Fotovoltaika Železný Brod: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Železný Brod

V Železném Brodě se stále více objevuje trend udržitelných technologií, jako je například fotovoltaika. Zahájení poptávky po solárních panelech zde vyvolalo nástup inovativních firem, jako je MOBIS, které se zabývají instalací těchto systémů.

Tato firma působí na trhu solární energie už více než 30 let. Jejich vlastní realizační tým, skládající se z projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků, zajišťuje, že proces instalace solárních panelů je co nejeffektivnější a nejrychlejší. Zákazníci mohou očekávat, že jejich nové solární panely budou nainstalované do 60 dnů od objednání, přičemž MOBIS nevyžaduje žádné zálohy.

Chcete-li získat podrobnější informace o fotovoltaických systémech a jejich instalaci, MOBIS nabízí bezplatnou konzultaci. Stačí zanechat telefonní číslo a odborníci se vám ozvou co nejdříve. To dělá výběr a instalaci fotovoltaických systémů v Železném Brodě snadným a bez stresu.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace
První, co je potřeba zvážit, je poloha a orientace fotovoltaické elektrárny. Pro dosažení maximálního výkonu by měla být fotovoltaická elektrárna orientována k jihu a neměla by být zastíněná stromy, budovami nebo jinými překážkami.

Klimatické podmínky
Další důležitou proměnnou, ke které se musíte před investicí postavit, jsou klimatické podmínky ve vašem regionu. V tropických oblastech s intenzivním slunečním zářením může být výhodnost fotovoltaiky mnohem vyšší než v oblastech s méně slunečnými dny.

Technické a ekonomické aspekty
Na závěr by neměly být opomenuty technické a ekonomické aspekty instalace fotovoltaické elektrárny. Při výběru technologie a dodavatele je třeba zvážit, zda vaše plocha a energetické nároky jsou slučitelné s nabídkou na trhu, a také zda je investice do fotovoltaických panelů ekonomicky výhodná v porovnání s jinými způsoby výroby elektrické energie.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Železný Brod je město, kde se čím dál více majitelů nemovitostí rozhoduje pro instalaci solárních panelů. Během rozhodovacího procesu je ale potřeba zohlednit několik klíčových faktorů.

První a základní úvahou je velikost střechy. Pokud je střecha příliš malá, nepočítá se s dostatečnou plochou pro umístění solárních panelů, což může omezit jejich účinnost. Další důležitou úvahou je pak orientace střechy - špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit potenciální výrobu elektrárnou.

Neméně důležitý je také typ materiálu střechy, například střechy z eternitu jsou pro instalaci solárních panelů nevhodné, jelikož může po instalaci začít do střechy zatékat. Kromě toho je třeba zohlednit i statickou zátěž, aby instalace panelů a konstrukce nestresovala a nedeformovala střechu. Pro technické posouzení střechy doporučujeme využít našich bezplatných služeb, které zajišťujeme v rámci města Železný Brod.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V Železném Brodu se budí velký zájem o solární elektrárny a v souvislosti s tím roste zájem o dotační programy. Obnovitelné zdroje energie představují pro město Železný Brod cestu k udržitelnosti a ekologickému hospodaření. Z tohoto důvodu je pro občany Železného Brodu velmi důležité detailně se seznámit s podmínkami pro získání dotace.

Důležité je zmínit, že v Železném Brodu je možný přístup k několika programům podpory. Mezi nejdůležitější patří RES+, OP TAK, a Nová zelená úsporám. Je ale nutné poznamenat, že tento program pro rodinné a bytové domy se mění od 1.9.2024, což může ovlivnit občany Železného Brodu.

Rozhodně je tedy dobré sledovat aktuality ohledně dotačních programů na podporu obnovitelných zdrojů, aby byla návratnost investice do solárních elektráren co nejoptimalizovanější. Železný Brod si tak může udržet svou cestu k ekologicky šetrnému městu, kde jsou solární elektrárny nenahraditelnou součástí energetické infrastruktury.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

V městě Železný Brod se může lidem nabídnout velká příležitost v oblasti obnovitelné energie, konkrétně využití fotovoltaické elektrárny. Před zahájením projektu je však nutné zjistit, zda je dostatek kapacity v místní distribuční síti, aby mohla být vaše elektrárna úspěšně připojena.

Jednou z prvních věcí, kterou by měli obyvatelé Železného Brodu udělat, je konzultace s místním distributorem energií. Je to zásadní krok k tomu, aby se zjistilo, zda je možné provozovat fotovoltaickou elektrárnu ve vaší lokalitě a zda je možné ji připojit do distribuční sítě.

Železný Brod má potenciál stát se významným hráčem v oblasti obnovitelné energie, ale pouze pokud distributor souhlasí s připojením fotovoltaického systému do sítě. Před zahájením jakýchkoliv prací je tedy nezbytné tuto klíčovou informaci zjistit. To všechno lze prověřit s distributor energia při vyřizování žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Ve městě Železný Brod může být potenciál pro instalaci fotovoltaických panelů zvláště atraktivní. Je to oblast se stabilními a dlouhými slunečními dny, kde může být návratnost investice do solární elektrárny o něco kratší.

V Železném Brodě je také možné uskutečnit instalaci solární elektrárny za příznivé podmínky a využít místní řemeslníky a odborníky. Tímto způsobem lze podpořit přímo místní ekonomiku, což je dalším plusem pro zvážení investice do solární energie.

Pro detailní zhodnocení ekonomické výhodnosti investice je třeba individuálně posoudit konkrétní podmínky v Železném Brodě. Pomocí správně stanovených predikcí a dat může být vypracována profesionální ekonomická analýza. Nezapomínejte, že i když se jedná jen o odhad, nejenže Vám poskytne cenné informace pro rozhodování, ale také Vám může přinést významné úspory.

Závěr

Pokud zvažujete investici do fotovoltaického systému v Železný Brod, je několik faktorů, které musíte brát v potaz. Nejprve je třeba zhodnotit, jaký je Váš roční spotřební profil - kolik elektřiny ročně spotřebujete a jak se tato spotřeba dělí v průběhu dne a ročních období. Také je důležité zjistit, jesli máte vhodné umístění pro instalaci solárních panelů.

Další důležitou otázkou je finanční stránka. Skutečná cena fotovoltaické elektrárny, návratnost investice a možný profit mohou do značné míry ovlivnit Vaše rozhodnutí. Navíc, je potřeba se seznámit s legislativou a možnostmi státní podpory pro danou investici.

Podstatné jsou také technické detaily projektu. To zahrnuje volbu správné technologie, velikost systému, orientaci a sklon panelů a další aspekty. Pokud jste ze Železného Brodu a chcete získat komplexní poradenství, můžete nás kontaktovat a my Vám rádi poskytneme veškeré potřebné informace.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit Firmu Mobis pro instalaci fotovoltaických systémů v Železný Brod?

  Firma Mobis je dlouholetým hráčem na trhu fotovoltaiky s rodinnou tradicí. Nabízíme komplexní služby, od projektu až po instalaci, a doručíme vám kvalitní a efektivní řešení na míru, které Vám pomůže udržet krok s rostoucími cenami energií. V Železný Brod jsme obzvláště aktivní a naše místní znalosti nám umožňují nabízet speciální radu a podporu.

 • Jaké jsou výhody investování do fotovoltaiky v Železný Brod v roce 2024?

  Investice do fotovoltaiky v roce 2024 nabízí mnoho výhod. Kromě snížení vašich energetických účtů a zlepšení vaší energetické nezávislosti, můžete také využít stále dostupné dotace na podporu obnovitelných zdrojů. Navíc, v Železný Brod máme optimální podmínky pro provoz solárních panelů, díky našim hodnotám slunečního záření.

 • Jaký je postup při instalaci fotovoltaických systémů od firmy Mobis v Železný Brod?

  U Mobis poskytujeme komplexní služby, takže se o všechno postaráme za vás. Začínáme technickým zhodnocením vaší střechy a možnosti připojení do distribuční sítě. Následuje výběr optimálního technického řešení a zajištění všech potřebných povolení. Po schválení projektu provádíme instalaci a zajistíme připojení do sítě. Po celou dobu provozu fotovoltaického systému poskytujeme technickou podporu a servis.

Další lokality: