Fotovoltaika Stráž Pod Ralskem: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Stráž Pod Ralskem

Stráž Pod Ralskem se stal středem pozornosti fotovoltaického průmyslu v roce 2024. Jako důležité centrum pro rozvoj obnovitelné energie se tato oblast začala specializovat na instalaci solárních panelů a využití sluneční energie.

Na této základé je zde význačná vůdčí role rodinné firmy MOBIS, která má na trhu s fotovoltaikou již 30 let zkušeností. Firma nabízí komplexní služby včetně instalace, a to za dobu do 60 dnů bez potřeby jakýchkoliv záloh.

Další výhodou služeb firmy MOBIS je zcela bezplatná konzultace pro všechny potenciální zákazníky v oblasti Stráže Pod Ralskem. Pro zajištění této konzultace je důležité, aby zájemci zanechali své telefonní číslo pro rychlý a efektivní kontakt.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a umístění: Nejdříve je důležité určit, zda má vaše nemovitost vhodnou orientaci a sklon střechy pro instalaci solárních panelů. Ideální je situace, kdy je střecha orientována na jih a sklon střechy je 30 až 45 stupňů. Zvláště v případě hledání vhodného místa pro instalaci fotovoltaiky je poměrně známé město Stráž Pod Ralskem.

Povolení a legislativa: V České republice, konkrétně v Stráži Pod Ralskem, je nezbytné získat několik povolení pro instalaci a provoz fotovoltaické elektrárny. Namátkou jde o stavební povolení, elektrotechnický rozbor, povolení od distribuční společnosti apod. V závislosti na konkrétní obci, ve které se projekt realizuje, mohou být požadavky různé.

Finanční aspekty: Dalším důležitým faktorem je samozřejmě finance. Základem je zvážení nákladů na pořízení a provoz fotovoltaické elektrárny versus přínosy z prodeje vyrobené elektrické energie. Jak ukazuje praxe, návratnost investice do fotovoltaické elektrárny se v současné době pohybuje okolo 7 let, ovšem v případě specifických situací v Stráži Pod Ralskem může být návratnost rychlejší.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Ve městě Stráž Pod Ralskem uvažujete o instalaci solárních panelů a ptáte se, zda je váš dům pro tento účel vhodný? Ne každá střecha se pro solární panely hodí, a je proto důležité přezkoumat několik faktorů, než se do jejich instalace pustíte.

Prvním kritériem, které je třeba zohlednit, je velikost a orientace vaší střechy. Pro maximální výkonnost je potřeba, aby byla střecha dostatečně velká pro umístění panelů a správně orientovaná, aby mohla zachytit co nejvíce slunečního záření.

Dalšími důležitými aspekty jsou stavební materiál střechy a její statika. Střecha vyrobena z nevhodného materiálu, jako je eternit, může například způsobit problémy s těsností. A je nutno také zkontrolovat, zda střechou naložené panely a konstrukce nezpůsobí její deformaci. Ve Stráži Pod Ralskem nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky, kterou provádí náš odborník.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Hlavní podmínkou pro získání dotace je, že objekt se musí nacházet na území České republiky. To znamená, že pokud jste majitelem domu ve městě Stráž Pod Ralskem, jste potenciálním adeptem na získání této podpory.

Dále je důležité, že instalaci solární elektrárny musí provést certifikovaná firma. Pokud máte dům ve Stráži Pod Ralskem, je tedy důležité vybrat si vhodnou firmu právě z tohoto regionu.

Poslední podstatnou podmínkou je, že velikost instalované fotovoltaické elektrárny nesmí překročit 10 kWp. Zařízení tohoto rozsahu je ideální pro obytné objekty ve městě Stráž Pod Ralskem a okolních regionech.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je klíčovou otázkou pro všechny, kdo uvažují o výstavbě solárního zařízení. Pokud je fotovoltaická elektrárna nepřipojená, její provoz je možný pouze v takzvaném ostrovním režimu, což znamená, že není možné prodávat přebytečnou elektřinu zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se však v jednotlivých regionech liší, a proto je ideální použít nástroj mapy připojitelnosti od EGD, který poskytuje poměrně přesný přehled dostupnosti. Na modře označených územích v této mapě je kapacita sítě již vyčerpaná. Přesto je nezbytné, aby byla možnost připojení ověřena prostřednictvím žádosti o připojení, kterou za zákazníky zpravidla vyřizuje dodavatel solárních zařízení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Investování do solární elektrárny se může ekonomicky vyplatit, avšak je nezbytné zohlednit řadu faktorů. Podívejte se na celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dotační podporu ve spojitosti s velikostí a typem navrženého systému.

Instalační firmy často inzerují krátkou dobu návratnosti investice, ale všechny výstupy z jejich analýz jsou často pouze orientační. Pro přesnější odhad je možné nechat vypracovat ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny, která bude vycházet z nejpřesnějších dat a předpovídání cen.

I přes všechna tato zjištění, i když jsou pouze odhadem, jsou důležitá pro zhodnocení výhodnosti investice. Proto nezříkejte se možnosti využití solární energie v městě Stráž Pod Ralskem. Solární elektrárna v Stráž Pod Ralskem může poskytnout ekonomické výhody a udržitelnou energii pro budoucí generace.

Závěr

Před výběrem ideálního místa pro instalaci fotovoltaické elektrárny je třeba zvážit několik faktorů. Patří sem především dostupné množství slunce, přístup k elektrické síti a případná potřeba stavebního povolení.

Kromě výše uvedeného je také důležité mít na paměti financování fotovoltaických projektů, které může být náročné. Nezapomeňte zvážit náklady na instalaci, údržbu a provoz, stejně jako výše dostupných dotací a daňových úlev.

Pokud se nacházíte v oblasti Stráž Pod Ralskem, platí zde zvláštní pravidla. Radíme vám, abyste konzultovali své plány s místní samosprávou a specialisty na fotovoltaické elektrárny ve Stráži Pod Ralskem, aby vše proběhlo hladce.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč je dobré investovat do fotovoltaických systémů v Stráži Pod Ralskem s firmou MOBIS?

  Investování do fotovoltaických systémů s naší firmou MOBIS v Stráži Pod Ralskem přináší řadu výhod. Kromě výroby čisté a obnovitelné energie snížíte své náklady na energii a zvýšíte hodnotu své nemovitosti. Firma MOBIS je dlouhodobě na trhu solárních technologií, a proto nabízí kvalitní a zkušené služby od návrhu přes instalaci až po servis.

 • Jaké jsou klíčové výhody instalačních služeb fotovoltaiky od firmy MOBIS v Stráži Pod Ralskem?

  Firma MOBIS nabízí komplexní řešení v oblasti fotovoltaických systémů v Stráži Pod Ralskem - vše od projektování, přes instalaci až po provoz a údržbu systému. Naše rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují poskytnout nejlepší možnou službu a optimalizovat systémy pro maximální výkon a efektivitu. Navíc poskytujeme podporu v procesu získávání dotačních prostředků, aby byla vaše investice co nejvýhodnější.

 • Jak firma MOBIS přispívá k udržitelnosti a ekologickému popředí města Stráž Pod Ralskem?

  Firma MOBIS se zavázala k podpoře udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Naší prací v oblasti solární energetiky nejenže pomáháme snižovat emise CO2, ale také se snažíme aktivně přispět k ekonomickému a ekologickému rozvoji města Stráž Pod Ralskem. Instalace fotovoltaických systémů tak přináší nejen ekonomické, ale také environmentální výhody pro naše zákazníky a pro celou oblast.

Další lokality: