Fotovoltaika Doksy: Bez záloh a do 60 dní

Celá ČR > Liberecký kraj > Doksy

Doksy se stávají jedním z hlavních představitelů měst podporujících fotovoltaické technologie. Díky partnerské spolupráci s firmou MOBIS, která je na trhu s fotovoltaikou již 30 let, zažívá město prudký rozvoj v oblasti udržitelných zdrojů energie.

Firma MOBIS, působící v Doksách, nabízí komplexní servis v oblasti fotovoltaiky. Nejen že se věnuje instalaci solárních panelů, ale zároveň poskytuje i konzultační služby, revize a údržbu těchto zařízení. Zvláštností společnosti je, že nevybírá žádné zálohy a instalaci zvládne zajistit do 60 dnů.

Pro ty, kteří mají o fotovoltaickou technologii zájem, je připravena nejen konzultace, ale také přímá realizace projektů. Proto pokud máte zájem o instalaci fotovoltaických panelů v Doksách, neváhejte zanechat své telefonní číslo a firma MOBIS se Vám ozve pro bezplatnou konzultaci.

Mobilní fotovoltaická elektrárna Mobis

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

Co je potřeba zvážit před investicí do fotovoltaické elektrárny?

Geografická poloha je první, co je třeba zvážit. Nadměrné zastínění, nedostatečná expozice slunci nebo nevhodná orientace střechy mohou výrazně snížit efektivitu vašeho fotovoltaického systému. Vyplatí se také zjistit, jaké jsou možnosti připojení do elektrické sítě a jaké jsou regulační požadavky v místě instalace.

Dalším krokem musí být rozbor ekonomické situace. Je důležité zvážit, zda výnosy z prodeje energie překonají náklady na instalaci a údržbu systému. Mějte na paměti, že technologie sluneční energie vyžadují značné počáteční investice a že návratnost investic může být dlouhodobá. Je také třeba zvážit možné změny ve výši dotací na obnovitelné zdroje v budoucnu.

Vyhovuje technicky vaše střecha pro instalaci solárních panelů?

Technické hodnocení fotovoltaických panelů na střeše

Technické zhodnocení střechy pro instalaci solárních panelů se skládá z několika etap. Velikost, orientace, materiál a statika jsou základní kritéria, která musí střecha splňovat, aby na ni mohly být nainstalovány solární panely.

Malá střecha často neposkytuje dostatek prostoru pro instalaci požadovaného množství solárních panelů a špatně orientovaná střecha může negativně ovlivnit efektivitu fotovoltaických panelů. Také materiál, ze kterého je střecha vyrobena, má rozhodující vliv. Střechy z nevhodných materiálů, jako je eternit, mohou způsobit problémy s těsností po instalaci solárních panelů.

Statika střechy je dalším důležitým kritériem. Váha solárních panelů a jejich instalačních konstrukcí nesmí deformovat střechu. Nejjednodušší způsobem, jak technicky zhodnotit vaši střechu, je využití bezplatných služeb, které poskytujeme pro účely instalace fotovoltaiky. Naši technici provedou pečlivé vyhodnocení a poskytnou vám přesné a objektivní informace o vaší střeše.

Dosáhnete na dotační podporu?

Dotace na fotovoltaiku od NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete získat až 60 % z celkových nákladů na instalaci solární elektrárny pro výrobu elektřiny. Tento dotací podpořený program je určen pro majitele rodinných a bytových domů a přispívá na náklady spojené s instalací solárních elektráren až do výše 1,2 mil Kč. Program je určen pro všechny občany České republiky včetně města Doksy.

Od roku 2024 dojde v programu Nová zelená úsporám k několika změnám. Je důležité pro získání dotace vědět, že podporované budou pouze ty solární elektrárny, které jsou umístěny na střeše objektu. Tato změna se týká všech občanů České republiky včetně města Doksy.

Také je důležité vědět, že pozměněný program Nová zelená úsporám bude podporovat novou instalaci solárních elektráren pouze do kapacity 10 kWp. Naopak, opravy stávajících solárních elektráren budou podporovány bez omezení výkonu. Takto upravený program platí pro všechna města a obce v České republice, včetně města Doksy.

Vypočítejte si dotaci na FVE

Počet panelů11ks
Počet baterií1ks
Wallbox/ Dobíjecí stanice1ks

Celkový výkon4.95 kWp

Kapacita5.8 kWh

Výše dotace172 500

Chci nabídku

*Jedná se o výpočet pro rodinné domy. Pro bytové domy, obce a firmy může být dotace vyšší.

Aktuální podmínky NZÚ

Kdo může žádat:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

 • Instalace o výkonu 2 kWp s měničem – 60 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč (maximálně 1 ks)

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Žádost za vás může vyřizovat realizační firma

Od roku 2024 je také možné čerpat dotaci až 90 000 Kč Nová zelená úsporám light na fotovoltaický ohřev vody, nicméně žadatel musí být z řad seniorů nebo sociálně slabých.

Připojí Vás distributor do sítě?

Mapa ukazující možnosti připojení fotovoltaiky

Doksy je skvělým městem pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Kromě skvělých solárních podmínek tento region proslul také vstřícností provozovatele distribučních sítí k připojení malých fotovoltaických elektráren do sítě.

Připojení vaší fotovoltaické elektrárny do sítě je nepostradatelné pro efektivní využití energie, neboť bez připojení můžete fotovoltaickou elektrárnu spustit pouze na tzv. ostrovní režim. To znamená, že nebudete schopni prodávat přebytky energie zpět do sítě.

Před instalací fotovoltaické elektrárny v Doksách je důležité zkontrolovat kapacitu distribuční sítě. Zjistit, zda je kapacita sítě ve vaší lokalitě plná, je možné pomocí nástroje EGD, který se nazývá mapa připojitelnosti. V Doksech se můžete setkat s tím, že zde kapacita sítě není ještě vyčerpaná.

Vyplatí se Vám ekonomicky investice do solární elektrárny?

Ekonomické hodnocení fotovoltaického systému

Město Doksy si už delší dobu klade otázku, zda by se vyplatilo investovat do solární elektrárny. Je to otázka, která souvisí s ekonomickou výhodností a návratem investice.

Ve Doksech je třeba vzít do úvahy celkovou spotřebu elektrické energie, cenu elektřiny, dotační podporu a také velikost a typ navrženého systému. Mnohé instalační firmy slibují velmi krátkou návratnost investice, ale jakákoli analýza je vždy jen orientační.

Ekonomickou analýzou výhodnosti solární elektrárny v Doksech Vám vyhotovíme bezplatně pomocí dostupných dat a předpovědí cen. Tato analýza je pouze odhad, ale i takový odhad je velmi důležitý při zhodnocení celkové výhodnosti takové investice.

Závěr

Při rozhodování o investici do fotovoltaické elektrárny je důležité zohlednit několik klíčových faktorů. Prvním z nich je poloha nemovitosti - některé lokality, jako je například Doksy, jsou pro instalaci fotovoltaických panelů mnohem výhodnější než jiné.

Při výpočtech návratnosti investice je třeba zohlednit také cenu elektřiny a její prognózovaný vývoj v budoucích letech. Doksy mohou být výhodné také díky podpoře města pro tento druh projektů.

Nezbytné je také zhodnotit technické parametry nemovitosti, jako je orientace střechy nebo dostatečný prostor pro instalaci panelů. V některých případech může být nutné provést také stavební úpravy, které mohou investici do fotovoltaických panelů v Doksech značně navýšit.

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin

 • Proč bych měl zvolit firmu MOBIS pro instalaci fotovoltaického systému v Doksy?

  Firma MOBIS je renomovaným poskytovatelem solárních řešení, který nabízí komplexní služby v oblasti solární energie. S naším dlouholetým zkušenostmi na trhu fotovoltaiky Vám poskytneme nejen profesionální instalaci, ale i poradenství nebo návrh optimálního řešení pro vaši nemovitost. Jsme hrdí na naši skvělou zákaznickou péči a podporu po celou dobu životnosti systému.

 • Jaké jsou výhody investice do fotovoltaických systémů v Doksy v roce 2024?

  Pořízení fotovoltaického systému se v roce 2024 stává stále atraktivnější zejména vzhledem k rostoucím cenám energií a nestabilitě dodávek. Díky technologickému pokroku a podpoře obnovitelných zdrojů se doba návratnosti investice výrazně zkracuje, a tak se investice do solární energie stává nejen ekologickou, ale také ekonomicky výhodnou volbou pro domácnosti i firmy v Doksy.

 • Jak mohu získat dotace na fotovoltaický systém v Doksy a jak mi v tom pomůže firma MOBIS?

  V České republice jsou k dispozici různé dotační programy podporující instalaci fotovoltaických systémů. Firma MOBIS má bohaté zkušenosti s navigací v těchto programech a může vám pomoci získat maximální možnou podporu. Na základě vašich požadavků a specifik nemovitosti vám připravíme dotační žádost a zařídíme veškerou potřebnou dokumentaci.

Další lokality: