohou být pro laickou veřejnost složité. Naše firma MOBIS má s tímto procesem bohaté zkušenosti a může vám tedy poskytnout nejen technickou, ale také administrativní pomoc. Díky naší asistenci se můžete vyhnout možným chybám a získat tak finanční pomoc snadněji a rychleji.

Další lokality: