Fotovoltaika Břidličná: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Moravskoslezský kraj > Břidličná

Břidličná Moravskoslezský kraj: Nejnovější aktualizace o solární energii a fotovoltaice v roce 2024 ukazují na rostoucí zájem a investice do této oblasti. Přední rodinná firma MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let, eviduje vzrůstající počet instalací fotovoltaických systémů na celém území Břidličné v Moravskoslezském kraji.

Tým MOBIS, fungující v Břidličné, zahrnuje zkušené projektanty, elektrikáře, revizní a servisní techniky, kteří jsou připraveni na rychlou a efektivní realizaci fotovoltaického projektu. Firma nabízí svůj vlastní realizační tým a garantuje instalaci do 60 dnů, přičemž pro své zákazníky nevybírá žádné zálohy.

Při zájmu o fotovoltaické instalace v Břidličné v Moravskoslezském kraji je důležité, aby potenciální zákazníci poskytli své telefonní číslo pro další komunikaci. Tým MOBIS se následně nabídne bezplatnou konzultací a poskytne potřebné informace a podporu při realizaci projektů v oblasti fotovoltaiky.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a směr střechy: Největší výnos z fotovoltaické elektrárny lze dosáhnout instalací na jižní stranu střechy. Je také důležité zohlednit sklon střechy a okolní stínění, například vysokými stromy či budovami. Velikost střechy ovlivňuje kapacitu elektrárny, tedy kolik panelů může být nainstalováno.

Spotřeba elektrické energie: Pro určení optimální velikosti fotovoltaiky je důležité zjistit vaší aktuální spotřebu elektrické energie. Menší domácnosti (například dům ve městě Břidličná Moravskoslezský kraj) mohou mít jinou spotřebu než velké rodinné domy, a tím i jinou potřebnou kapacitu fotovoltaické elektrárny.

Financování a dotace: Investice do fotovoltaické elektrárny v Břidličná Moravskoslezský kraj může být počátečně finančně náročná, ale existují různé dotace a podpory (například z programu Nová zelená úsporám), které mohou náklady snížit. Je také důležité zvážit možnosti financování, jako je například úvěr nebo leasing.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Břidličná Moravskoslezský kraj je jedno z míst, kde majitelé nemovitostí často zvažují instalaci solárních panelů. Před samotným rozhodnutím je však důležité zvážit několik faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost a efektivitu takové instalace.

Prvním krokem by měla být pečlivá technická analýza střechy. Některé střechy jsou malé nebo špatně orientované, což může vést k omezení výkonu solárních panelů. Pokud je střecha vyrobena z nevhodného materiálu, jako je eternit, může to některé instalatéry odradit, protože takové střechy mohou po instalaci zatékat.

Posledním, ale neméně důležitým aspektem je statika střechy. To je důležité především pro zajištění, že střecha bude schopna nést dodatečné zatížení z panelů a konstrukce. Zde v Břidličné Moravskoslezský kraj nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Před zahájením jakéhokoliv projektu je důležité pochopit, jaké podmínky musí být splněny, aby dotace byla schválena. Nová zelená úsporám je dotační program, který nabízí finanční podporu pro instalaci solárních panelů, a tak může představovat výhodnou investiční příležitost pro obyvatele Břidličné v Moravskoslezském kraji.

Je nezbytné si ověřit výši dotace, kterou lze získat, a také jaké jsou požadavky na technické specifikace systému. Klíčové je, aby byl systém kompatibilní s místním napětím a měl dostatečnou kapacitu pro pokrytí spotřeby energie.

V Břidličné, Moravskoslezský kraj, je velmi pozitivní, že obyvatelé mají možnost využít dotační programy a tak snížit své náklady na energii. Díky těmto dotacím se stává instalace solárních panelů stále atraktivnější a přístupnější pro široké spektrum lidí. Investice do solárních panelů může být skvělým krokem k dosažení nezávislosti na dodavatelích energie a přechodu na čistou energii.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud zvažujete instalaci fotovoltaické elektrárny v Břidličné v Moravskoslezském kraji, jedním z rozhodujících faktorů bude, zda vás distributor připojí do své distribuční sítě. Bez tohoto připojení by byla elektrárna schopna fungovat pouze v ostrovním režimu, což znamená, že byste neměli možnost prodat přebytky energie zpět do veřejné sítě.

V Břidličné v Moravskoslezském kraji se kapacita distribuční sítě liší podle konkrétního místa. Abyste zjistili, zda má distributor k dispozici dostatečný prostor pro připojení vašeho zařízení, můžete použít tzv. mapu připojitelnosti poskytovanou distributorovy.

Mějte na paměti, že tato mapa může poskytnout pouze obecný přehled. Pro přesné informace o možnostech připojení ve Břidličné v Moravskoslezském kraji byste měli podat žádost o připojení, kterou Vám pomůžeme vypracovat a podat.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Při plánování instalace solární elektrárny v Břidličné v Moravskoslezském kraji je důležité zvážit řadu faktorů, mezi které patří spotřeba energie, velikost a typ systému, a možná dotační podpora. Tato strategická rozhodnutí mají zásadní dopad na návratnost a výhodnost vaší investice, a proto je třeba jim věnovat náležitou pozornost.

Některé instalační firmy vám mohou slíbit rychlou návratnost investice, ale je důležité být opatrný, protože všechny výstupy z ekonomických analýz jsou často pouze orientační. Nejdůležitější je vždy nezávislá ekonomická analýza, která vyčíslí výhodnost solární elektrárny v Břidličné pomocí nejpřesnějších dat a cenových předpovědí.

I když takový odhad návratnosti investice je pouze orientační, je stále velmi cenný při zhodnocení, zda se vám investice do solární elektrárny v obci Břidličná v Moravskoslezském kraji skutečně vyplatí.

Závěr

Tento článek se zaměřuje na tři hlavní aspekty, které by měly být zváženy před investicí do fotovoltaického systému v měste Břidličná Moravskoslezský kraj. Prvním je vyhodnocení vhodnosti polohy nemovitosti a střešní konstrukce.

Dalším krokem je získání informací o technických parametrech a výkonnosti různých dostupných fotovoltaických systémů. Na základě těchto informací můžete posoudit, zda investice do daného systému přinese požadované výsledky. Poslední, ale neméně důležitý aspekt je důkladné zvážení finanční náročnosti projektu a zhodnocení možných zdrojů financování.

V případě, že potřebujete odbornou pomoc, můžete nás kontaktovat a my Vám nabídneme bezplatnou konzultaci. Občané Břidličná Moravskoslezský kraj se mohou kdykoliv obrátit na naše zkušené poradce, kteří jim pomohou vyznat se v nabídce fotovoltaických systémů a poskytnou cenné rady ohledně finančních aspektů této investice.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhoda instalace fotovoltaických systémů od firmy Mobis v Břidličná?

  Firma Mobis je dlouholetým hráčem na trhu a poskytuje komplexní služby od projektování po instalaci. Díky zkušenostem získaným v Břidličnéjsou schopni přizpůsobit systém přesně potřebám zákazníka.

 • Je investice do fotovoltaiky v Břidličné ekonomicky výhodná?

  Vzhledem k rostoucím cenám energie a nestabilitě dodávek je investice do fotovoltaiky čím dál tím více výhodná. Firma Mobis navíc nabízí pomoc se získáním dotací, které mohou významně zkrátit dobu návratnosti investice.

 • Jaké jsou technické podmínky pro instalaci fotovoltaických systémů v Břidličné?

  Je nutné zohlednit technickou vhodnost střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Firma Mobis nabízí odborné poradenství a posouzení těchto aspektů, aby zákazník měl jistotu, že jeho investice do fotovoltaiky bude optimální.

Další lokality: