Fotovoltaika Nový Bor: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Nový Bor

Fotovoltaika v Novém Boru získává na popularitě, jak roste globální poptávka po čisté energii. Nový Bor se stává lídrem v nasazování solárních panelů v České republice, přičemž místní rodinná firma MOBIS hraje klíčovou roli ve výstavbě mnoha nových solárních instalací.

MOBIS je rodinná firma se 30 letou zkušeností v oboru fotovoltaiky. Firma má vlastní realizační tým včetně projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků. Důležité je také to, že MOBIS nevyžaduje žádné zálohy na solární elektrárnu a nabízí instalaci do 60 dnů.

Pokud máte zájem o fotovoltaiku v Novém Boru, MOBIS nabízí bezplatnou konzultaci. Je však důležité nezapomenout zanechat MOBIS své telefonní číslo, aby se mohli co nejdříve obrátit na vás a diskutovat o vašich solárních potřebách.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?V první řadě je třeba vzít v potaz polohu a orientaci budovy, na které chcete fotovoltaické panely instalovat. Nejlepší je směr na jih, ovšem i východ či západ mohou být vhodné. Rovněž je důležité zkontrolovat, zda na dané budově nejsou stíny, které by snižovaly výkon panelů.

Velikost a dostupnost střechy je dalším důležitým faktorem. Potřebujete dostatečně velkou plochu pro instalaci panelů a musíte mít k ní snadný přístup pro potřeby údržby. Zároveň je třeba zvážit, zda je střecha dostatečně pevná a zda je potřeba ji před instalací panelů rekonstruovat. Posledním důležitým faktorem je ekonomický rozměr investice. Zahrnuje nejen počáteční investici, ale také údržbu a případné opravy. Proto je důležité si předem vyčíslit náklady a výnosy a porovnat je s cenou energie z tradičních zdrojů.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Nový Bor je město, které se aktivně zasazuje o přechod na obnovitelné zdroje energie. Tento článek je určen pro majitele domů, kteří zvažují instalaci solárních panelů na jejich střechách v Novém Boru.

Důležitá je především vhodnost střechy pro instalaci těchto panelů. Velikost, orientace a typ materiálu, ze kterého je střecha vyrobena, jsou klíčové faktory, které ovlivní účinnost fotovoltaického systému. Eternitové střechy mohou být problematické, protože po instalaci může docházet k zatékání.

Navíc je nutné vzít v úvahu také statiku střechy. Střecha by měla být schopna unést zatížení panelů a konstrukcí bez deformace. V Novém Boru nabízíme bezplatné služby technického zhodnocení, které poskytují přesné informace o vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Situace v Novém Boru je přitom jedinečná, protože místní samospráva aktivně podporuje investice do obnovitelných zdrojů energie. Právě díky tomuto zapojení města Nový Bor mohou investoři získat další finanční výhodu.

Další důležitou informací je, že vyhlášení a vyplácení dotací probíhá vždy na jaře a na podzim. Ke změně pravidel pro získání dotace dochází průběžně, a je tedy třeba sledovat aktuální dění. Podmínky a postupy získání dotační podpory v městě Nový Bor jsou konkrétně popsány na oficiálních webových stránkách tohoto města.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Rozhodujete se pro instalaci fotovoltaické elektrárny v Novém Boru a ptáte se, zda vás distributor zapojí do své sítě? Je to nezbytný krok v provozu fotovoltaických elektráren, protože bez odpovídajícího připojení lze elektrárnu provozovat pouze v tzv. ostrovním režimu, což znamená, že nebudete moci prodávat přebytečnou energii zpět do sítě.

Kapacita distributorovy sítě se liší v závislosti na lokalitě, proto je důležité předem zjistit, zda je dostatečná kapacita k dispozici ve vaší oblasti. Energetický regulační úřad (ERÚ) poskytuje nástroj zvaný mapa připojitelnosti, která vám umožní zjistit, zda je kapacita sítě ve vaší oblasti již vyčerpána.

I přes využívání mapy připojitelnosti nelze s 100% přesností určit, zda bude možné se připojit k síti. Definitivní odpověď zjistíte až po podání žádosti o připojení k distributorovi, což je služba, kterou pro naše zákazníky ve městě Nový Bor poskytujeme.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Nový Bor je městem, které je ideální pro instalaci solárních panelů. Klimatické podmínky a pozice města Nový Bor umožňují maximální využití sluneční energie, což značně zvyšuje návratnost investice do solárních panelů.

Ve městě Nový Bor je k dispozici několik kvalitních dodavatelů solárních technologií, kteří poskytují kompletní servis, od návrhu systému, přes instalaci, až po servis a údržbu. Tito dodavatelé jsou schopni realizovat jak malé, tak velké projekty s ohledem na individuální potřeby klienta.

Při návratnosti investice do solárních panelů je důležité počítat s faktory jako je cena elektřiny a výše dotací od státu. Investice do solárních panelů v Novém Boru se tedy může stát velmi výhodnou investicí, pokud jsou tyto faktory zohledněny.

Závěr

Hlavní faktory, které by měly být před instalací fotovoltaické elektrárny zváženy, zahrnují geografickou polohu, dostupnost slunečního záření, velikost střechy a spotřebu energie vašeho domova. Síla a doba trvání slunečního záření jsou základním předpokladem pro účinné fungování solárního systému.

V případě, že vaše nemovitost se nachází v městě Nový Bor, máte ideální geografickou polohu pro instalaci fotovoltaických panelů. Pro obyvatele Nového Boru je nyní navíc vhodná doba pro investice do fotovoltaiky, vzhledem k dostupným dotacím na přechod k obnovitelným zdrojům energie.

Při výběru fotovoltaického systému je též klíčové porovnat různé dodavatele a poskytovatele služeb, pokud jde o kvalitu, cenu a servis. Porozumění technickým detailům a zajištění kompetentního a spolehlivého instalátora je stejně důležité jako poloha vašeho domu v Novém Boru.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaká je výhoda instalace fotovoltaických systémů od společnosti MOBIS v Nový Bor?

  Naše společnost MOBIS je v Nový Bor dobře známá díky našemu dlouholetému působení v oboru. Nabízíme kompletní řešení - od vypracování individuálního projektu až po instalaci a údržbu. Současně jsme za dobu naší činnosti získali velké množství zkušeností, které umožňují efektivně řešit technické a právní otázky. Naše vazby na lokální komunitu také znamenají, že jsme připraveni poskytnout rychlou a odpovídající podporu tam, kde je to potřeba.

 • Co dělá investici do fotovoltaiky v Nový Bor atraktivní?

  Investice do fotovoltaiky v Nový Bor je stále populárnější, a to jak kvůli rostoucím cenám elektrické energie, tak kvůli nejistotě dodávek. Solární energie je také udržitelná alternativa k neobnovitelným zdrojům energie. Navíc státní podpora a dotace mohou významně přispět k návratnosti investice. A s námi, firmou MOBIS, máte k dispozici zkušeného a spolehlivého partnera, který vám pomůže celým procesem.

 • Jak MOBIS přistupuje k technické proveditelnosti instalace fotovoltaických systémů v Nový Bor?

  Společnost MOBIS klade velký důraz na technickou proveditelnost při instalaci fotovoltaických systémů. Před samotnou instalací provádíme detailní analýzu, která zahrnuje kontrolu vhodnosti střechy, možnosti připojení do distribuční sítě a spotřebu elektrické energie. Díky naším zkušenostem jsme schopni připravit projekt, který bude maximálně efektivní a přizpůsobený specifickým potřebám zákazníka v Nový Bor.

Další lokality: