Fotovoltaika Frýdlant Nad Ostravicí: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Frýdlant Nad Ostravicí

V těchto těžkých dobách se lidé čím dál více věnují otázkám udržitelnosti a obnovitelných zdrojů energií. Město Frýdlant Nad Ostravicí se nyní stává jedním z předních měst v rostoucí oblasti instalace panelů fotovoltaiky.

Naší firmou MOBIS ve Frýdlant Nad Ostravicí, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let, jsme naprosto přesvědčeni, že solární energie je budoucností. Máme velmi zkušený vlastní realizační tým, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky.

Na instalaci solární elektrárny u nás nevybíráme žádné zálohy a do 60 dnů je systém hotový a připravený k provozu. Pokud máte o fotovoltaiku zájem, nezapomeňte nám zanechat své telefonní číslo a my se vám co nejdříve ozveme pro bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Prvním faktorem, který je potřeba zvážit je určitě vhodnost pozemku. Ne každý pozemek je vhodný pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Liší se jak geograficky, tak i klimaticky. Před investicí do takové technologie je tedy důležité přezkoumat, zda jsou podmínky ve vašem městě nebo obci, třeba jako je Frýdlant Nad Ostravicí, skutečně vhodné pro takovou investici.

Dále by mělo být při investici do solární technologie zváženo i legislativní prostředí. Stavba a provoz solární elektrárny je regulován spoustou zákonů a vyhlášek, které se mohou lišit také na úrovni obcí nebo měst. Pro obyvatele Frýdlant Nad Ostravicí je tedy důležité vyšetřit, jaké jsou konkrétní podmínky pro takovou investici na území tohoto města.

Pokud jsou oba výše uvedené faktory splněny, je nutné se zaměřit na samotné náklady na instalaci a její provoz. Tyto náklady mohou být poměrně vysoké a je potřeba zjistit, zda se investice do takové technologie v Frýdlant Nad Ostravicí vyplatí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Frýdlant Nad Ostravicí je město, které si uvědomuje význam obnovitelných zdrojů energie pro budoucnost. Mnoho lidí zde chce využívat solární energii a nejčastější otázkou je, zda je technický stav jejich střechy vhodný pro instalaci fotovoltaických panelů.

Ne všechny střechy jsou vhodné pro instalaci solárních panelů. Je důležité zohlednit několik faktorů, které mohou ovlivnit efektivitu a bezpečnost instalace. Na střechu musí vejít dostatek panelů, orientace střechy může ovlivnit výrobu energie, materiál střechy je důležitý pro instalaci a konečně je třeba zohlednit i její statiku.

V Frýdlant Nad Ostravicí ale nejsou majitelé domů sami. Můžete využít bezplatných služeb technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí naši technici. Díky tomu zjistíte, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V obci Frýdlant Nad Ostravicí si potenciální zájemci mohou objednat seminář, který jim pomůže lépe pochopit, jak získat dotaci na solární elektrárnu. Je důležité se připravit na změny, které program Nová zelená úsporám přináší od 1.9.2024.

Seminář v Frýdlant Nad Ostravicí vysvětlí, jakými kroky musí zájemci projít pro získání dotace na solární elektrárnu. Chápejte, jak efektivně vyplnit žádost, jakou dokumentaci přiložit a jaké jsou možné pasti při získávání dotace.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování a přípravě fotovoltaické elektrárny na území Frýdlant Nad Ostravicí je základním prvkom pro její fungování schopnost připojení se k distribuční síti. Bez účinného připojení je elektrárna omezená na režim ostrova, kdy není možné přebytky energie prodávat zpět do sítě.

Kapacita pro připojení je však omezená a liší se od místa k místa, v závislosti na přetížení sítě. EGD poskytuje užitečný online nástroj pro mapování připojitelnosti, který může poskytnout předběžné informace o tom, zda je kapacita ve Frýdlant Nad Ostravicí už vyčerpána.

I přes to je jediným způsobem, jak zjistit s jistotou možnost připojení k distribuční síti ve Frýdlantu Nad Ostravicí, podání oficiální žádosti o připojení, což je jedna z klíčových služeb, které nabízíme našim zákazníkům v procesu zřizování fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Frýdlant Nad Ostravicí je jedním z míst, kde se stále častěji setkáváme s investicemi do solárních elektráren. Důvody pro stoupající zájem o tuto formu ekologické energetiky jsou různé, klíčovými faktory jsou nižší cena solárních panelů v posledních letech a možnost státu finančně podpořit tyto projekty.

Je však třeba mít na paměti, že návratnost investice je silně závislá na individuálních parametrech konkrétního projektu. To zahrnuje celkovou spotřebu elektrické energie, cenu el. energie, velikost a typ solárního systému, ale také geografickou polohu a množství slunečního světla. Například v místě jako je Frýdlant Nad Ostravicí může být jiná návratnost než jinde.

Nepodceňujte roli odborného poradenství. Je důležité poradit se s odborníky, kteří mohou poskytnout přesnou ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny ve Frýdlant Nad Ostravicí, i když se vámi podané informace mohou zdát orientační. Dodavatelské společnosti mohou někdy slibovat velmi krátkou návratnost, ale jak již bylo zmíněno, všechny tyto výsledky jsou často pouze orientační hodnoty.

Závěr

Frýdlant Nad Ostravicí se stal v posledních letech jedním z měst, kde jsou investice do fotovoltaických elektráren stále oblíbenější. Šetrnost k životnímu prostředí, možnost získání státních podpor a dlouhodobé finanční výhody jsou některými z důvodů pro investice do těchto zařízení.

Opodstatněné rozhodování o investici do fotovoltaických elektráren však vyžaduje zvážení několika faktorů. Zejména je potřeba zohlednit geografickou polohu, místní klimatické podmínky a celkové náklady na instalaci. Ve Frýdlant Nad Ostravicí je třeba také vzít v úvahu specifické faktory, jako jsou místní stavební nařízení a dostupnost kvalifikovaných instalatérů.

Inzerenti a potenciální investoři hledající prověřené informace o investicích do fotovoltaických elektráren ve Frýdlant Nad Ostravicí by měli vyhledat odbornou radu od lokálních expertů. Ti mohou pomoci objasnit konkrétní aspekty relevantní pro frýdlantský trh s fotovoltaikou, což může významně napomoci při rozhodování o investici.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl investovat do fotovoltaického systému právě u vaší firmy MOBIS ve Frýdlantě Nad Ostravicí?

  Díky naší dlouholeté zkušenosti na trhu fotovoltaiky, nabízíme v Frýdlantu Nad Ostravicí technickou excelenci a komplexní služby - od počátečního projektu až po instalaci. Máme v rukou cely proces, což znamená, že můžete být klidnější s vědomím, že jsme váš jediný kontakt pro všechny otázky a potřeby týkající se solární energie.

 • Jakou roli hrají dotace na fotovoltaiku v rámci ušetření nákladů v Frýdlantu Nad Ostravicí?

  Dotace mohou významně snížit počáteční náklady na investici do fotovoltaických systémů včetně Frýdlantu Nad Ostravicí. Ale je důležité si uvědomit, že podmínky pro získání podpory je potřeba důkladně prostudovat. V MOBIS vám rádi pomůžeme porozumět, jaké možnosti dotací jsou pro vás dostupné, jak je získat a jak vám mohou pomoci ušetřit.

 • Jaká je technická vhodnost instalace fotovoltaiky ve Frýdlantu Nad Ostravicí?

  Vhodnost instalace fotovoltaického systému závisí na mnoha faktorech. V naší firmě MOBIS provádíme předinstalační zhodnocení k základu technické proveditelnosti - máte vhodnou střechu, jak je možné připojení do distribuční sítě atd. Ve Frýdlantu Nad Ostravicí nám navíc místní podmínky a klima umožňují optimalizovat výkon vašeho solárního systému pro maximální účinnost a návratnost.

Další lokality: