Fotovoltaika Frýdlant: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Frýdlant

Frýdlant se v posledních letech stává střediskem pro výzkum a vývoj v oblasti fotovoltaiky. Je domovem pro přední firmu na trhu s fotovoltaikou, rodinnou firmu MOBIS, která má za sebou již 3 dekády zkušeností a špičkový realizační tým.

MOBIS je v Frýdlantu známá pro svůj komplexní přístup: od projektování přes instalaci až po revizi a servis. Navíc si firma zakládá na rychlé realizaci - instalace solární elektrárny je dokončená do 60 dnů a bez nutnosti platit zálohy.

Pokud máte o fotovoltaiku zájem, neváhejte se obrátit na MOBIS. Je důležité zanechat firmě telefonní číslo - tak se s vámi mohou co nejdříve spojit a poskytnout bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Poloha je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících efektivitu fotovoltaické elektrárny. Obecně platí, že ideální je severo-jižní orientace solárních panelů pod úhlem odpovídajícím zeměpisné šířce dané lokality, přičemž na našem území se jedná zhruba o úhel 35°. Město Frýdlant se nachází na severu České republiky a tak je důležité zvážit, zda je střecha vašeho domu dostatečně vystavena slunci.

Dále je třeba zvážit velikost instalace a to jak z hlediska místa na střeše, tak i z hlediska očekávané spotřeby elektrické energie. Každý dům v Frýdlantu má jinou střešní konstrukci a také různé energetické požadavky, které je potřeba před instalací pečlivě zhodnotit. Jestliže je vaše střecha malá nebo málo vystavena slunci, může být výhodnější investovat do menšího počtu výkonnějších panelů.

Poslední důležitý aspekt se týká financí. S instalací fotovoltaické elektrárny jsou spojené počáteční náklady, které je potřeba amortizovat z dlouhodobého hlediska. Na druhou stranu, využití obnovitelných zdrojů energie nabízí řadu ekonomických výhod, jako jsou úspory na nákladech za elektřinu nebo možnosti dotací a státní podpory. Ve městě Frýdlant je tedy před rozhodnutím o investici do fotovoltaiky třeba tyto faktory pečlivě zvážit.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Pokud jste vlastníkem nemovitosti a zvažujete instalaci fotovoltaických panelů na střechu vašeho domu v Frýdlantu, je důležité si uvědomit, že ne každá střecha je pro tuto účel ideální.

Velikost a orientace střechy, doba a intenzita slunečního svitu, stejně jako materiál a statika střechy, jsou vše důležité aspekty, které je nutné brát v úvahu. Například, pokud je střecha příliš malá nebo špatně orientovaná, může to omezit počet solárních panelů, které je lze instalovat, a tím i vaši potenciální energetickou výrobu.

Dále, pokud je střecha vyrobena z nevhodného materiálu, například eternitu, mnoho instalačních firem se může rozhodnout zdržet se takového projektu. Frýdlant nabízí mnoho možností pro solární energii, ale je důležité zvážit všechny faktory, než se do takového projektu pustíte. Využijte naše bezplatné služby technického zhodnocení vašeho domu pro účely instalace fotovoltaiky a ujistěte se, že váš domov v Frýdlantu je připraven na přechod na solární energii.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

Dotační podpora na solární elektrárnu může výrazně zkrátit dobu návratnosti Vaší investice, jelikož je dnes velký důraz kladen na obnovitelné zdroje energie. Je proto nutné detailně prostudovat podmínky pro získání dotace, které nabízí různé dotační programy.

Mezi takové programy patří například RES+ a OP TAK. Ale pro rodinné a bytové domy je klíčový program Nová zelená úsporám, který se od 1.9.2024 mění. Tuto příležitost byste rozhodně neměli nechat ujít, pokud je Frýdlant Vaším místem bydliště.

Připravte se na tuto změnu a získejte výhody, jaké nám nabízí podpora obnovitelných zdrojů energie, a to i v městě Frýdlant. Solární elektrárny jsou budoucností a stojí za to investovat do nich. Investice do solárních elektráren jsou v dnešní době silně podporovány, tak neváhejte a informujte se o možnostech, které přináší bydlení ve městě Frýdlant.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Frýdlant je jedním z měst, které se aktivně podílí na posunu k obnovitelným zdrojům energie. Uživatele v tomto městě se často tážou, zda se distributoři sítí připojí k jejich fotovoltaickým elektrárnám.

Připojení do distribuční sítě je nezbytné pro ty, kteří chtějí svou fotovoltaickou elektrárnu spustit mimo tzv. ostrovní režim - režim, kdy není možné prodávat přebytky zpět do sítě a elektrárna je ,,odříznutá'' od sítě. Bez připojení lze fotovoltaickou elektrárnu provozovat pouze na ostrovní režim.

Distribuční síť ve městě Frýdlant má určitou kapacitu a je nezbytné ověřit, zda již není plná. Mapa připojitelnosti poskytovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) vám pomůže zjistit, zda je v dané oblasti dostatek kapacity pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Frýdlant se stává stále atraktivnějším místem pro investování do solárních elektráren. Tato skutečnost je podpořena rychlým vývojem technologií a dotačními programy, které mohou značně usnadnit finanční zátěž při pořízení solárního zařízení.

Výhodnost investice do solárních panelů v Frýdlantu se může velmi lišit v závislosti na řadě faktorů. Mezi které patří zejména celková spotřeba elektrické energie v domácnosti, prvotní cena solárního systému a místní sazby za elektřinu.

Přesto, že ekonomická analýza může pomoci při hodnocení výhodnosti této investice, je třeba mít na paměti, že všechna data jsou založena na odhadech a predikcích. Bez ohledu na to, detailní analýza je klíčová pro pochopení ekonomického dopadu investice do solární energie v Frýdlantu.

Závěr

Investování do fotovoltaické elektrárny je velké rozhodnutí, které vyžaduje důkladné zhodnocení a přípravu ze strany vlastníka nemovitosti. Před investicí je nutné zjistit, zda je střecha Vaší nemovitosti v Frýdlantu vhodná pro instalaci takovéto elektrárny podle její orientace, sklonu a stínění.

Následuje otázka ekonomické návratnosti. Je třeba zjistit, zdali se provoz fotovoltaické elektrárny v Frýdlantu vyplatí. Faktory, které je třeba zohlednit, zahrnují náklady na instalaci, náklady na provoz a údržbu, výši státních dotací a ceny za prodej přebytku energie do sítě.

V neposlední řadě je třeba zvážit také legislativní a administrativní nároky spojené s výstavbou fotovoltaické elektrárny. Například je třeba počítat s tím, že pro instalaci takové elektrárny bude pravděpodobně potřeba stavební povolení. Také je důležité si uvědomit, že pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu a případnou její další prodej do sítě je nutné žádat o zvláštní licenci. Všechny tyto aspekty je třeba řádně zvážit před investicí do fotovoltaické instalace v Frýdlantu.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Jaké jsou výhody instalace fotovoltaického systému v Frýdlantu od firmy Mobis?

  Ve Frýdlantě i jinde si lidé čím dál více uvědomují výhody, které přináší investice do fotovoltaiky. Mobis jako rodinná firma se dlouhodobě věnuje fotovoltaickým systémům a nabízí komplexní řešení, od návrhu až po instalaci. Díky tomu je proces pro zákazníka jednoduchý a bezproblémový. V naší nabídce zahrnujeme technický průzkum pro zjištění vhodnosti vaší střechy pro instalaci solárních panelů a možností připojení do distribuční sítě. Navíc vám pomůžeme projít komplikovaným procesem získání dotační podpory.

 • Proč investovat do solární energie v roce 2024?

  Rok 2024 se jeví jako ideální čas pro investici do solárních systémů. Rostoucí ceny energií a nestabilita dodávek výrazně zvyšují poptávku po obnovitelných zdrojích energie. Díky změnám v legislativě a podpoře obnovitelných zdrojů je investování do solární energie nyní ještě výhodnější. Mobis vám může pomoci optimalizovat investici tak, aby se vám co nejrychleji vrátila.

 • Jak může Mobis pomoci s dotacemi na fotovoltaické systémy ve Frýdlantě?

  Mobis má dlouholeté zkušenosti s dotacemi na fotovoltaické systémy. Naši specialisté vám pomohou sestavit kompletní žádost a průběžně vás budou informovat o průběhu schvalovacího procesu. Jsme zvyklí spolupracovat se všemi příslušnými orgány, takže jsme schopni zajistit hladký průběh celého procesu. Díky naší pomoci může být doba návratnosti vaší investice do solární energie výrazně zkrácena.

Další lokality: