Fotovoltaika Fryčovice: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Fryčovice

Fotovoltaika Fryčovice představuje skvělou příležitost pro obyvatele Fryčovic v Moravskoslezském kraji, kteří chtějí investovat do udržitelných zdrojů energie. Na trhu s fotovoltaickými systémy působíme už 30 let jako renomovaná rodinná firma MOBIS.

Máme vlastní realizační tým složený z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, jenž v Fryčovicích řešil již mnoho případů. Instalace solární elektrárny probíhá rychle a efektivně, bez jakýchkoliv záloh a je realizována do 60 dnů od objednání.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Fryčovicích, prosím, zanechte nám své telefonní číslo a my se vám co nejdříve ozveme k bezplatné konzultaci. Poskytneme vám veškeré potřebné informace a provedeme vás procesem instalace, abyste měli jistotu, že váš projekt bude dobře proveden.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Fryčovice Moravskoslezský kraj představuje ideální místo pro instalaci fotovoltaických panelů díky své polohě a množství slunečního svitu. Výhodou je také skutečnost, že zdejší infrastruktura je již připravena pro jejich instalaci a má dostatečnou kapacitu pro připojení do sítě.

Počáteční investice je dalším klíčovým faktorem, který je nutné zvážit. Cena solárních panelů se v posledních letech výrazně snižuje, nicméně stále představuje velký díl počátečních nákladů. Proto je třeba si pečlivě rozpočítat, za jak dlouho se tato investice vrátí. Důležitý je také rozbor dotací, úvěrů a dalších forem financování.

Za třetí, povolení a regulace hrají rovněž velkou roli. V obci Fryčovice Moravskoslezský kraj je třeba vyřídit povolení na instalaci solárních panelů a dodržovat místní stavební a energetické předpisy. Dokumenty a postupy mohou být složité, proto je vhodné se obrátit na experta, který vám s tím může pomoci.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Fryčovice Moravskoslezský kraj je ideální lokalitą pro instalaci solárních panelů díky svému klimatu a vysokému procentu slunečných dnů. Pokud zde vlastníte nemovitost, je důležité pečlivě zvážit, zda je vaše střecha technicky vhodná pro instalaci.

Každá střecha má určité limitace, které ovlivňují, kolik solárních panelů může být nainstalováno. Pokud je střecha malá, může neumístit dostatečné množství panelů pro optimální využití a pokud je špatně orientovaná, mohou být solární panely nedostatečně exponovány slunci, což snižuje jejich efektivitu.

Střecha z eternitu není vhodným materiálem pro instalaci solárních panelů, jelikož mohou nastat problémy se zatékáním. Podstatné je také pečlivě prověřit statiku střechy, aby zatížení panelů a konstrukcí nestručně nedeformovalo její strukturu. Fryčovice Moravskoslezský kraj nabízí pro majitele nemovitostí možnost bezplatných technických zhodnocení vhodnosti střechy pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Fryčovice Moravskoslezský kraj mohou těžit z těchto dotací na solární elektrárny, logicky za předpokladu, že budou splňovat podmínky daného programu. Pokud jste ze Zlínského kraje musíte usilovat o podporu přes program Nová zelená úsporám.

Fryčovice Moravskoslezský kraj, stejně jako ostatní oblasti, musí upozornit na důležitost splnění předepsaných kritérií. Dochází k tomu, že někteří žadatelé o dotaci nesplní technické podmínky a jejich žádost je zamítnutá.

Proto je důležité nejen vybrat správný dotační program, ale také se důkladně seznámit s podmínkami a kritérii pro získání dotace na solární elektrárnu. Pokud splňujete všechny podmínky a postupujete správně, může být Vaše žádost úspěšná a Vaše investice do solární elektrárny v oblasti Fryčovice Moravskoslezský kraj se může stát skutečností.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Fryčovice v Moravskoslezském kraji jsou jedna z lokací, kde je možné vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Nejprve je potřeba zjistit, zda je v oblasti Fryčovice dostatek kapacity distribuční sítě, do které by se vaše elektrárna mohla připojit.

Mapa připojitelnosti EGD představuje nástroj, který může udělat poměrně přesnou představu o volné kapacitě sítě v Fryčovicích, ale také v jiných lokalitách. Tato mapa označuje oblasti, kde je kapacita distribuční sítě již vyčerpaná. Přesto, i pokud se Fryčovice nacházejí v modře označené části mapy, stále existuje možnost připojení vaší fotovoltaické elektrárny do sítě.

Definitivní odpověď, zda vaši fotovoltaickou elektrárnu bude možné připojit do distribuční sítě v Fryčovicích, obdržíte až po podání žádosti o připojení. Tento proces je náročný na administrativu a je vhodné ho svěřit odborníkům. Naše společnost je připravena tuto službu poskytnout a zajistit vše potřebné pro úspěšnou realizaci vašeho záměru na solární energii ve Fryčovicích.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny v městě Fryčovice, v Moravskoslezském kraji, může být pro mnohé ekonomicky atraktivním rozhodnutím. Návratnost a výhodnost investice jsou veledůležitými faktory, které je třeba zvážit při uvažování nad přechodem na fotovoltaiku. Parametry jako celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a velikost a typ navrženého systému jsou rovněž významné.

Instalační firmy mohou slibovat krátkou dobu návratnosti investice, ale je třeba mít na paměti, že všechny výsledky těchto analýz jsou často pouze orientační. Fryčovice, město v Moravskoslezském kraji, je ideální místo pro ekonomickou analýzu výhodnosti solární elektrárny, kterou můžeme vypracovat bezplatně na základě nejpřesnějších dat a předpovědí cen. Nicméně, je třeba mít na paměti, že výsledky jsou vždy pouze odhady.

Přesto je odhad výhodnosti investice důležitý pro rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny v Fryčovicích, Moravskoslezský kraj. Taková investice může přinést smysluplný ekonomický návrat a vést k celé řadě pozitivních ekologických výsledků.

Závěr

V první řadě je potřeba zvážit vaši energetickou spotřebu a provést podrobný průzkum místa, kde chcete instalovat solární panely. Například, máte-li dům nebo jiný objekt ve městečku Fryčovice v Moravskoslezském kraji, je nutné hodnotit množství slunečních hodin, orientaci střechy, úhel naklonění a možnost stínění poblíž.

Naplánovat je potřeba rovněž financování vašeho projektu, ať už chcete využít vlastní zdroje, anebo se rozhodnete pro dotace či úvěr. Také byste měli vzít v potaz požadavky místní územní samosprávy Fryčovice v Moravskoslezském kraji ohledně dotační politiky a legislativy v oblasti fotovoltaických elektráren.

Akutní je rovněž péče o provoz a údržbu solárního systému po jeho instalaci. Pokud nebudete sami schopni se o systém starat, je dobré zvážit možnost uzavřít smlouvu s firmou, která vám zajistí údržbu a servis, i když jste třeba sámi ve Fryčovicích v Moravskoslezském kraji. Investici do fotovoltaické elektrárny byste měli brát jako dlouhodobou, a proto je nezbytné dbát na její efektivní a bezproblémový provoz.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je dobré investovat do fotovoltaického systému od firmy MOBIS v Fryčovice?

  Fryčovice se nacházejí v regionu s vysokým počtem slunečných dnů v roce, což je ideální pro využití solární energie. Díky pečlivé instalaci a vysoké kvalitě použitého materiálu garantovaného firmou MOBIS, si můžete být jisti, že váš investice do fotovoltaiky se vyplatí. Navíc, místní infrastruktura a regulace podporují rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

 • Jaké technické aspekty je potřeba zvážit při instalaci fotovoltaického systému v Fryčovice?

  Instalace fotovoltaického systému v Fryčovice vyžaduje pečlivé zvážení několika technických aspektů. Firma MOBIS provede podrobnou analýzu vhodnosti střechy, zohlední orientaci střechy vůči slunci, zastínění nebo možné překážky. Dalším důležitým krokem je posouzení možnosti připojení do elektrické sítě.

 • Jaké podpory a dotační programy jsou k dispozici pro instalaci fotovoltaiky v Fryčovice?

  V Fryčovice jsou k dispozici různé dotační programy na podporu instalace fotovoltaiky. Firma MOBIS má bohaté zkušenosti s přípravou a zpracováním žádostí o dotace, které mohou významně snížit počáteční náklady na systém. Je důležité získat aktuální informace, protože podmínky dotačních programů se mohou měnit.

Další lokality: