Fotovoltaika Velké Hamry: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Velké Hamry

Ve městě Velké Hamry v Libereckém kraji má naše rodinná firma MOBIS silnou pozici, když se jedná o oblast fotovoltaiky. Díky třiceti letům zkušeností, které jsme ve fotovoltaice nasbírali, můžeme nabídnout našim zákazníkům špičkovou kvalitu a profesionální přístup.

Naše firma MOBIS se může pochlubit vlastním realizačním týmem, který zahrnuje projektanty, elektrikáře, revizní i servisní techniky. Takto dokážeme zabezpečit kvalitní instalaci solárních panelů ve Velkých Hamrech, Liberecký kraj.

Jednou z našich největších výhod je, že na solární elektrárnu nevybíráme žádné zálohy a instalujeme ji do 60 dnů po objednání. Pro bezplatnou konzultaci je potřeba zanechat nám své telefonní číslo. Jsme k dispozici pro všechny zájemce o fotovoltaiku ve městě Velké Hamry a celém Libereckém kraji.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Položení elektroměru je jedním z nejdůležitějších faktorů. Ideální je položení na slunnou stranu s mírným sklonem   k jihu, ale vámi vybraná lokalita Velké Hamry Liberecký kraj by měla mít vhodné parametry pro instalaci solární elektrárny. Fotovoltaické panely vyžadují dostatečné množství slunečního svitu pro svůj optimální výkon, proto je důležitá nejen zeměpisná poloha, ale i konkrétní situace daného místa.

Další významnou otázkou je velikost střechy. Pro fotovoltaickou elektrárnu potřebujete dostatečnou plochu bez stínění. V případě, že je střecha malá nebo částečně zastíněná, měli byste zvážit alternativní řešení, například instalaci na zem. Velké Hamry Liberecký kraj nabízí pro tuto alternativu výborné podmínky.

Finanční aspekt je samozřejmě také důležitým kritériem. Investice do solární elektrárny není malá, a proto byste měli pečlivě zvážit své možnosti a očekávané návratnosti. Důležité je také zohlednit stávající a očekávané změny v právním a ekonomickém prostředí, které by mohly ovlivnit výhodnost vaší investice do fotovoltaiky v obci Velké Hamry Liberecký kraj.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Žijete v Velké Hamry v Libereckém kraji a zvažujete, zda by vaše střecha byla vhodná pro instalaci solárních panelů? Začátek je relativně jednoduchý - nejprve je nutné zohlednit, zda je střecha dostatečně velká pro umístění potřebného množství panelů. Dalším důležitým faktorem je orientace střechy – opačný směr od jihu může výrazně snížit produkci elektrické energie.

V oblasti Velké Hamry v Libereckém kraji se také musíme zabývat dalším, ničím méně důležitým faktorem, a tím je materiál střechy. Například střechy z eternitu mohou představovat komplikaci, neboť instalace panelů na takových střechách může vést k problémům s těsněním. S touto situací se dokáže popasovat pouze málokterá instalační firma, z tohoto důvodu je dobré dbát na technickou prohlídku prováděnou profesionálem.

Pamatujte, že kromě těchto faktorů je také klíčové zkontrolovat statiku vaší střechy. Překročení určité váhové hranice může vést k deformaci střechy, což by mohlo mít negativní dopad na strukturu celého domu. Zde v Velké Hamry v Libereckém kraji nabízíme kompletní služby technického posouzení, které zahrnuje vše od kontroly materiálu a orientace střechy, až po hodnocení její statiky. Využijte tedy našich bezplatných služeb a zjistěte, zda je vaše střecha vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotační podporu na solární elektrárnu je nyní možné získat i v obci Velké Hamry v Libereckém kraji. Ve většině případů je tato finanční podpora určena jak pro privátní občany, tak pro podnikatelské subjekty a může pokrýt až 50% finančních nákladů na pořízení a instalaci solární elektrárny. Uvědomění se významu obnovitelných zdrojů energie a snižování ekologické stopy jsou stěžejní pro účast v těchto programech.

Je však nutné podotknout, že podmínky pro získání dotace se liší dle konkrétního programu a mění se časem. Pro naprostou jistotu je tedy nezbytné detailně prostudovat veškeré podmínky a případně konzultovat Vaše plány s odborníkem na obnovitelné zdroje energie. Zvláštní program pro rodinné a bytové domy se jmenuje Nová zelená úsporám.

Podle aktuálních informací se tento program od 1.9.2024 mění, a jestliže se chystáte v blízké budoucnosti pořídit solární elektrárnu, je dobré sledovat nejen to, jak se podmínky mění, ale i to, jaký bude další vývoj dotačních programů. Například v Velkých Hamrech v Libereckém kraji se uvažuje o zavedení dalších podpor ve formě úlevy z daně z nemovitostí pro majitele, kteří využívají obnovitelné zdroje energie. Důraz na obnovitelné zdroje energie, a tedy i na solární energii, se bude v budoucnu jen zvyšovat.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny ve městě Velké Hamry v Libereckém kraji, je důležité pečlivě zvážit možnost připojení do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by byla provozována elektrárna v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že by bylo nemožné prodávat přebytečnou energii zpět do distribuční sítě.

Kapacita distribuční sítě se v různých místech liší, a proto je důležité v případě Velkých Hamrů v Libereckém kraji zkontrolovat jejich dostupnost. To lze provést pomocí nástroje zvaného mapa připojitelnosti od EGD, který nám poskytuje představu o dostupné kapacitě.

Aby se zjistila přesná kapacita pro potenciální připojení fotovoltaické elektrárny ve Velkých Hamrech v Libereckém kraji, je třeba podat žádost o připojení, kterou můžeme pro naše zákazníky vyřídit.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investice do solární elektrárny může být velmi atraktivním krokem pro mnoho domácností a firem ve Velkých Hamrech v Libereckém kraji. Je důležité vzít v potaz celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny a výši dotačního programu, aby bylo možné správně určit rentabilitu takové investice.

Firmy, které instalují solární panely, často slibují velmi krátkou dobu návratnosti investice. Tyto odhady jsou však často orientační a měly by být vzaty s rezervou. Přesto se tato data stávají důležitým nástrojem při rozhodování, zda se investice do solárních panelů vyplatí.

Město Velké Hamry v Libereckém kraji nabízí podpůrný program pro ty, kteří se rozhodnou pro instalaci solární elektrárny. Na základě nejpřesnějších dat mohou odborníci vypracovat ekonomickou analýzu výhodnosti solární elektrárny. Je důležité pochopit, že výsledky těchto analýz jsou pouze odhady, nicméně i tento odhad je významný při hodnocení výhodnosti takové investice.

Závěr

Velké Hamry v Libereckém kraji nabízí mnoho možností pro obnovitelnou energii, včetně instalace fotovoltaických elektráren. Jednou z nejdůležitějších věcí, na které byste se měli zaměřit, je lokalita, jelikož čím více slunečního světla dostává vaše nemovitost, tím více energie budete schopni vyprodukovat.

Dalším nezbytným bodem k přemýšlení je návratnost investice. To znamená zjištění cen elektrické energie v dané oblasti a zkoumání, jak dlouho by trvalo, než se vaše investice do fotovoltaické elektrárny vrátí. Nezapomeňte zohlednit i možné dotace ze státu nebo od města Velké Hamry v Libereckém kraji.

Poslední, ale rozhodně ne nejdůležitější, je povědomí o zákonech a předpisech týkajících se instalace fotovoltaických elektráren. V Velkých Hamrech v Libereckém kraji může být navíc nutné získat stavební povolení nebo souhlas společenství pro instalaci. Při plánování investice do fotovoltaiky je také důležité pamatovat na to, že technologie se rychle vyvíjejí a mohou se změnit regulace týkající se obnovitelné energie.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhodnost instalace fotovoltaického systému v městě Velké Hamry Liberecký kraj od firmy MOBIS?

  Instalace fotovoltaického systému je nejen příspěvkem k ochraně životního prostředí, ale také efektivní způsb jak ušetřit na nákladech za energii. Firma MOBIS, se svými dlouholetými zkušenostmi a profesionalitou, zaručuje komplexní služby od plánování po realizaci projektů.

 • Jaké jsou podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku v Velké Hamry?

  Dotace na fotovoltaiku v městě Velké Hamry jsou určeny jak pro fyzické, tak právnické osoby. Podmínky pro získání dotace se mohou lišit, proto je důležité se o nich důkladně informovat před instalací. Firma MOBIS je připravena poskytnout veškeré potřebné informace a poradit s dotacemi.

 • Jaký je očekávaný výnos od fotovoltaických systémů instalovaných firmou MOBIS v městě Velké Hamry?

  Výnos z fotovoltaických systémů závisí na mnoha faktorech, včetně technických parametrů systému, orientace a sklonu střechy, místních podmínkách a spotřebě elektrické energie. Díky své dlouholeté praxi a technickému know-how, je firma MOBIS schopna optimalizovat systémy tak, aby dosáhly co nejvyššího možného výnosu.

Další lokality: