Fotovoltaika Dolní Benešov: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Dolní Benešov

Dolní Benešov je domovem naší renomované rodinné firmy MOBIS, která se celých 30 let úspěšně pohybuje na trhu s fotovoltaikou. Velmi důležitou součást našeho týmu tvoří vlastní realizační tým složený zestrojeně kvantifikovaných projektantů, zkušených elektrikářů a řady dalších kvalifikovaných revizních a servisních techniků.

Unikátní na našem podnikatelském přístupu v Dolní Benešov je, že nevybíráme žádné zálohy na instalaci solární elektrárny a zajišťujeme její realizaci do 60 dnů od objednání. To je pro mnohé naše zákazníky velky plus.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, v Dolní Benešov je naše firma MOBIS připravena pomoc. Zanechte nám své telefonní číslo a my se vám ozveme pro bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Dolní Benešov je oblast s množstvím slunečního svitu, což je ideální pro provoz fotovoltaické elektrárny. Přesto je zde nutné zvážit dostupnost vhodné plochy pro instalaci vaší elektrárny, ať už se jedná o střechu objektu nebo o volný pozemek.

Dále je v Dolním Benešově a okolí důležité zřídit se na předpisy a normy týkající se instalace a provozu fotovoltaických elektráren. Ty mohou ovlivnit například maximální výkon instalovaných panelů nebo požadavky na ochranu životního prostředí. Důkladná znalost a respektování těchto předpisů je zásadní pro hladký chod a efektivní provoz vašeho zařízení.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je financování a návratnost investice do fotovoltaiky v Dolním Benešově. Velice důležité je předem zvážit dostupnost finančních prostředků, zvážit možnosti financování (vlastní prostředky, bankovní úvěr, dotace atd.) a poté odhadnout dobu, za kterou se investice vrátí.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ve světě obnovitelných zdrojů energie je instalace fotovoltaických panelů stále více oblíbenou volbou mnoha domácností. Ale jak zjistit, zda je vaše střecha ideální pro takovou instalaci? Dolní Benešov nyní poskytuje odpovědi na tyto otázky prostřednictvím její bezplatných služeb.

Je důležité se zaměřit na velikost střechy, její orientaci, materiál z nějž je vyrobena a také na statiku střechy. Pokud například střecha domu v Dolní Benešov je příliš malá, neměla by být zvažována pro instalaci panelů, protože by se na ni jednoduše nevlezlo tolik panelů, kolik je potřeba pro maximální efektivitu. Stejně tak střecha s špatnou orientací může snížit její potenciál pro využití sluneční energie. Kritický je i materiál střechy - například střecha z eternitu je často problematická pro instalaci, protože po ní může zatékat. Statika střechy je rovněž důležitá, aby zatížení panelů a konstrukcí nestručné střeše.

Naše bezplatná služba technického zhodnocení vašeho domu v Dolním Benešově vám pomůže o všech těchto faktorech rozhodnout. Nabízíme profesionální zhodnocení, které vám umožní pochopit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů a zda je tato volba vůbec pro vás ta správná. Krátce řečeno, pokud usilujete o instalaci solárních panelů na střechu vašeho domu v Dolním Benešově, měli byste zohlednit všechny tyto faktory. Využijte naši bezplatnou službu technického zhodnocení a ujistěte se, že vaše střecha je ideální pro instalaci fotovoltaických panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V souvislosti s podporou solárních elektráren je Dolní Benešov aktivně zapojen do programu obnovitelných zdrojů energie. Podmínky poskytování dotační podpory mohou v závislosti na konkrétním programu či geografické lokalitě podléhat určitým variacím, ale základní principy a cíle zůstávají stále shodné. Důležité je, abyste byli na tuto skutečnost připraveni, protože její ignorování může znamenat ztrátu šance na finanční podporu.

Dolní Benešov podporuje udržitelný rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie, a je tedy potenciálně možné získat dotační podporu pro montáž solárních elektráren. Nezapomeňte, že informace jsou klíčem k úspěchu, takže je třeba sledovat aktuální dotační programy a podmínky jejich využití. Věříme, že výsledek Vaší investice bude úspěšný a přinese přínos jak pro Vás, tak pro celý Dolní Benešov.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny v Dolním Benešově, měli byste vědět, že jedním z nejdůležitějších kroků je zajistit, že vás provozovatel distribuční soustavy "připojí" do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by vaše elektrárna mohla fungovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což by znamenalo, že byste nebyli schopni prodávat přebytek energie zpátky do sítě.

Tento problém je zvláště relevantní v Dolním Benešově, kde se kapacita distrubuční sítě může lišit. Existuje nástroj nabízený EGD zvaný mapa připojitelnosti, který poskytuje představu o tom, zda je v dané oblasti dostatek kapacity v síti. Modře označené území na této mapě znamená, že je kapacita v tomto místě již vyčerpaná.

Přesto je jediný způsob, jak zjistit s 100% jistotou, zda se můžete připojit do sítě v Dolním Benešově, podání žádosti o připojení. My vám můžeme pomoci s procesem žádosti a zajistit, že vše proběhne hladce a efektivně.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Dolní Benešov je považován za ideální místo pro investice do solárních elektráren. Jeho geografická poloha a počasí poskytují dostatek slunečních dní pro efektivní provoz takové elektrárny.

Naopak, při plánování investice je důležité vzít v úvahu i faktory jako jsou lokální ceny elektřiny a dotační podpora. Dolní Benešov nabízí konkurenceschopné ceny energie a příznivé podmínky pro získávání dotací a subvencí, které mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice.

Finální rozhodnutí by však mělo být založeno na pečlivé ekonomické analýze. I když se Dolní Benešov jeví jako atraktivní pro investice do solárních elektráren, je důležité nezapomínat, že jakýkoliv odhad je pouze orientační a výsledná návratnost může být ovlivněna řadou nečekaných faktorů.

Závěr

Především je třeba zvážit geografickou polohu nemovitosti, na kterou chcete fotovoltaickou elektrárnu instalovat. Například v Dolním Benešově je dostatek slunečního svitu během větší části roku, což z něj činí vhodnou lokalitu.

Dále je nutné vyhodnotit technické možnosti vaší střechy - její tvar, sklon a stínění okolními objekty či stromy. I v Dolním Benešově je mnoho nemovitostí, které jsou pro instalaci fotovoltalického systému vhodné.

Posledním, ale neméně důležitým faktorem je ekonomická návratnost projektu. Ta se odvíjí od celkové ceny systému, výše dotací, úrovně elektrické spotřeby a ceny elektřiny. I zde platí, že Dolní Benešov nabízí mnoho možností pro výhodné investice do fotovoltaiky.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaký je proces instalace fotovoltaického systému od rodinné firmy MOBIS v Dolní Benešov?

  MOBIS přistupuje ke každému projektu individuálně. Počáteční konzultace zahrnuje posouzení vaší lokality v Dolní Benešov na základě slunečního záření, umístění střechy a možnosti připojení k síti. Náš tým inženýrů pak navrhne optimální řešení, které splňuje vaše energetické potřeby a finanční možnosti. Poskytneme vám také informace o dostupných dotačních programech. Naše firmu charakterizuje rychlost, efektivita a profesionalita při instalaci, se zaručením vysokých standardů a kvality práce.

 • Jak mohu dosáhnout maximální efektivity mého fotovoltaického systému v Dolní Benešov?

  Systémy fotovoltaiky fungují nejlépe na střechách orientovaných na jih, které nejsou zastíněné. To ale neznamená, že pokud nevlastníte střechu s těmito parametry, nemůžete dosáhnout vysoké efektivity. Díky moderní technologii jsou panely stále efektivnější a lze je efektivně používat i v méně ideálních podmínkách. Kromě toho firma MOBIS nabízí také pravidelné údržby a sledování vašeho systému, díky čemuž je bez problémů zachována maximální efektivita vašeho systému.

 • Proč je investice do fotovoltaiky výhodná v Dolní Benešov?

  Investice do fotovoltaiky je atraktivní z mnoha důvodů. V první řadě vám může výrazně snížit náklady na energii. S rostoucími cenami elektřiny se doba návratnosti investice do fotovoltaických systémů stále zkracuje. Navíc, díky dotacím a možnostem financování se stává fotovoltaika dostupnou pro širokou veřejnost. Z dlouhodobého hlediska vás může fotovoltaika uchránit před nestabilitou a výkyvy cen energie. A v neposlední řadě tím aktivně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Další lokality: