Fotovoltaika Jablonec Nad Nisou: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Jablonec Nad Nisou

Fotovoltaika Jablonec Nad Nisou prochází rychlými změnami, na čemž má podíl i naše rodinná firma MOBIS. Tato významná firma je na trhu s fotovoltaikou už 30 let a disponuje vlastním realizačním týmem - od projektantů po servisní techniky.

V případě, že klient má zájem o solární elektrárnu, společnost MOBIS nevybírá žádné zálohy a dokáže ji instalovat do 60 dnů. V Jablonci Nad Nisou tak nabízí rychlé a efektivní řešení pro všechny, kdo touží po využití fotovoltaické energie.

Klientům nabízíme také možnost bezplatné konzultace. Stačí nám zanechat telefonní číslo a my se Vám co nejdříve ozveme. Tato služba posiluje naše postavení v oblasti fotovoltaiky v Jablonci Nad Nisou.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha a orientace vaší nemovitosti v Jablonci Nad Nisou je zcela zásadní pro výpočet finanční návratnosti investice. Střešní konstrukce a orientace budovy směrem k světovým stranám bude ovlivňovat množství vytvořené elektrické energie a s tím spojené ekonomické výnosy z instalace fotovoltaických panelů.

Dalším faktorem, který je třeba zohlednit, je technický stav objektu. Pokud je například střecha ve špatném stavu, může být nutné zahrnout její opravu do celkových nákladů na instalaci fotovoltaických panelů, což může celkovou investici zvýšit.

Poslední, ale neméně důležitým faktorem je výběr dodavatele. Je důležité vybrat spolehlivého dodavatele s dlouholetými zkušenostmi, který nabídne kvalitní materiály a záruky na instalované fotovoltaické panely. Dodavatel by měl být schopen poskytnout detailní kalkulaci návratnosti investice a poradit s financováním. Dodavatelé v Jablonci Nad Nisou vám mohou nabídnout širokou škálu možností jak ve výběru fotovoltaických panelů, tak i v možnostech jejich financování.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Střecha je základním prvkem pro instalaci solárních panelů. Měli byste mít na paměti, že ne každá střecha je ideální pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Malá střecha nemůže pojmout dostatek solárních panelů a špatně orientovaná střecha může výrazně snížit potenciální výrobu energie.

Další důležitý faktor je materiál střechy. Některé materiály, například eternit, nejsou vhodné pro instalaci solárních panelů, jelikož mohou po jejich instalaci zatékat. Statika střechy je také důležitá, protože nadměrné zatížení střechy panelů a konstrukcí může vést k jejímu deformování.

V Jablonci Nad Nisou provádíme technické zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky zdarma. Takto můžete zjistit, zda se vaše střecha hodí pro instalaci solárních panelů. Naše služba v Jablonci Nad Nisou vám nabízí snadný a efektivní způsob, jak maximálně využít vaše střechy pro získávání energie ze slunce.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Jablonec Nad Nisou je město, které je známo svou podporou v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Budoucí majitelé solárních elektráren v Jablonci Nad Nisou by měli vědět, že existuje mnoho dotací a státních podpor na výstavbu těchto zařízení.

Město Jablonec Nad Nisou otevřeně podporuje zelenou energii a nabízí řadu dotací k podpoře výstavby solárních elektráren. Je důležité se obeznámit s podmínkami pro získání takových dotací, které významně zkrátí dobu návratnosti investice.

Existují různé dotační programy pro obnovitelné zdroje energie, včetně RES+, OP TAK a programu Nová Zelená úsporám. Tento program se od 1. září 2024 mění, a proto je důležité se včas informovat o nových podmínkách. Ve městě Jablonec Nad Nisou je mnoho příležitostí k využití obnovitelných zdrojů energie díky široké podpoře dotací.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Při plánování instalace fotovoltaické elektrárny je kritické zjistit, zda bude možné se připojit do distribuční sítě. Bez tohoto připojení by elektrárna mohla fungovat pouze v ostrovním režimu, což vylučuje možnost prodeje přebytečné energie zpět do sítě.

Kapacita distribuční sítě se liší podle lokality a pro zjišťování připojitelnosti je k dispozici mapa připojitelnosti od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Například ve městě Jablonec Nad Nisou je na základě této mapy možné zjistit, zda již není kapacita sítě vyčerpaná.

Nicméně, pro získání 100% přesné informace o možnosti připojení je nutné podat oficiální žádost o připojení. Vyřízení této žádosti je jednou z hlavních služeb, které nabízíme našim zákazníkům v Jablonci Nad Nisou.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Výhodnost investice do solární elektrárny je závislá na řadě proměnných, a tak Jablonec Nad Nisou představuje ideální lokalitu pro jejich výstavbu. Je vysoko nad mořem, což znamená více slunečních dní a vyšší intenzitu slunečního záření.

Celková spotřeba elektrické energie, cena elektřiny a dotační podpora jsou klíčovými faktory pro určení návratnosti a výhodnosti investice. Instalační firmy často slibují krátkou dobu návratnosti investice, avšak výstupy z těchto analýz jsou více méně pouze orientační.

Ekonomickou analýzu výhodnosti fotovoltaické elektrárny v Jablonec Nad Nisou Vám můžeme nabídnout zdarma. Přestože se jedná pouze o odhad, může mít velký význam při rozhodování o investici. Z ohledem na výše uvedený potenciál města Jablonec Nad Nisou by taková investice mohla být velmi výhodná.

Závěr

Pokud se nacházíte v oblasti Jablonec Nad Nisou, je důležité, že lokalita a klimatické podmínky hrají klíčovou roli při rozhodování o možnosti instalace fotovoltaické elektrárny. Jablonec Nad Nisou je obecně považován za místo s dobrými podmínkami pro solární energii.

Kromě toho je také důležité vědět, že úspěšnost vaší investice do fotovoltaické elektrárny také závisí na technickém stavu vaší střechy a elektrickému rozvodu. Účinnost fotovoltaických systémů je často ovlivněna typem střechy a jejím věkem, takže toto jsou faktory, které budeme hodnotit během naší konzultace v Jablonec Nad Nisou.

Před samotnou instalací je také důležité podrobně se seznámit s veškerými nařízeními a regulacemi v oblasti Jablonec Nad Nisou. Aspekt, jako jsou například stavební povolení a další regulace mohou mít na projekt vliv. Mou doporučením je konzultovat tento krok s odborníkem na danou oblast.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaických systémů v Jablonec Nad Nisou?

  Instalace fotovoltaických systémů v Jablonec Nad Nisou má několik výhod. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast s dostatečnou intenzitou slunečního záření, můžete očekávat vysoký výkon a efektivitu svého systému. Navíc, naše společnost MOBIS má široké zkušenosti s instalací a údržbou fotovoltaických systémů v regionu Jablonec Nad Nisou. Kromě dlouholetých zkušeností nabízíme také komplexní služby, včetně návrhu, instalace a servisu.

 • Jaká je možnost získání dotace na fotovoltaiku v Jablonecnad Nisou se společností MOBIS?

  Společnost MOBIS vám může pomoci získat různé státní a regionální dotace na podporu instalace fotovoltaických systémů. Nabízíme kompletní servis, včetně přípravy dokumentace pro žádosti o dotace a zastupování v jednání s dotujícími organizacemi. Naše zkušenosti a znalosti místního trhu z nás dělají ideálního partnera pro vás při hledání financování vaší investice do fotovoltaiky v Jablonecnad Nisou.

 • Proč si vybrat firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaického systému v Jablonec Nad Nisou?

  Firma MOBIS je rodinná společnost s dlouhodobými zkušenostmi na trhu fotovoltaiky. Poskytujeme komplexní služby od návrhu přes instalaci po údržbu fotovoltaických systémů. Představujeme tak jednoduché řešení pro každého, kdo se rozhodne investovat do fotovoltaiky v Jablonec Nad Nisou. S naší firmou získáte nejen kvalitní technické řešení, ale také individuální přístup a profesionální servis. Naše práce je naším vizitkou, a proto si zakládáme na dlouhodobých vztazích se zákazníky a na jejich spokojenosti.

Další lokality: