Fotovoltaika Hrádek Nad Nisou: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Hrádek Nad Nisou

Hrádek Nad Nisou se v roce 2024 stává jedním z předních měst v oblasti fotovoltaiky, díky práci naší rodinné firmy MOBIS. Působíme na trhu s fotovoltaikou již více než 30 let, poskytujeme komplexní servis v oblasti solární energie, včetně vlastních projektantů, elektrikářů, revizních a servisních techniků.

Na instalaci solární elektrárny v Hrádku Nad Nisou nevybíráme žádné zálohy a zajišťujeme ji do 60 dnů od objednávky, což je klíčový faktor pro naše klienty.

Pokud máte zájem o rozvoj fotovoltaiky v Hrádku Nad Nisou, neváhejte nám zanechat telefonní číslo. Rádi se s vámi spojíme a poskytneme vám bezplatnou konzultaci na toto téma. Společně uděláme Hrádek Nad Nisou ještě zelenější.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Hrádek Nad Nisou je jedním z měst, kde je výhodné investovat do fotovoltaických elektráren, díky ideálním geografickým podmínkám pro sběr slunečního záření. Podmínkou pro úspěšnou instalaci a provoz fotovoltaické elektrárny je dostatečná expozice směrem na jih a necelistinnost stínů.

Rozmístění elektrárny je důležité při návrhu fotovoltaického systému, protože může ovlivnit výkon a efektivitu. Hrádek Nad Nisou nabízí vhodné podmínky pro umístění fotovoltaických panelů. Dalším důležitým faktorem je kvalita použitých materiálů a pravidelná údržba a servis zařízení.

Při rozhodování o investici je důležitý také finanční model. Návratnost investice se pohybuje kolem 10 let, přičemž dobu návratnosti můžete zkrátit využitím různých dotací a grantů. Je tedy zřejmé, že Hrádek Nad Nisou a investice do fotovoltaiky jsou skvělá kombinace.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Při rozhodování o instalaci solárních panelů na Vaší střeše, je důležité mít na paměti několik kritérií. Ne všechny střechy jsou ideální pro tento typ instalace a výběr správného domu je klíčový pro efektivitu a výkon Vašeho solárního systému.

Některé z klíčových faktorů zahrnují velikost střechy a její orientaci. Pokud je střecha příliš malá, nemusí být dostatek místa pro instalaci požadovaného množství panelů. Špatná orientace střechy může také znamenat, že solární panely nebudou dostávat dostatek slunečního světla, což sníží jejich schopnost generovat energii.

Dalšími důležitými faktory jsou materiál střechy a její statika. Pokud je střecha vyrobena z nevyhovujícího materiálu jako je eternit, může být instalace solárních panelů problematická. Stejně tak, pokud střecha není dostatečně pevná na to, aby unesla váhu solárních panelů a jejich konstrukce, může to vést k jejímu deformování. Pro potvrzení technické vhodnosti Vašeho domu pro instalaci solárních panelů, můžeme doporučit naše bezplatné technické zhodnocení, kdy náš technik prověří veškeré výše zmíněné faktory.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Hrádek Nad Nisou je jedním z míst, kde se řada obyvatel rozhodla pro instalaci solárních panelů díky dostupným dotačním programům. Programy jako RES+, OP TAK a Nová zelená úsporám představují významné příležitosti pro ty, kdo chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie a zároveň snížit své energetické náklady.

Od 1.9.2024 dojde k některým změnám v rámci programu Nová zelená úsporám, což je důležité vzít v úvahu při plánování instalace solárních panelů. Detailní prostudování podmínek jednotlivých dotačních programů pomůže nejen snížit období návratnosti investice, ale také maximalizovat dosažený finanční přínos. Podpora obnovitelných zdrojů energie je v Hrádku Nad Nisou silná, využijte toho pro svůj benefit.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Uvažujete-li o fotovoltaické elektrárně ve městě Hrádek Nad Nisou, měli byste se zabývat otázkou připojení. Jakmile je fotovoltaická elektrárna postavena, je nezbytné zjistit, jestli bude vaše elektrárna připojena do distribuční sítě provozovatele distribuční soustavy.

Bez připojení můžete spustit fotovoltaickou elektrárnu jen na tzv. ostrovní režim, což vám znemožňuje prodat přebytečnou energii zpět do sítě. Dále by vaše elektrárna v Hrádku Nad Nisou byla odříznutá od distribuční sítě.

Je důležité si uvědomit, že kapacita distribuční sítě se liší v každém místě, včetně Hrádku Nad Nisou. Pro kontrolu kapacity můžete využít mapu připojitelnosti od EGD. Skrze tuto mapu zjistíte, zdali již není kapacita sítě ve vašem místě vyčerpaná. Přesnou možnost připojení však zjistíte, až po podání žádosti o připojení.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Hrádek Nad Nisou nabízí patřičné podmínky pro investice do solárních elektráren. Klimatické podmínky a geografická poloha města jsou příznivé pro efektivní fungování a užití fotovoltaických panelů. Avšak, důležitým faktorem nad kterým by měli budoucí investoři přemýšlet je také legislativa a administrativa daného města, která může ovlivnit celkovou efektivitu a návratnost investice.

Důležité také je, zohlednit celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dotační podporu v kombinaci s velikostí a typem navrženého systému. Před investicí do solárních panelů v Hrádek Nad Nisou by měli potenciální investoři analyzovat veškeré tyto faktory pro stanovení možné návratnosti a efektivity dané investice.

Nicméně, výsledky těchto ekonomických analýz jsou často orientační a mohou se lišit v závislosti na změnách na trhu s energií, legislativě, technologickém pokroku a dalších parametrech. I přes tato omezení, ekonomická analýza je stále nezbytným odhadem, který investoři by měli vzít v úvahu při svých rozhodnutích o investici do solárních elektráren v Hrádek Nad Nisou.

Závěr

Investovat do fotovoltaické elektrárny může být moudrá volba, avšak je důležité vzít v úvahu několik faktorů. První z nich je geografická poloha, konkrétně jak moc slunečního světla dostane Vaše místo během roku. Například, je-li Vaše nemovitost v Hrádku Nad Nisou, měli byste to zvážit, protože tato oblast je známá bohatstvím na sluneční světlo.

Další velmi důležitou věcí je stav střechy. Pokud je střecha Vaší nemovitosti v Hrádku Nad Nisou ve špatném stavu, může to znamenat větší náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny. Eventuálně se může ukázat, že je potřeba celá střecha vyměnit před instalací panelů.

Poslední věcí, kterou je třeba vzít při rozhodování o investici do úvahy, je spotřeba energie. Pokud máte v Hrádku Nad Nisou nemovitost s vysokou spotřebou energie, může se fotovoltaická elektrárna ukázat jako vhodný způsob, jak tuto spotřebu pokrýt a zároveň ušetřit na nákladech za elektřinu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Co je to fotovoltaika a jaké jsou její výhody pro občany Hrádku Nad Nisou?

  Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Je ideální pro občany Hrádku Nad Nisou, kteří hledají ekologické a dlouhodobé řešení pro výrobu vlastní elektřiny. Díky fotovoltaickým systémům od firmy MOBIS mohou obyvatelé města snížit své energetické náklady, zredukovat svou závislost na dodávkách energie z distribuční sítě a přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.

 • Jakým způsobem může MOBIS pomoci s instalací fotovoltaických systémů v Hrádku Nad Nisou?

  MOBIS, jako zkušený a důvěryhodný dodavatel, nabízí v Hrádku Nad Nisou komplexní služby v oblasti fotovoltaiky. Od prvotního konzultování a návrhu vhodného řešení, přes získání potřebných povolení až po samotnou instalaci solární elektrárny a její následnou údržbu. Firma MOBIS také pomáhá svým zákazníkům porozumět dotacím a poskytuje podporu při jejich získávání, aby byla investice co nejvýhodnější.

 • Proč je nyní ten pravý čas pro investici do fotovoltaiky v Hrádku Nad Nisou?

  Investice do fotovoltaiky je nyní pro obyvatele Hrádku Nad Nisou ideální volbou, a to z důvodu rostoucích cen energie aštěrší nestability dodávek energie. Navíc s rostoucí podporou obnovitelných zdrojů ze strany státu mohou zákazníci MOBIS získat výhodné dotace na instalaci fotovoltaických systémů. Tato kombinace faktorů zkracuje dobu návratnosti investice a činí z fotovoltaiky atraktivní a udržitelné řešení pro energetickou samostatnost.

Další lokality: