Fotovoltaika Dobrá: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Dobrá

Zastřešujeme celý proces instalace fotovoltaických panelů na těch nejlepších lokalitách v městě Dobré. Dobrá je dokonalým místem pro fotovoltaiku díky svému climatu a ideálním podmínkám pro produkci solární energie.

Naše služby jsou kompletně "na klíč", což znamená, že se o všechno postaráme. Od počáteční konzultace až po instalaci a údržbu solárního systému. Při práci v Dobré používáme pouze nejmodernější technologie a garantujeme vysoký standard našich služeb.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Dobrá je významná pro svůj vysoký počet slunečních hodin, což je zásadní pro instalaci fotovoltaiky. Stanovení ideální polohy vaší budoucí fotovoltaické elektrárny je tedy primárním faktorem pro zajištění maximální efektivity.

Dalším faktorem je velikost plochy, na kterou můžete instalovat panely. Fotovoltaické panely potřebují dostatečný prostor pro montáž a případnou údržbu. Osvětlení této plochy sluncem po celý den je také důležite.

Poslední, ale neméně důležitým faktorem je ekonomická stránka. Důkladně prozkoumejte možnosti financování, zpětnou návratnost investice a také dobu provozu fotovoltaické elektrárny. Nezapomeňte také zvážit, že cena elektřiny se může v průběhu času měnit. Je dobré se obrátit na odborníky z Dobré, kteří vám pomohou s celkovým zhodnocením projektu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Nemůžeme zapomenout, že ne všechny střechy jsou vhodné pro instalaci solárních panelů. Velikost střechy, její orientace i samotný materiál, ze kterého je vyrobená, hrají roli v tom, jak efektivně bude solární elektřina produkována.

Potenciální komplikace, které by mohly nastat, zahrnují příliš malou střechu, která nedokáže pojmout dostatečný počet panelů, špatnou orientaci střechy snižující výrobu solární energie, nebo nevhodný materiál střechy, jako je například eternit. Dále je nutné brát v úvahu statiku střechy a zda je schopna unést váhu panelů a konstrukcí.

Nejjednodušší způsobem, jak zjistit, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci solárních panelů, je využití našich bezplatných služeb technického zhodnocení obydlí pro účely instalace fotovoltaiky, které provádí náš odborník na místě.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dobrá je jedním z měst, které aktivně podporuje ekologické projekty a investice do solárních elektráren. Dotace na solární elektrárny jsou dostupné nejen pro občany města Dobrá, ale i pro podnikatele a firmy působící v tomto regionu.

Předmětný program Nová zelená úsporám je k dispozici pro celou Českou republiku a od 1.9.2024 se jeho podmínky mění. Důležité je, že pro solární elektrárny je nyní k dispozici více finančních prostředků. Finance jsou určeny na novou instalaci solárních panelů, ale také na jejich modernizaci a údržbu.

Konečným cílem těchto dotací je podpořit obyvatele Dobré a celé České republiky v přechodu na ekologické zdroje energie. Aby byly tyto cíle splněny, je třeba, aby dotace byly využity efektivně a správně. Společným úsilím tak můžeme přispět k udržitelnému rozvoji naší země.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Potenciální majitelé fotovoltaických elektráren by měli vždy zkontrolovat možnosti připojení ke stávající elektrické síti. Bez tohoto připojení je provozování elektrárny velmi omezené a neprofitabilní, protože nehrozí možnost prodeje přebytečné energie.

Základní informaci o dostupnosti připojení lze získat z mapy připojitelnosti poskytující EGD, ale pro konečné zjištění je nutné podat žádost o připojení. Hlavní roli hraje také lokalita, jehož kapacita se liší v každém místě, tedy například město Dobrá je v těchto ohledech odlišné od ostatních lokalit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Dobrá je krásným místem pro investice do obnovitelných zdrojů energie, zejména do fotovoltaických panelů. S přihlédnutím k meteorologickým podmínkám je intenzita slunečního záření v oblasti Dobré dostatečná pro udržitelnou produkci solární energie.

Dobrá je také domovem pro několik kvalitních instalatérských firem, které poskytují důkladné a transparentní konzultace o přínosech a nákladech spojených s instalací solárních panelů. Tyto firmy nabízí vysoce konkurenceschopné ceny v porovnání s jinými regiony, což přispívá k atraktivitě Dobré jako vhodné destinace pro investice do solární energie.

Stručně řečeno, Dobrá představuje skvělou příležitost pro ty, kdo chtějí zinvestovat do solární energie. Investiční prostředí, klimatické podmínky a kvalita místních služeb dělají z Dobré ideální volbu pro ty, kdo hledají udržitelnou a ekonomicky výhodnou investiční příležitost.

Závěr

Dobrá je malé a krásné město situované v severovýchodní části České republiky. Město je známé pro své historické budovy a přírodní krásy, a stále více lidí zde uvažuje o instalaci fotovoltaických elektráren na svých nemovitostech.

Proto se v Dobré roste zájem o více informací a technické znalosti týkající se fotovoltaických systémů. To vcetně odpovědí na otázky, jaké jsou počáteční náklady, jak dlouho trvá, než se investice vrátí, a jak funguje proces instalace.

Při zvažování instalace fotovoltaické elektrárny v Dobré je také důležité zvážit faktory, jako jsou místní počasí, střešní orientace a sklon, a dostupnost finančních pobídek. Každá z těchto otázek má vliv na konečnou efektivitu a hodnotu Vaší investice do fotovoltaické elektrárny. Kontaktní číslo k bezplatné konzultaci naleznete na našich webových stránkách.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč si vybrat firmu Mobis pro instalaci fotovoltaiky v Dobré?

  Firma Mobis je rodinná společnost s bohatými zkušenostmi v oblasti fotovoltaiky. Díky naší hluboké znalosti trhu a individuálnímu přístupu každému klientovi jsme schopni v Dobré realizovat projekty jakékoli velikosti a složitosti. Značíme se také blízkým vztahem s našimi zákazníky a neustálou podporou při výběru správného řešení.

 • Jaké jsou výhody instalace solárních panelů v Dobré?

  Instalace solárních panelů v Dobré nabízí hned několik výhod. Především jde o možnost dlouhodobé úspory na nákladech za elektřinu a zároveň příspěvku k ochraně životního prostředí. Pro Dobrou je také důležité, že se jedná o jednu z oblastí, kde je dostupná dotační podpora. Tato skutečnost může výrazně zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky.

 • Jaká je situace s dotacemi na fotovoltaiku v Dobré v roce 2024?

  V roce 2024 jsou k dispozici různé formy podpory pro pořízení solárního systému, včetně dotací na fotovoltaiku. Podmínky pro získání těchto podpor se v čase mění, ale naše firma Mobis sleduje tuto situaci velmi pečlivě a je připravena poskytnout svým zákazníkům aktuální informace a pomoci jim s využitím dostupných podpor.

Další lokality: