Fotovoltaika Hlučín: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Hlučín

Hlučín se v roce 2024 stává lídrem ve využívání fotovoltaiky. Díky práci místní rodinné firmy MOBIS, která na trhu s fotovoltaikou působí již více než 30 let, se energetická nezávislost stává běžnou praxí pro mnoho obyvatel města.

MOBIS nepoužívá žádné subdodavatele a má vlastní realizační tým, včetně projektantů, elektrikářů, revizních techniků a servisních techniků, což zaručuje vysokou kvalitu a rychlost práce. Na instalaci solární elektrárny nevybírá firma žádné zálohy a celý proces je hotov do 60 dnů.

Pokud má návštěvník z Hlučína zájem o fotovoltaiku, je důležité, aby zanechal své telefonní číslo pro bezplatnou konzultaci. Tým MOBIS se pak co nejdříve ozve a poskytne veškeré potřebné informace.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Umístění a orientace solárního systému jsou prvořadé. Nejvíce energie fotovoltaický systém produkuje na jihu, ovšem bez dostatečného slunečního záření bude jeho efektivita snížená. Posouzení dostupnosti slunečního svitu v oblasti instalace je proto klíčové.

Dalšími důležitými faktory jsou klimatické podmínky a stínění. Fotovoltaické systémy jsou nejefektivnější v mírném klimatu, zatímco extrémní teploty mohou výkon snižovat. Stíny například od stromů, budov či jiných překážek také mohou snížit výkon systému a proto je potřeba jejich přítomnost důkladně zvážit před instalací.

Velikost systému, náklady na instalaci a navrácení investice jsou dalšími faktory k zvážení. Velikost systému je třeba přizpůsobit spotřebě energie a kapacitě střechy. Náklady na instalaci by měly zahrnovat náklady na samotné panely, invertory, montáž a další související práce a materiály. Navrácení investice je závislé na velikosti systému, místních nákladech na elektřinu a dalších faktorech, takže je třeba pečlivě předpovědět návratnost.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Hlučín se stává stále oblíbenější destinací pro instalaci solárních panelů na střechy. Nicméně instalace solárních panelů není možná na každé střeše.

Velikost, orientace a material střechy jsou kritickými faktory, které ovlivňují schopnost střechy hostit solární panely. Malá střecha neumožní instalaci dostatečného množství solárních panelů, zatímco špatně orientovaná střecha nebo střecha vyrobená z nevhodného materiálu může ohrozit výrobu energie a životnost systému.

V Hlučíně je k dispozici služba bezplatného technického zhodnocení střech pro účely instalace solárních panelů. Tato služba zajistí, zda střecha splňuje všechny nezbytné požadavky a zda je schopna nést zatížení panelů a konstrukcí bez deformace. Využijte této nabídky a zjistěte si, zda je Vaše střecha v Hlučíně vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Důležité je vědět, že Nová zelená úsporám není jediným programem, který můžete využít. Stát nabízí více druhů dotací, tak je důležité si prostudovat všechny podmínky a vybrat ten pravý program.

Hlučín poskytuje svým občanům značnou podporu při získávání dotací na solární elektrárny. V Hlučíně je k dispozici mnoho poradců a odborníků, kteří Vám pomohou najít ten správný dotační program a zjednodušit celý proces žádosti.

Na město Hlučín se můžete obrátit pro pomoc při získávání dotací na solární elektrárnu. Díky tomu bude Vaše cesta k solární energii mnohem hladší a získání dotací na solární elektrárnu v Hlučíně bude jednoduché a bez stresu.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud přemýšlíte o instalaci fotovoltaické elektrárny v Hlučíně, je nezbytné zjistit, jestli vás provozovatel distribuční sítě "připojí" do distribuční sítě. Bez připojení by bylo možné elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim, což znamená, že přebytečnou energii není možné prodávat zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší v závislosti na konkrétním místě, a proto je důležité zjistit, zda je již kapacita sítě v Hlučíně vyčerpaná. Ke zjištění toho slouží nástroj EGD pod názvem mapa připojitelnosti.

Přesto však lze ověřit možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny v Hlučíně se 100 % přesností až po podání žádosti o připojení. Tento proces můžeme za naše zákazníky zařídit my.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Hlučín je ideální místo pro instalaci fotovoltaických systémů, díky své geografické poloze a počtu slunečných dnů v roce. Ekonomická efektivita těchto systémů v oblasti Hlučína je velmi vysoká, což z něj činí ideální lokalitu pro takovéto investice.

Instalační náklady solárních panelů se v posledních letech výrazně snižují, což dělá takovou investici stále přitažlivější. Na druhou stranu se jedná o dlouhodobou investici a je tedy důležité brát v potaz předpokládaný vývoj cen elektřiny v Hlučíně.

Kemají se v úvahu všechny tyto faktory, může se stát, že investice do solární elektrárny v Hlučíně bude pro ekonomiku domácnosti velmi významným přínosem. Nicméně je důležité nezapomenout, že projekt vždy vyžaduje pečlivé a přesné plánování a analýzu. Každá situace je jedinečná a důkladná analýza je tedy klíčová pro dosažení optimálních výsledků.

Závěr

Hlučín je město s velkým potenciálem pro rozvoj fotovoltaických elektráren, ale je důležité pečlivě zvážit všechny faktory. Investice do fotovoltaiky je dlouhodobý závazek a vyžaduje pečlivé zhodnocení jak technických, tak ekonomických aspektů.

Před instalací fotovoltaické elektrárny v Hlučíně je nutné zvážit polohu a orientaci nemovitosti, dostupnost slunce, stínění a energetické nároky objektu. Nezapomínejte také na regulace a požadavky místních úřadů, možnosti dotací a ekonomickou návratnost projektu.

Proobject s.r.o., se sídlem v Hlučíně, je profesionální a spolehlivý partner pro konzultace a realizaci fotovoltaických projektů. Nabízíme bezplatnou konzultaci, při které Vám poskytneme všechny potřebné informace a pomůžeme Vám vyhodnotit možnosti a přínosy investice do fotovoltaiky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou hlavní výhody instalace fotovoltaického systému v Hlučínu od rodinné firmy MOBIS?

  Investice do fotovoltaických systémů od MOBIS v Hlučínu má mnoho obrovských výhod. Za prvé, můžete se těšit na snížení nákladů na elektřinu díky vlastní produkci z obnovitelného zdroje. Za druhé, jste chráněni před rostoucími cenami elektřiny a nestabilitou dodávek. A konečně, podporujete udržitelnost a klimaticky přátelské praktiky ve své místní komunitě. Navíc se MOBIS zaručuje za kvalitu a dlouhou životnost svých instalací.

 • Jak MOBIS pomáhá zákazníkům v Hlučínu maximalizovat zisky z fotovoltaických systémů?

  MOBIS rozumí, že každý klient a každá střecha je unikátní. Proto přistupujeme k individuálním potřebám našich zákazníků a navrhujeme systémy, které maximálně využívají dostupné střešní prostory a optimalizujeme výkon během celého roku. Dále poskytujeme podrobné poradenství ohledně možných dotací na fotovoltaiku a pomáháme zákazníkům zorientovat se v dotačních programech, čímž ještě více snižujeme dobu návratnosti investice.

 • Jaké jsou potenciální přínosy fotovoltaických systémů pro komunitu Hlučína?

  Fotovoltaické systémy představují pro Hlučín mnoho přínosů. Kromě finančních úspor pro jednotlivé vlastníky nemovitostí mohou fotovoltaické systémy pomoci celému městu snižovat jeho uhlíkovou stopu a posouvat se směrem k udržitelnější budoucnosti. To může posílit reputaci Hlučína jako města, které podporuje zelené projekty a udržitelnost. Navíc MOBIS je místní rodinná firma, která podporuje místní ekonomiku a vytváří pracovní místa v regionu.

Další lokality: